Inhoud

advertisement
Inhoud
Auteurs en redactie
Woord vooraf
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
Gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen:
geschiedenis, kenmerken en overwegingen bij het
gedragstherapeutische proces
Pier Prins, Joop Bosch, Caroline Braet
Geschiedenis van de gedragstherapie bij kinderen en
jeugdigen
Kenmerken
Indicatie: gedragstherapie of niet?
Overwegingen bij het gedragstherapeutische proces
Gedragstherapie als experiment en de N=1-studie
Tot besluit
Literatuur
Gedragsassessment en psychodiagnostiek bij
kinderen en jeugdigen: een getrapte benadering
Janet Noorloos, Joop Bosch, Karin Hermeler
Inleiding
Getrapte psychodiagnostiek en gedragsassessment
Nabeschouwing
Literatuur
Operante technieken en mediatietherapie bij ouders
en leerkrachten
Joop Bosch, Gonnie Albrecht
Inleiding
Operante gedragsveranderingstechnieken
Het mediatiemodel
9
12
14
14
18
21
22
37
39
40
42
42
44
71
75
80
80
81
92
6
Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen
3.4
Tot besluit
Literatuur
105
108
4
Anti-angsttechnieken
Maaike H. Nauta, Agnes Scholing
Inleiding
Leertheoretische opvattingen over het ontstaan
van angst
Diagnostiek
Behandeling
Indicatie voor behandeling
Veelvoorkomende problemen
Klinisch vignet
Relevant onderzoek
Tot besluit
Literatuur
112
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Gedragstherapeutische socialevaardigheidstraining
bij kinderen
Leonieke Vet, Marjan Neef, Maaike Nauta
Inleiding
Theoretische achtergrond socialevaardigheidstraining
Assessment
Algemene kenmerken groepsgewijze
gedragstherapeutische socialevaardigheidstraining
Specifieke gedragstherapeutische technieken tijdens
de zittingen
Effectiviteit van socialevaardigheidstraining
Tot besluit
Literatuur
Zelfcontrole en cognitieve gedragstherapie
Nady van Broeck, Caroline Braet
Inleiding
Assessment
Basiselementen van CGT bij kinderen
Zelfregulatie
Zelfinstructiemethoden en stressinoculatietraining
Probleemoplossingsmethodiek
Cognitieve herstructurering
112
112
113
118
137
137
138
140
143
144
147
147
150
152
154
160
175
178
178
183
183
185
193
195
202
208
213
Inhoud
7
6.8
6.9
Indicaties en contra-indicaties
Tot besluit
Literatuur
219
220
220
7
Gedragsgeoriënteerde gezinsbehandeling
Alfred Lange
Inleiding
De theoretische basis
Aanmelding, indicatie en taxatie
Behandelingstechnieken
Hiërarchie versus autoritair optreden
Mediatietherapie versus therapie met het kind erbij
Onderzoek
Beschouwing
Tot besluit
Literatuur
224
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
Spel en verbeelding in de gedragstherapie met
kinderen en jeugdigen
Marja Nijhoff-Huysse
Inleiding
De gedragstherapeut in de spelkamer
Spel als gedragstherapeutische methodiek
Spel en verbeelding in de gedragstherapie bij
complexe problematiek
Effectiviteit van spel en verbeeldingstechnieken
in de kindergedragstherapie
Tot besluit
Literatuur
Gedragstherapie bij adolescenten
Else de Haan
Inleiding
Algemene principes bij de behandeling
van adolescenten
Specifieke kenmerken en de behandeling
van adolescenten
Therapeutische technieken
De rol van de ouders
Literatuur
224
225
227
236
247
248
250
252
253
254
258
258
259
273
283
290
293
293
296
296
298
301
305
312
318
8
Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
12
12.1
12.2
12.3
12.4
Cognitieve gedragstherapie en farmacotherapie
Boudewijn Gunning
Inleiding
De mogelijke effecten van gecombineerde
behandeling
Psychische stoornissen waarbij de keuze
(C)Gt en/of FT speelt
Tot besluit
Literatuur
Nieuwe ontwikkelingen binnen de cognitieve
gedragstherapie bij kinderen en adolescenten
Guy Bosmans, Caroline Braet
Inleiding
Acceptance and commitment therapy
Op mindfulness gebaseerde cognitieve
gedragstherapie
Compassion-focused therapy (CFT)
De invloed van positieve psychologie
Attachment based family therapy (ABFT)
Dialectische gedragstherapie voor jongeren
EMDR bij kinderen en adolescenten
Twee voorbeelden van digitale deelbehandelingen:
Schateiland en Braingame Brian
Tot besluit
Literatuur
Evidence-based behandeling voor kinderen en
adolescenten: aandachtspunten en commentaar
Thomas H. Ollendick, Neville J. King
Inleiding
Definitie van evidence-based behandeling
Evidence-based behandeling: belangrijke
aandachtspunten
Tot besluit
Literatuur
Register
320
320
323
326
341
342
346
346
349
356
358
361
362
368
369
371
374
375
379
379
381
384
403
404
410
Download