2DS - participatiemedia

advertisement
2DS
Sven De Moor
5 maart 2013
WIE BEN IK?
Sven De Moor
 Educatief medewerker vtbKultuur sinds 1998
 Socio-culturele vereniging
 18 personeelsleden, 150 afdelingen met 750 vrijwilligers
 Bezig met ICT, website, sociale media (faciliteren)
 Sinds 2012 met project 2DS
 Verkenner-ontwikkelaar
 Intern-extern
 Taakgericht-relatiegericht
WAT IS 2DS?
Doelstelling
Concept
WAT IS 2DS?
Doelstelling
2DS brengt mensen van 35 tot 60 jaar met eenzelfde culturele
interesse samen en geeft hen de mogelijkheid om die interesse
uit te diepen en om te zetten in actie. 2DS biedt de
cultuurbelevers ondersteuning in hun projecten door
gespecialiseerde diensten aan te bieden en hen een digitaal
platform ter beschikking te stellen waarop ze toegang hebben
tot een netwerk van gelijkgezinden, informatie, instrumenten en
kennis om projecten in optimale omstandigheden te kunnen
ontwikkelen.
Op lange termijn wil 2DS hét cultuurspreidingsnetwerk van
Vlaanderen worden, hét referentiepunt op het vlak van
cultuuractivatie!
WAT IS 2DS?
Huidig concept
Een online platform met 3 hoofdcomponenten:
- inspiratiehoek (best practices, …)
- thematische ateliers voor co -creatie (matching)
- diensten voor organisatoren (promotie, verzekering,
transport, funding, …)
2DS =
- Een open platform voor initiatiefnemers van creatieve
culturele initiatieven
- Een open platform voor deelnemers aan culturele initiatieven
EEN BEETJE HISTORIEK
Aanleiding
Mijlpalen
EEN BEETJE HISTORIEK
Oorzaak
Het verenigingsleven in zijn huidige vorm
veroudert. Op welke manier kunnen we dit
op een modernere manier aanpakken en een
jongere doelgroep bereiken?
-> noodzaak vernieuwing vs R.I.P. vtbKultuur
 Aanleiding
vtbKultuur wil als sociaal -culturele vereniging een
betekenisvolle rol spelen voor de leeftijdsgroep 35 -60 jarigen.
De Raad van Bestuur gaf opdracht om na te gaan op welke wijze
een werking kan opgestart worden, gericht op de vermelde
doelgroep.
EEN BEETJE HISTORIEK
Eerste idee: verandertraject
vtbKultuur 2.0
- Migreren van lokale afdelingen naar themagroepen.
- Online samenwerken via bestaande platformen.
Huidig idee: oprichten nieuwe organisatie
2DS
- Alle mensen met interesse voor cultuur verenigen
- op een deels zelfgebouwd online dienstenplatform
- met functionaliteiten voor kennisdeling, profielmatching, co-creatie en promotie.
ANALYSE
Omgeving
Swot
Concurrentie
OMGEVINGSANALYSE
Onderzoek Dirk De Corte
‘Is er een markt voor zinvolle culturele groepsbeleving voor de
groep van 35- tot 60-jarigen door vtbKultuur?’






-> concrete aanbevelingen
Pas het productaanbod aan
Wees alert voor trends
Bouw “alternatieve netwerken” uit (niet-dwingend)
Bouw platformen voor co-creatie
Verbind passieve met actieve cultuurparticipatie (noden)
Zorg voor een correcte branding van “Het Tweede Spoor ”
CONCURRENTIEANALYSE
Vrouwen
Universiteit vrije tijd
Cultuurkaart
Educatie
Reizen
Actief
Kunst
Groei
Geschiedenis
Bijleren
Cultuur
Ontplooiing
Taal
Cursussen
Ondernemend
Netwerken
Boeken & cd’s
Vlaams
Ontmoeting
Open
Avontuur
Sociaal Zorg
Sport
Natuur
Bedevaart
Vakantie
Spaarkaart
Hobbyclubs
Gepensioneerden
Bedrijfsvoering
Intercultureel
Opvoeding
Vrijheid
Kinderen
Genieten
Creativiteit
Gezondheid
Samenleven
Pensioendienst
Koken
Verbondenheid
Solidariteit
Bewegen
Consument
Gezinnen
Platteland
Alleenstaand
Kinderopvang
Emancipatie
Juridisch advies
Rechtvaardigheid
Belangenbehartiging
Contact
Maatschappelijk
engagement
Behoeften vrouw
SWOTANALYSE
Correlaties -> beleidsuitdagingen
 Voortrekkersrol spelen in nieuwe vormen van cultuur(participatie).
 Nieuwe vormen van vrijwilligers- en afdelingswerking.
 Via ons aanbod inspelen op de democratisering van cultuuruitingen
en verbreding van cultuurbelevingen.
 Efficiënt en interactief communicatieplatform uitbouwen (eventueel
met partners).
 In onze eigenheid herkend worden. Naamsbekendheid.
(“we’re stuck in the middle”)
 Nieuwe vormen van groepsvorming bewerkstelligen: nieuwe
netwerken.
VERANDERTRAJECT
Niet
In
Mijn
Organisatie
VERANDERTRAJECT?
Vaststellingen/weerstanden :
 “besmetting” nieuwe doelgroep met bestaande doelgroep: verouderd
publiek vtbKultuur (andere cultuur)
 2 sporen moeilijk te mengen voor personeel: 2 snelheden
 Transparantie behouden tov subsidiërende overheid
Conclusie :
We kiezen niet voor een verandertraject, maar rollen het project
uit binnen een nieuwe organisatie.
-> sneller opstarten
-> meer mogelijkheden
-> met een schone lei beginnen
-> op lange termijn vtbKultuur opslokken?
Stap 1: projectmanager -> businessplan/haalbaarheid
VERANDERINGSMODEL KOTTER
 Eerste fasen binnen vtbKultuur -> coalitie: PL + SDM <> WG
Veranderingstraject 2DS
Beginfase
1) Creëer
“sense of urgency”
Transitiefase
Implementatiefase
5) Bestrijd de
obstakels
7) Consolideer
overwinningen
6) Zorg voor
Quick Wins
8) Veranker de
veranderingen
in het (hele)
bedrijf
2) Bouw de juiste
coalitie
3) Ontwikkel
duidelijke visie
en strategie
4) Blijf communiceren
WORDT VERVOLGD
…
VOLGENDE STAPPEN
Doelgroepenonderzoek ism iMinds
 Bevraging doelgroep
 Expertenpanel
 panelonderzoek
Conceptvoorstel verder uitwerken ism
professionele partners (draagvlak)
 Visualisatie
 Branding
 Partnerships diensten
Voorstelling businessplan aan RvB
 Goedkeuring oprichting nieuwe organisatie (?)
 Samenstelling medewerkersteam (?)
Vragen
?
?
?
?
?
Download