Licht en zwaar beton

advertisement
Informatieblad
Dit informatieblad is een uitgave van
de bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikanten.
Licht en zwaar beton
Door de keuze van specifieke toeslagmaterialen kan een licht beton of een zwaar beton
worden samengesteld. Naast de dichtheid worden ook andere eigenschappen beïnvloed,
zoals druksterkte en warmteweerstand.
Toepassing en voordelen van lichtbeton
■
■
■
■
Beperking van het totaal gewicht van de betonconstructie
Lagere belasting op de draagconstructie
Groter drijfvermogen
Grotere warmteweerstand, isolerend vermogen
Licht beton
In lichtbeton wordt de lage(re) volumieke massa verkregen door het toepassen van lichte
toeslagmaterialen. Daarbij is de keuze uit natuurlijke en kunstmatig vervaardigde lichte
toeslagmaterialen. In de natuur komen lichte toeslagmaterialen voor, bijvoorbeeld
materialen van vulkanische oorsprong. Dit zijn meestal poreuze korrels met een zodanig
lage volumieke massa dat het ermee vervaardigde beton in de klasse lichtbeton valt
(volumieke massa van het beton lager dan 2000 kg/m3). Voorbeelden zijn bims en lava.
De toepassing ervan is beperkt. Meer toegepast worden de kunstmatig vervaardigde
lichte toeslagmaterialen. Vooral toeslagmateriaal uit geëxpandeerde klei wordt veel
gebruikt. Daarnaast zien we geëxpandeerd natuurlijk gesteente en gesinterde vliegas en
geschuimd glas.
Benaming
Volumieke massa (kg/m3)
Styropor
20 – 25
Perliet / vermiculiet
100 – 400
Geëxpandeerde klei
600 – 1.500
Gesinterde vliegas
1.500 – 2.000
Geschuimd glas
120 – 180
Toepassing en voordelen van zwaar beton
■
Omhulling van ruimten waarin stralingsapparatuur wordt gebruikt.
■
Ballastgewicht.
■
Opslag en bunkers voor materialen met een hoge stralingsdosis.
Zwaar beton
De dichtheid van beton wordt vergroot door toepassing van zware toeslagmaterialen.
Een deel van deze grondstoffen zijn natuurlijk gewonnen zwaar gesteente en erts-
houdend materiaal. Een ander deel bestaat uit materiaal dat vrijkomt bij de metaal-
productie of metaaldelen. Met name de tweede groep kan bestanddelen bevatten die
schadelijk zijn voor beton.
Volumieke massa (kg/m3)
Benaming
Basalt
2.900 – 3.050
Bariet
4.000 – 4.300
Magnetiet
4.400 – 5.100
IJzererts
3.300 – 3.400
Staalslakken
2.800 – 3.400
Loodslakken
3.300 – 3.700
Staal(pons)doppen
circa 7.200
Verwerkbaarheid
De verwerkbaarheid van licht of zwaar beton wordt aangepast aan de eisen en wensen
van de opdrachtgever. De afwijkende gewichtsklassen van de grondstoffen geven risico
op ontmenging door opdrijven of juist uitzakken. Deskundig advies over de juiste
samenstelling en de toepassing kan worden verkregen bij de bij VOBN aangesloten
betonmortelcentrales.
Aandachtspunten
Grondstoffen voor licht beton of zwaar beton behoren niet tot het standaard pakket van
Duurzaam bouwen
met beton?
betonmortelleveranciers. Vroegtijdige afspraken zijn daarom noodzakelijk. Ook het
Beton is een veelzijdig en betrouwbaar
De normering NEN-EN-206-1 onderscheidt de volgende betonsoorten naar volumieke
bouwmateriaal, dat duurzame bouw-
gedrag in krimp en kruip van verhard beton kan afwijken van normaal beton.
NEN-EN 206-1
massa:
projecten mogelijk maakt. Het keur-
■
duurzame productie van betonmortel.
dan 2600 kg/m3.
merk Beton Bewust garandeert de
Samenwerken met een betoncentrale
■
■
normaal beton
beton met een ovendroge volumieke massa groter dan 2000 kg/m3, maar niet meer
lichtbeton beton met een ovendroge volumieke massa van niet minder dan 800
die dit keurmerk mag voeren, verschaft
kg/m3 en niet meer dan 2000 kg/m3. Het wordt vervaardigd door het gebruik van licht
betonfabrikant meedenkt en een
■
duurzame doelstellingen van uw
Normen/ CUR-Aanbevelingen
zekerheid. U kunt er op rekenen dat de
hoogwaardige bijdrage levert aan de
bouwproject.
Meer informatie: www.betonbewust.nl
toeslagmateriaal ter vervanging van een deel van of van al het toeslagmateriaal.
zwaar beton met een ovendroge, volumieke massa groter dan 2600 kg/m3 opgeleverd.
Voor aangepaste regelgeving over betontechnologie, constructies en uitvoering wordt
verwezen naar:
■ CUR-Aanbeveling
39
■
NEN-EN 206-1, Beton, deel 1
■
NEN-EN 8005, Nederlandse
Beton met grove lichte toeslagmaterialen (verkrijgbaar bij Stichting CUR)
Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en
invulling van NEN-EN 206-1, conformiteit
Beton – deel 1
■
VOBN
Postbus 383
3900 AJ Veenendaal
t 0318 55 74 74
f 0318 55 74 70
e info @ vobn.nl
w www.vobn.nl
2
Oktober 2013
NEN-EN 13055-1:2002,
Lichtgewicht toeslag-
materialen – deel 1
■
■
Betoniek 11/17 Licht en Zwaar
Betoniek 15/12 Beton op dieet
Lichtgewicht toeslagmateriaal voor beton, mortel en grout.
Download