presentatie het evangelie centraal in je leven

advertisement
Christelijke
Boektiek
de Vries
te Drachten
514745
Christelijke
Boektiek
de Vries
te Drachten
05120512
514745
Het evangelie
centraal in je leven
Leven zoals God het bedoeld
Steve Timmis & Tim Chester
Samen naar God toe groeien, Hem
de eer geven, met Hem leven.
Versterking van de onderlinge band
in gemeente / wijkgroepen
Versterking van persoonlijk geloof;
groeien in je relatie met God
Toerusting voor het getuigend
christen zijn
Christelijke Boektiek de Vries te Drachten 0512 514745
- Elke week of 1 x per 2 weken:
één hoofdstuk centraal
zondag thema-preek.
- Deze zondag: thema ook voor de kids
-Persoonlijke bijbelstudie:
elke dag een hoofdstuk uit de schets.
- Wekelijks of 1 x per 2 weken;
bijbelstudie-groepen / wijkgroepen
- Speciale jeugd-bijeenkomsten.
- Extra aandacht d.m.v. nieuwsbrief
Christelijke Boektiek de Vries te Drachten 0512 514745
Voorbeeld Planning jaarthema;
Gemeentethema
Hoofdstuk 1
Preek
Bijbelstudie
Verenigingen
thuis
18-09-2011 18-09 t/m 24-09 25-09 t/m 01-10
Hoofdstuk 2
02-10-2011 02-10 t/m 08-10 09-10 t/m 15-10
Hoofdstuk 3
16-10-2011 16-10 t/m 22-10 23-10 t/m 29-10
Hoofdstuk 4
30-10-2011 30-10 t/m 05-11 06-11 t/m 12-11
Hoofdstuk 5
13-11-2011 13-11 t/m 19-11 20-11 t/m 26-11
Hoofdstuk 6
27-11-2011 27-11 t/m 03-12 04-12 t/m 10-12
Christelijke Boektiek de Vries te Drachten 0512 514745
Week
Activiteit
Door
1 (01-03)
3 schetsen voor jaarthema’s op zicht
vragen bij Boektiek de Vries
Commissie
(bijv. CGO)
2 (08-03)
Vaststellen gemeentethema
Commissie
3 (15-03)
Voorstel aan kerkenraad presenteren;
-Uitleg gemeentethema
-Uitvoering + hoe aanschaf van
schetsen
Commissie
6 (05-04)
Terug koppeling van kerkenraad
kerkenraad
9 (26-04)
Uitleg gemeentethema in kerkblad +
uitnodiging voor gemeenteavond
Commissie
12(17-05)
Avond voor groepsleiders
bijbelstudiegroepen ect.;
-Uitleg doel gemeentethema
-Uitvoering
-Uitwerking per leeftijdsgroep
-Wat wordt verwacht groepsleiders
Commisie
15 (juni)
Inschrijven voor bestellen schets
Gemeente
24(09-08) Startavond voor gemeenteproject
25(18-08)
Start project; 1e themapreek
Gemeente
Gemeente
Leven:
Het evangelie centraal in je leven
 Hoe krijgt Jezus Christus een centrale plaats in onze




gedachten, keuzes en relaties?
Kijk met een nieuwe blik naar de problemen en
ervaringen van elke dag.
De concrete betekenis van het kruis en Jezus zijn
opstanding.
Leren omgaan met moeite en lijden.
De keuze maken om je in te zetten voor herstel van
relaties.
Samengevat:
 Veel concrete handreikingen: omgaan
met de tegenstellingen tussen kerk en
wereld.
 Hoe sla je een brug naar de ander?
 Hoe blijf je trouw aan het geloof in
Christus?
 Het Evangelie in de praktijk brengen.
Christelijke Boektiek de Vries te Drachten 0512 514745
Inhoud
1. Deel 1; Een leven voor God
2. Een leven voor anderen
3. Een leven van verandering
4. Een leven van wonderen
Indeling per hoofdstuk

Wat vind jij

Wat zegt de Bijbel

Verdieping

Gespreksvragen
Opzet Gemeenteproject
 Thema met 14 hoofdstukken >
voor 14 weken; 1 hoofdstuk per 1 of 2 weken
 Voor elke week een leesgedeelte
 Voor elke week een verdieping
 Bij elk hoofdstuk gesprekspunten die in
wijkgroepen / gespreksgroepen besproken kunnen
worden
Christelijke Boektiek de Vries te Drachten 0512 514745
Download