Gedragsregels voor de boswandelaar

advertisement
Help, we zijn
bedreigd !
Gedragsregels voor de
boswandelaar
De bomen niet beschadigen
Niet in de bomen klauteren
Geen bloemen of paddestoelen plukken
of vertrappelen
Geen lawaai maken
De wegen niet verlaten
Geen dieren vangen
Geen vuur maken
Geen afval achterlaten
Geen gemotoriseerd verkeer
Honden niet laten loslopen
afsluiter
Hopelijk respecteren
jullie deze regels
ook!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gemaakt door Nick en Lenny
De bossen in België zijn bedreigd!
De bossen in de verschillende
gewesten
• Eén vijfde van
België,610 000
hectare, is bebost.
• Vlaanderen telt 220
hectare bos.
De bossen in België
De bossen verdwijnen,
hoe komt dat?
• De sterke toename van bedrijfsbouwen
• Sterke toename van het woongebied.
De oplossing !
• Minder fabrieken
bouwen en meer
bomen planten.
• Voor elke boom dat ze
omhakken moeten ze
een nieuwe planten
Bossen in de Vlaamse provincies
Gemaakt door :
• Davy
• Yannick
De longen van de
wereld
“…Zo werd het regenwoud wel
eens genoemd.”
Het regenwoud
• Het regenwoud is
een prachtig
oerwoud met vele
verschillende
bomen.
• Het is er een aards
paradijs voor de
duizenden soorten
dieren.
Bedreigd !!!
• Het regenwoud is
bedreigd door de
vele rijke mensen
die er een stuk
grond van kopen en
het daarna
omhakken.
Vele stammen
• In het regenwoud
zijn niet alleen veel
dieren en planten,
er zijn ook
duizenden
inheemse
volksstammen.
Waar kunnen we tropische
regenwouden vinden ?
kreeftskeerkring
Evenaar
Steenbokskeerkring
De dieren in het regenwoud
• Er zijn
verschillende
soorten dieren in
het regenwoud.
In het regenwoud
toont de mens 2
gezichten
De inheemse volkstammen
- Het bos benutten voor
eigen levensonderhoud
- De natuur respecteren
- Kleinschalige levenswijze
De Westerse indringer
- Het bos gebruiken om
winst te maken
- De natuur vernietigen
- Grootschalige
ontginningstechnieken
Wat doen we er aan ?
• Meer gerecycleerd
papier gebruiken.
• Plastic tuinmeubelen
kopen.
• Meer recycleren.
In de natuur heeft
alles zijn plaats
De voedselketen
• Een eenvoudige ketting van planten en dieren die
elkaar tot voedsel dienen .
Het voedselweb
• Een meervoudig structuur van
verschillende voedselketens die met
elkaar verweven zijn. De meetste
soorten voeden zich met meer dan
één soort en worden ook door
verschillende soorten gegeten.
Een voedselpiramide
• Een voorstelling van
een voedselketen in de
vorm van een
piramide.
Een
voedselkringloop
Een
levensgemeenschap
• Alle planten en dieren
die afhankelijk zijn
van elkaar en in
eenzelfde milieu
voorkomen.
Een biotoop
• De plaats of ruimte die
door een
levensgemeenschap
wordt ingenomen,bv.
De vijver, de sloot, het
strand, de riool, de
berm, het bos…
Dit bundeltje gaat over
bedreigde diersoorten!
We gaan jullie wat meer
informatie geven over
deze bedreigde dieren!
DE REUZENPANDA!!!!!
De reuzenpanda is
bedreigd omdat de
mensen hun leefgebied
vernietigen.
Er zijn er nog maar 1000
in Azië.
DE ZWARTE NEUSHOORN!!!
• Er zijn reservaten voor
deze dieren.
• Daar zagen de wachters
hun hoorn af, zodat de
stropers dat niet meer
kunnen doen.
• Er worden namelijk veel
neushoorns gedood
omwille van hun hoorn.
DE KARETSCHILDPAD!!!
• De karetschildpad is
bedreigd door zijn
trage voortplanting.
• Ze worden gedood
omwille van hun
schild.
• Hun schilden worden
gebruikt om souvenirs
te maken.
DE GROENE PAPEGAAI!!!
De groene papegaai wordt
massaal illegaal verhandeld.
Vele mensen nemen dit dier
als huisdier, omdat hij de
menselijke stem kan
nabootsen.
DE TIJGER!!!!!!!!!!
De tijger is bedreigd omdat
er op hem wordt gejaagd
omwille van zijn pels.
Ze doden hen om hun
botten te verwerken in
medicijnen.
HET ZEEHONDJE!!!!!
De zeehonden zijn
bedreigd omdat er
tegenwoordig meer en
meer pelsjagers zijn.
Nu pas zie je hoe hard de mens
kan zijn!!!!!!!!!!!!
De mens maakt veel in de wereld
kapot. Steun daarom de dieren die
hier onder leiden.Geef hen de kans
op een mooi en gelukkig leven.
Misschien kun je voor hen een
steentje bijdragen door geen afval te
storten of bomen om te
hakken,enz.,……
Bedankt voor jullie medewerking.
Dieren in nood…
Wij doen er iets aan !
Nu zijn
deze
schatjes
ook al
bedreigd!
Eén van de weinige
tijgers die nog
leeft, geniet nu van
de zon.
• Global Action in the Interest of
Animals.
• Een organisatie die opkomt voor
de rechten van dieren en die
dierenmishandeling aanklaagt.
• Greenpeace
• Een organisatie die
protesteert tegen het
gebruik van nucleaire
wapens en
milieuverontreiniging
• De organisatie komt
ook op voor de
bescherming van een
aantal diersoorten.
• Het Zwin
• Een beschermd
natuurreservaat
en broedplaats
voor zeldzame
vogels.
De foto’s en de informatie die gebruikt werden in
deze presentatie zijn afkomstig uit:
Feys M., Poelman W., Claes W., De Naeyer A., Pappijn
N.,De Smet K., Dewaele F., Nowé C., Verschueren B.
(2002). Infoboek Piramide 6A. Brugge, Die Keure,
pp.112
Download