Aerangis citrata (Touars) Schlechter 1916

advertisement
Nederlandse Orchideeën Vereniging – Orchitheek
1
Uitgave: Nederlandse Orchideeën Vereniging. Auteursrechten voorbehouden
Paphiopedilum lowii (Lindl.) Pfitz
Vindplaats
Het eilandenrijk Indonesië. Verzameld in 1846 op het grootste eiland Borneo - Sarawak (nu onder
beheer van Maleisië), Latere vondsten zijn gedaan op de eilanden Celebes (Sulawesi), Java (in de
valleien van de bergen Tjikorai en Semeroe) en Sumatra {in de berggebieden van Barisan},
Eveneens op nog 4 kleinere eilanden van Indonesië.
Epifytisch in de vorken van bomen die tot 60 m hoogte reiken, en in struiken van enkele meters
hoogte en op de grond (veelal uit de bomen of struiken gevallen planten). Ze groeien in
humusnesten, of losse humus op de grond van rottende bomen, enz., het gebied is ruig terrein,
echt oerbos. De vele bomen laten een weinig licht door, halfschaduw (50% van helder daglicht).
De eerste vondst werd gedaan op 1000 - 1200 m hoogte. De planten werden gevonden in de
omgeving van rivieren en stroompjes. De luchtvochtigheid is
hoog, in de nacht 90%, overdag aflopend naar 60%. De
temperatuur is in de nacht 20°C, overdag oplopend naar 30°C
of enkele graden hoger. De valleien en flanken van de berg
Kinabalu, nabij Sarawak, vormden de eerste vindplaats, de
planten groeiden aan de zuidzijde van deze berg. Ook
werden daar planten gevonden, groeiend aan de voet van
bomen, waar ze zonder problemen verder groeiden.. Het is
geen makkelijke plant, maar de moeite van het kweken
waard.
Variabiliteit
De structuur van Paph. lowii (het planttype) is van vindplaats tot vindplaats verschillend, ook de
bloem is variabel. Een van die variëteiten is var. vinicolor, (zie afbeelding).
Bloeitijd
De bloeitijd is in het voorjaar, januari / mei
Wetenswaardigheden
De vinder, Sir Hugh Low, verscheepte de gevonden planten, naar het familiebedrijf (kwekerij): de
firma H. Low en compagnons te Londen, Engeland. In 1847 werd de eerst bloeiende plant getoond
en op naam gesteld.
De soort werd door Dhr. John Lindley beschreven in de The Gardeners' Chronicle 1847 (1), p. 765.
Sir Hugh Low was een telg uit een beroemde familie van botanisten. Als 20 jarige jongeman
vertrok hij naar Z.O.Azië. In
Nederlandse Orchideeën Vereniging – Orchitheek
Uitgave: Nederlandse Orchideeën Vereniging. Auteursrechten voorbehouden
de jaren 1844 - 1905 genoot hij groot aanzien onder zijn collega's. Hij was de eerste pionier op
orchideeëngebied in Z.O.Azië, alwaar hij vele nieuwe species ontdekte en zaden van planten, die
hij naar het familiebedrijf zond.
Bron:
Orchiteek N.O.V.
Bijlage van Orchideeën feb 1987
Tekst: J.C. Koelewijn
Foto: J.C. Koelewijn
2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards