Onzichtbaar glas - Chemieleerkracht.be

advertisement
Onzichtbaar glas
Onderzoek
1. Onderzoeksvraag
Op welke manier kunnen we glas onzichtbaar maken?
2. Hypothese
1) Dit gaat niet.
2) Met een soort optische illusie.
Voorbereiding
1. Materiaal + stoffen (eventueel waar bekomen)
 Zonnebloemolie/Arachideolie
 Water
 Pyrex-roerstaaf
 Maatbeker
2. Opstelling
3. Veiligheid
a. Etiketten
/
b. H/P zinnen
/
c. WGK code
/
d. COS brochure
/
e. Koppeling MSDS
/
Uitvoeren
1. Werkwijze
 Vul de maatbeker voor de helft met water.
 Giet hierna de andere helft vol met de olie.
 Zet de roerstaaf in de maatbeker.
 Om het experiment te doen slagen is het nu van belang dat je de juiste
invalshoek inneemt om zo tot het gewenste resultaat te komen.
2. Waarneming
Reflecteren
1. Besluit
De brekingsindex van de olie sluit heel nauw aan bij de brekingsindex van de
roerstaaf. Wanneer we de juiste invalshoek vinden lijkt het glas onzichtbaar in de
laag olie maar zichtbaar in de laag water.
2. Koppeling aan
a. Leerplan/nen
Koppeling tussen fysica en chemie. Optica: breking van licht.
b. Hypothese
Het klopt dat er een soort van illusie nodig is.
3. Bronnen
a. Literatuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Breking
b. Film
http://www.youtube.com/watch?v=2fKXtThYpm4
Tips and tricks
1. Opmerkingen bij uitvoeren van proef
Het is zeer belangrijk de juiste invalshoek te vinden. Experimenteren met
verschillende soorten plantaardige olie is ook gunstig. Het is ook belangrijk om te
weten dat de kleur van olie weinig te maken heeft met het slagen van de proef.
2. Vragen bij demonstratie en verwerking resultaten
1) Mengen de olie en het water?
2) Wat is e verschillend bij de olie en het water?
3) Wat doet het licht in de olie, glas en het water anders?
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards