dit fragment

advertisement
Van “opmaakenergie” naar duurzame energie
• Waar praten we over?
• Waar komt fossiele brandstof vandaan?
• Waarom willen we naar “duurzaam”?
• Hoe kan het? Wat komt er bij kijken?
Nu is het diepzeewater zuurstof rijk: I.h.a. arm aan organisch materiaal
Dat was in verleden wel anders!
In het Jura/Krijt tijdperk was de diepzee veel warmer en zuurstof arm.
Voorbeeld: Een studie m.b.t. de zeeën ten tijde van het Jura tijdperk
Van microben naar olie
De Golf van Mexico en de
Tethys Oceaan waren in het
in het verre verleden ideale
plekken voor bacterieel leven
Zwarte modder:
De depositie van dood
biogeen materiaal is groter
dan de ontbinding.
Daardoor zetten zich lagen
modder rijk aan organisch
materiaal af.
Die worden later door
sediment lagen bedekt.
Vorming Olie:
Olie:
Het organisch materiaal dat in het
gesteente zit wordt bij geschikte
temperaturen omgezet in olie.
On deze op z’n plek te houden is een dichte
laag gesteente (leisteen, steenzout of Anhydriet)
nodig die de olie afsluit.
De microben die gedijden in de
Thetys Oceaan en de Golf van
Mexico vormen de basis voor
de huidige olie voorkomens in
het Midden-Oosten en de Golf
van Mexico
Hedendaags Voorbeeld:
Oostelijke Middenlandse Zee
Hedendaags voorbeeld:
Zwarte Zee
“Olie venster”: 60 – 140°C
Lagere temperatuur geeft
zware olie, hoe hoger hoe
lichter de olie wordt.
Bij nog hogere temperatuur
(>140°C) krijg je aardgas.
(vooral methaan)
Nog een plaatje; Kolen vormt zich uit een aaneengesloten laag veen.
Download