Tekst van de dienst

advertisement
Hour of Power
In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending.
Uitzending:
Episode:
Vertaling:
Zondag 20 december 2009
2082 X3
Hoek & Sonépouse Ondertiteling BV
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden
is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Stichting Hour of Power, Postbus 22,
1250 AA Laren, [email protected]
Opening
Vanuit de Crystal Cathedral in Californië: Welkom bij Robert Schuller in Hour of Power dat al 37 jaar
zijn positieve christelijke boodschap uitdraagt.
Samenzang – "O Come, All Ye Faithful”
Komt allen tezamen jubelend van vreugde komt nu, o komt nu naar Bethlehem ziet nu de
Vorst der eng'len hier geboren komt laten wij aanbidden komt laten wij aanbidden komt, laten
Wij aanbidden die Koning amen, amen, amen
Welkomstwoord
Door .R.H.Schuller
Goedemorgen. Ik heet iedereen welkom in Californië en in de Crystal Cathedral. Als u thuis
zit te kijken: Hier gebeurt het allemaal. U maakt deel uit van een volk dat bijeen is op een
plek waar u een boodschap te horen zult krijgen. Via gezang, gesproken woord, door
schriftlezing en via de stilte.
Openingsgebed
Door R.H.Schuller
Dank U, Heer dat U deze kerk hebt gebouwd, waar we week aan week samenkomen. Heer,
dank U voor de stilte. Heer, dank U voor wat we hier te zien krijgen, het heilige Heer, dank U
dat Hij nog altijd leeft die 2000 jaar geleden is geboren en is gestorven op Golgotha en in
een graf is gelegd achter een zwaar rotsblok. Maar hier voelen wij dat Hij leeft. Dank U, Heer.
Amen.
Samenzang - "Medley – Hark the Herald/Blessed be the Name"
Hoor de eng'len zingen d'eer van de nieuw geboren Heer vreed' op aarde 't is vervuld God
Verzoent der mensen schuld mengt u volken, in het koor dat weerklinkt de hemel door
Mensentong en eng'lenstem zingt het kind van Bethlehem hoor, de eng'len zingen d'eer van
De nieuw geboren Heer heil de Vorst der eeuwigheid zonnen der gerechtigheid van zijn
Vleug'len dalen neer licht en leven altijd weer lof U, die uw glorie deed schuilen in het
Aardekleed opdat wij van zonde rein nieuwgeboren zouden zijn hoor de eng'len zingen d'eer
Van de nieuw geboren Heer zijn Naam zal heten Wonderbaar de grote Vredevorst de
Raadsman van elk koninkrijk zijn regeren houdt nooit op gezegend zij de Naam gezegend zij
De Naam gezegend zij de Naam van de Heer gezegend zij de Naam gezegend zij de Naam
Gezegend zij de Naam van de Heer.
Schriftlezing – Lucas 2 & Jesaja 9
Door R.H.Schuller
U mag gaan zitten.
We lezen een tekst uit het Oude Testament die rechtstreeks naar de geboorte van Jezus
voert. De tekst is uit Lucas 2. En ook lees ik de profetie uit Jesaja 9 die vertelt over de macht
en majesteit van de baby van Maria en Jozef die op die eerste Kerstmorgen wordt geboren.
Jozef ging van de stad Nazareth naar Judea naar de stad van David die Bethlehem heet. Hij
ging zich laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Terwijl
ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar
eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een kribbe omdat er voor hen
geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Hij kreeg de naam Jezus, die de engel had
genoemd nog voordat Hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Want een Kind is ons
geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt
Hem: Wonderbare Raadsman...Sterke God...Eeuwige Vader...Vredevorst. Zo luidt het Woord
van God.
Koor - "For Unto Us a Child is Born" (Jes 9)
Want een Kind is ons geboren een Zoon is ons gegeven een Zoon is ons gegeven want een
Kind is ons geboren een Zoon is ons gegeven een Zoon is ons gegeven want een Kind is
Ons geboren een Zoon is ons gegeven een Zoon is ons gegeven een Zoon is ons gegeven
En de heerschappij rust op zijn schouder en de heerschappij rust op zijn schouder en de
Heerschappij rust op zijn schouder en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman, Sterke
God, Eeuwige Vader, Vredevorst want een Kind is ons geboren een Zoon is ons gegeven
Een Kind is ons geboren een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders en
De heerschappij rust op zijn schouders en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman Sterke
God, Eeuwige Vader, Vredevorst want een Kind is ons geboren want een Kind is ons
Geboren een Zoon is ons gegeven een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn
Schouders en de heerschappij rust op zijn schouders en de heerschappij rust op zijn
Schouders, en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman Sterke God, Eeuwige Vader,
Vredevorst want een Kind is ons gegeven een Zoon is ons gegeven een Zoon is ons
Gegeven een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder en de
Heerschappij rust op zijn schouder en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst Eeuwige Vader, Vredevorst
Interview – Graig DeMartino
RHS = R.H.Schuller en GD =Graig DeMartino
Inleiding
Bedankt, koor. Ik heb vandaag een heel speciale gast. Hij heet Craig DeMartino. Een paar
jaar geleden viel Craig bij het bergbeklimmen 30 meter naar beneden. En overleefde het. Het
was een afgelegen plek, waardoor hij na z'n val vijf uur moest wachten tot reddingswerkers
hem daar konden weghalen en overbrachten naar een ziekenhuis waar de artsen zeiden dat
hij nog een uur te leven had. Heet hem welkom, hij leeft nog.
Interview
RHS
GD
RHS
GD
RHS
GD
RHS
GD
RHS
GD
RHS
GD
RHS
GD
RHS
GD
M'n dochter is een been verloren. Je kwam aanlopen en je hinkt helemaal niet.
Nee, ongelofelijk.
Het is alleen je onderbeen. Dat is ook een groot verschil, hè? Kan je je herinneren
dat je neerkwam op de rotsen?
Nee, dat is een van de mooie dingen die God doet met onze hersenen. Ik weet nog
dat ik van die richel af stapte en dat ik me omdraaide. Daarna herinner ik me alleen
dat ik omhoog keek hoe ik geklommen was. Ik was bij bewustzijn maar die
herinnering is er niet.
Geweldig.
Ja, wonderbaarlijk.
Waarom moest je been worden geamputeerd? Was het verbrijzeld?
We waren die dag dus op pad gegaan. Ik klom al bijna m'n hele leven. Toen ik viel,
kwam ik zo ongeveer staande neer. Toen ik omkeek om te zien hoe ik verder moest,
maakte ik een draai waardoor ik m'n evenwicht verloor. Ik viel dus 30 meter. Ter
vergelijking: De nok van het dak hier is ongeveer 40 meter. Ik viel dus vanaf de
loopbrug daarboven en kwam in staande positie neer. Het ergste is plat neerkomen.
Ik raakte een boom, kantelde en raakte de grond staande. Maar m'n voeten kregen
een enorme klap en de artsen zeiden: Dit zal nooit meer functioneren.Het ging me om
de kwaliteit van leven, dus was amputatie onvermijdelijk.
Hoe heb je de pijn doorstaan? Je was vijf uur alleen?
Ik was samen met m'n klimvriend. We zaten 7 kilometer van de bewoonde wereld.
Maar alleen al dat ik nog leefde was een wonder. Ik had vreselijke pijn. Doordat ik
zoveel had gebroken kreeg ik geen pijnstillers. Ik had 'n doorboorde long een
gebroken rug, gebroken nek, gebroken ribben. Er was van alles gebroken. Ze zeiden:
We doen wat we kunnen maar meer dan een uur heeft hij niet. Ze opereerden me en
ik reageerde goed. Maar het was een heel geleidelijk, traag herstel. Intensive care en
beademing, toen orthopedische zorg en heel langzaam revalideren. Drie maanden in
ziekenhuizen fysiotherapie, et cetera. Na anderhalf jaar is de amputatie gedaan. Een
lang proces, heel lang.
Wat voelde je allemaal? Wanhoop? Woede? Angst? Verdriet? Twijfel?
Ja, al die dingen. Als je er zo erg aan toe bent, leef je van dag tot dag. Ik was toen al
christen, ik geloofde in God en in wat Hij deed. Maar ik was ook een gemakzuchtig
christen die God erbij betrok als het mij uitkwam. Toen ik daar lag met een gebroken
rug, waardoor ik geen vin kon verroeren moest ik dan ook eerlijk zijn tegenover
mezelf en God. Ik voelde niet echt woede, maar wel verwarring.
Gedeprimeerd?
Ja, want je denkt: Ik kan ineens niet meer rekenen op m'n lichaam. Ze hadden al
gezegd dat m'n been eraf moest dat m'n leven totaal zou veranderen. Maar dat dringt
allemaal niet echt door. Dus je raakt inderdaad gedeprimeerd, boos, verward maar ik
besefte dat God in al die gemoedstoestanden bij me was als ik maar luisterde en
Hem zocht.
Je hebt het over hoop in je pijn. Er was dus hoop.
Voor mij wel.Wat er gebeurd was, was als een klap in m'n gezicht. Ik moest wel
luisteren naar wat God deed. Ik lag daar en m'n rug was zo gebroken dat ik totaal niet
mocht bewegen. Ik had een bijbels dagboek dat me eerlijk gezegd niet erg beviel.
Maar ik had toch niks te doen en sloeg het open op 21 juli, de dag van m'n val. De
kop luidde: Hoe ver moet God gaan om je aandacht te krijgen? Ja, u lacht erom,
RHS
GD
RHS
GD
RHS
GD
RHS
maar ik lachte helemaal niet. In de Bijbel lees je over de brandende braambos en
over Gods stem, die klinkt als een fluistering. Maar dit was geen fluistering, het was
een keiharde klap. Die dag vroeg ik aan God: Wat wilt U dat ik doe? Dus hoop had ik
van het begin af aan. Ik zag dat God er een plan mee had. Maar ik moest in stilte
afwachten wat Hij wilde.Heel krachtig. Het was ongelofelijk hoe Hij ingreep en me
door het proces leidde. Je kunt duidelijk zijn hand zien in het hele proces.
Ik zag dit liggen. Vertel eens waar dit over gaat.
The Gripping Point. Dat is 'n zesdelige bijbelstudie op dvd over pijn. Ik weet wat pijn
is. Ik heb zelf chronische pijn en richt me op anderen met chronische pijn, emotioneel
of fysiek. Want we hebben allemaal onze vragen. Waar is God? Wat is zijn plan? In
de loop van zes bijbelstudies behandelen we het onderwerp pijn.Cindy en ik hebben
geleerd...Want het is een productie van ons samen. De mensen zien mij, maar m'n
vrouw is de helft van het verhaal. 's Morgens helpt ze me opstaan. Zij duwt m'n
rolstoel als ik chagrijnig ben. Want dat gebeurt natuurlijk. Maar zij ziet dat allemaal.
Zit je af en toe in een rolstoel?
Ja, soms raakt m'n andere enkel overbelast. Ze willen 'm vast gaan zetten. Ik kan er
niet lang achter elkaar op lopen. Zij ziet dat. We wilden duidelijk maken dat dit niet
over één persoon gaat maar over wat God doet en welke rol je partner speelt.We
willen dat allemaal doornemen met de mensen. Een eenvoudige dvd-bijbelstudie om
te doen met 2 mensen of met 200.
De mensen die hier aanwezig zijn kunnen hem kopen in onze boekwinkel. En
mensen die dit op tv zien, kunnen schrijven naar Hour of Power. Waar ben je bang
voor?
Waar ben ik bang voor? Algebra.
Dan kunnen we elkaar een hand geven. Ik wist dat we iets deelden maar niet dat het
algebra was. God houdt van je en ik ook.
Solo – JOSH LOPEZ – “O Come, All Ye Faithful”
Komt allen tezamen jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem ziet nu de
Vorst der eng'len hier geboren komt laten wij aanbidden komt laten wij aanbidden komt laten
Wij aanbidden die Koning komt zingt nu die Heiland hemelse eng'lenkoren zingt zijne liefde
Gij mensenkind ere zij God in hemel en op aarde komt laten wij aanbidden komt laten wij
Aanbidden komt laten wij aanbidden die Koning komt laten wij aanbidden komt laten wij
Aanbidden komt laten wij aanbidden die Koning
INSTRUMENTAAL– AZUSA PACIFIC UNIVERSITEIT HANDBELL KOOR – “Carol of the
Bells”
Introductie van Luis Palau door R.H.Schuller
Zoals u weet zoekt deze kerk overal ter wereld naar de allerbeste sprekers en vragen we
hen hier te preken zodat de hele wereld ze via de tv kan zien. Het is me een eer om wereldevangelist en schrijver Luís Palau hier te hebben. Luís Palau heeft als predikant het
evangelie verkondigd aan meer dan één miljard mensen. Hij heeft meer dan 25 miljoen
mensen persoonlijk gesproken in 72 landen. Van ruim één miljoen van hen weten we dat ze
voor Jezus hebben gekozen. Zijn radioboodschappen, in het Engels en het Spaans worden
beluisterd door nog eens miljoenen via 2600 radiozenders in 42 landen. Hij heeft bijna 50
boeken geschreven en talloze artikelen over het geloof. Hij adviseert zakenmensen, politieke
leiders en staatshoofden...over de hele wereld. Maar zijn grootste eer is dat hij een vriend
van Jezus is. Luís en z'n vrouw wonen in Portland, Oregon, en hebben 11 kleinkinderen en
vier zoons waarvan er drie actief zijn in zijn evangelisatiewerk. Indrukwekkend. Ik was altijd
al onder de indruk in de vele jaren dat ik hem ken. Zijn zuster is namelijk getrouwd met Juan
Carlos Ortiz. Welkom Luís Palau.
Preek – “O God of Invitation”
Door Luis Palau
Fijn om hier weer te zijn. Fijn om in de Crystal Cathedral te zijn. Ik dank dr. Schuller voor de
uitnodiging. Ik ben blij u hier te zien. Ik wil iets lezen uit het Oude Testament. Dr. Schuller
heeft gelezen over de geboorte van Jezus, Jesaja 9. Ik wil iets lezen dat over God gaat. Ik
heb deze preek de titel 'O God die ons uitnodigt' gegeven. Veel mensen zijn er niet van
overtuigd of God ze wel wil. Of ze wel waardig zijn God te benaderen. Of God ze wel wil
ontvangen. Omdat er dingen in hun leven zijn, geheimen die niemand kent behalve zij zelf en
God. Zal God mij accepteren? denken ze. Wacht God me op met open armen of houdt Hij
me op afstand door wat Hij over me weet? M'n vrouw en ik worden elke zomer uitgenodigd
door een vriend om naar midden Oregon te komen, in het westen van de VS. Ze hebben een
ranch en daar logeren we een dag of tien met alle kinderen en kleinkinderen. Deze zomer
was ik met een van m'n zoons afval aan het wegbrengen toen ik mobiel gebeld werd. Het
was een bevriende dame die samen met haar echtgenoot in zaken zit, in het westen van de
VS. Ze belde en snikte het uit. Wat is er? vroegen we. Ze zei: er is iemand met wie we al 25
jaar zaken doen. We kennen hem goed en hebben altijd goed met hem samengewerkt. Het
zijn zware tijden voor veel mensen, zowel in de VS als daarbuiten. Ze zei: we horen net dat
hij gisteren zelfmoord heeft gepleegd. Die man heeft miljoenen verdiend, reed in een Ferrari,
een peperdure auto liep in de beste pakken en zag er altijd uit als een filmster. Gebruind,
prima kapsel, een toonbeeld van succes. Hij had wat problemen thuis maar als je hem sprak,
dacht je: die man is echt geslaagd. Hij heeft het helemaal voor elkaar. Toch was er iets in
zijn leven waar zelfs deze vrouw met wie hij al 25 jaar zaken deed, niet van wist. En
snikkend zei ze door de telefoon: Wat echt hartverscheurend is: 25 jaar lang zijn we met hem
gaan vissen en jagen en hebben we zaken met hem gedaan. Nooit hebben we erop
aangedrongen dat hij Gods uitnodiging aanvaardde om z'n leven aan Jezus te geven. We
wisten niet wat er allemaal in hem woelde. Hij heeft geen brief achtergelaten. Z'n zelfmoord
was volkomen onverwacht. Ze was ontroostbaar. Als je mensen ontmoet, weet je nooit hoe
ze echt zijn. We kunnen goed de schijn ophouden, de indruk wekken dat we gelukkig zijn.
Vaak lijken mensen gelukkig, maar huilen ze van binnen.
Vanmorgen wil ik het met u hebben over de God die ons uitnodigt. God, de Vader van de
Here Jezus die werd geboren op die Kerstmorgen uit de gezegende maagd Maria door de
werking van de Heilige Geest. De engelen daalden neer en zeiden: Wees niet bang, ik breng
goed nieuws dat 't hele volk met vreugde zal vervullen: In de stad van David is een redder
voor jullie geboren. Hij is de Messias. We kennen de woorden, we kennen de kerstliederen:
Jubel het uit, de Heer is hier. Maar er zijn miljoenen mensen die ondanks alles innerlijk
verward zijn en zich soms zelfs van 't leven beroven. Ik wil een paar verzen uit Jesaja voor u
lezen waarin vier dingen worden gezegd over God. Ten eerste: God is een God die uitnodigt.
En als u zich afvraagt of God u wel zal aanvaarden en alles over u weet, zeg ik: Hij
aanvaardt u en nodigt u uit. Ten tweede: God is een God van rechtvaardiging. Een zware
term, maar ik zal het uitleggen. Als u zich wanhopig voelt moet u weten dat God een goede
God is en een liefhebbende God die u wil helpen om met Hem in het reine te komen. Ten
derde: God is een God van openbaring. Hij spreekt graag tot u. Een paar minuten eerder zei
de jonge DeMartino dat hij zich afvroeg wat Gods plan was met z'n leven. Zo jong nog,
moest hij een been missen, terwijl hij ook kinderen heeft. Maar God openbaart Zich graag
aan u.Ten slotte: God is een God van transformatie. Dus 1: uitnodiging. Hij roept je tot Zich.
2: Rechtvaardiging. Hij brengt u in het reine met Hem. 3: Openbaring. God spreekt graag tot
uw ziel, tot uw hart, tot uw binnenste. Tenslotte komt het allemaal uit bij transformatie. Er
vindt verandering plaats. Als die zakenman over wie ik vertelde Gods stem had gehoord en
er gehoor aan had gegeven had hij geen zelfmoord gepleegd. God had een plan voor zijn
leven maar dat is hij misgelopen. Ik lees eerst iets over de God die u uitnodigt. Beluister dit
alsof God tot u persoonlijk spreekt, rechtstreeks tot uw hart.Kom. Hier is water voor ieder die
dorst heeft. Kom, koop hier je voedsel en eet. Koop wijn en melk zonder betaling. Waarom
geld betalen voor iets dat geen brood is je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar Mij en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een
overvloedig maal. Leen Mij je oor en kom bij Mij. Luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie
een eeuwigdurend verbond. De God die ons uitnodigt. Vijf maal zegt God hier: Kom, kom,
kom... Waarom zegt Hij het zo vaak? Omdat wij zo koppig zijn. Omdat we ons ergens
schuldig over voelen en denken dat God alleen de goede mensen roept de perfecte mensen,
de gelovige mensen. Maar zo is het niet. Hij zegt immers: Kom bij Mij, ieder die dorst heeft.
Kom bij mij, zegt de Heer. En ik wil dat u weet dat God een goede God is, een liefhebbende,
vergevende God. Hij wacht u met open armen op. Hij zegt: Kom bij Mij.
We gaan zo vaak naar therapeuten. Prima, vaak zijn die nodig. Het kan onvermijdelijk zijn
om naar een psychiater te gaan. Maar vaak rennen we van de een naar de ander. En de
Almachtige God, die ons heeft geschapen in de moederschoot die ons door en door kent en
liefheeft met eeuwigdurende liefde die God zegt Zelf tot ons: Kom bij Mij en Ik zal je ontdoen
van wat je kwelt. En niets is eenvoudiger dan 'komen'. Zelfs een kind weet wat dat betekent.
Ik heb dus elf kleinkinderen. Eén van de jongsten is drie. Een echte doerak. Hij heet Luke.
Lukey. Je hoeft maar te zeggen: 'Luke, kom...' en dan stiert hij op je af als een footballspeler.
Ooit speelt hij vast in het team van de Universiteit van Oregon. Maar nu moet je uitkijken
want hij stiert in volle vaart op je af en raakt je als een footballspeler. Maar hij weet wat
'komen' betekent. Ik heb ook een kleindochter uit Ethiopië. Ze is geadopteerd door 'n zoon
van me. Sadie. Ze is pas één en begint te lopen, maar eigenlijk kruipt ze liever. Als je zegt:
'Sadie, kom,' dan komt ze als een konijn aangerend, in volle vaart. Allebei weten ze wat
'komen' betekent. Zo eenvoudig als wat. En God zegt vanmorgen tot u vooral als er strijd in u
woedt of als u gebukt gaat onder schuldgevoel. Bedenk wat Jezus zei in Matteüs 11: Kom
naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Kom naar Mij, dan zal ik jullie
rust geven. God roept u tot Zich. Een andere keer zei Jezus: Kom, volg Mij, Ik zal van jullie
vissers van mensen maken.Hij wil u een groots doel geven, een doel met
eeuwigheidswaarde. God wil dat u naar Hem toekomt en Hij geeft u iets van eeuwige
waarde. Hij gaat u gebruiken om anderen aan te raken, te zegenen en hen bij Gods
Koninkrijk te trekken. Er is niets mooiers als menselijke berekening faalt als de economie
keldert, als uw aandelen 30, 40% in waarde dalen en u wanhopig bent. Dan zegt Jezus: Kom
bij Mij en Ik zal je last wegnemen. Kom bij Mij, ik geef je een groots doel: Ik maak je tot een
visser van mensen. Ik moest ook denken aan Johannes 7. Daar wordt beschreven hoe
Jezus in de tempel in Jeruzalem stond en met luide stem riep: Laat wie dorst heeft bij Mij
komen en drinken. Uit het hart van wie in Mij gelooft, zo zegt de Schrift zullen rivieren van
levend water stromen. Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden, zouden
ontvangen. Rivieren van levend water, prachtig vind ik dat. En ook vandaag zegt God tegen
u: Als je dorst hebt, kom dan bij Mij. Drink van Mij, geloof in Mij. Een rivier van levend water
zal uit u stromen tot zegen van anderen. God roept u vandaag en zegt: Kom, en leer God
kennen zoals Hij is. Daarvoor is dit een uitgelezen tijd, nu heel de wereld in beroering is en
we ons allemaal vragen stellen. Keer terug tot God uw Schepper geef Hem uw leven en
ondervind wat 't is om door Gods geest vervuld te worden.
De Bijbel zegt: Wie Christus ontvangt, wordt een tempel van de Levende God. Wij zijn
tempels van God, zegt de Bijbel, Gods Geest woont in ons. We zijn niet alleen op de wereld
als we de Verlosser kennen, als Hij in ons leeft. Wij zijn zijn kinderen, aan zijn hand mogen
we de problemen 't hoofd bieden. Verder zegt Hij hier: God is niet alleen een God die ons
uitnodigt. Wat wil Hij bereiken als u antwoordt? Hij is een God van rechtvaardiging. Luister
hier naar, er staat: Zoek de Heer nu Hij zich laat vinden. Roep Hem terwijl Hij nabij is. Laat
de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer, die Zich
over hem zal ontfermen. Laat hij terugkeren naar God, die hem ruimhartig zal vergeven.
'Rechtvaardiging' is eigenlijk een juridisch begrip. En volgens de Bijbel is God ook degene
die de wetten maakt. Alle morele en natuurwetten zijn door God geschapen.Hij is Rechter,
maar Hij is een rechtvaardige God en Rechter. En Hij is een God van genade. Het komt dus
hier op neer: Als u gehoor geeft aan Gods oproep en uw leven geeft aan zijn Zoon Jezus
Christus dan rekent God af met het probleem van schuld van herinneringen en van
veroordeling: Dat we onszelf veroordelen vanwege onze fouten. Daarmee heeft Jezus
afgerekend aan het kruis. Toen Hij aan het kruis hing, riep Hij uit: Vader, vergeef het hen,
want ze weten niet wat ze doen. En ook riep Hij, met een dief aan z'n rechterzijde en een dief
aan z'n linkerzijde: Mijn God, mijn God, waarom hebt U me verlaten? Een retorische vraag.
Hij wist waarom Hij daar alleen hing: Om onze plaats in te nemen, om onze zonden op Zich
te nemen zodat we voor God vergeven ofwel gerechtvaardigd waren. Een populaire definitie
van wat rechtvaardiging betekent is deze: Als je Christus in je hart hebt kijkt God naar je
alsof je nooit een zonde hebt begaan. U bent zozeer vergeven door Jezus' lijden aan het
kruis dat het voor God is alsof je nooit gezondigd hebt. Zozeer ben je vergeven en gereinigd.
Vrienden, een van de mooiste dingen van overgave aan Jezus is dat God zich persoonlijk
aan je openbaart. Hier wil ik me speciaal richten op mannen. Vrouwen lijken gevoeliger te
zijn en dichter bij God te komen. Maar ik zeg tot de mannen hier, jong, oud of middelbaar:
God wil zich aan jou openbaren. De jongeman die een been is verloren en zich afvraagt wat
Gods doel voor hem is. In het boek der Psalmen staat een betoverend mooie regel: De Heer
is een vriend van wie Hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. De Heer is een
vriend van wie Hem vrezen. God openbaart zich graag. Wat is uw doel in het leven?
Waarom gebeuren er bepaalde dingen in uw leven? Is er een bedoeling? Maar we moeten
God tijd geven, tijd met Hem doorbrengen naar zijn stem luisteren door te lezen in de Bijbel.
Als u luistert naar zijn stem, zal God tot u spreken. Een predikant behandelde een keer deze
passage. Hij zei: God heeft geen favorieten, maar wel intimi. Een zeer diepzinnige gedachte.
God heeft geen favorieten, hij kijkt naar niemands achtergrond. Maar Hij heeft wel intimi en
dat zijn zij die Hem hun tijd geven tijd met Hem doorbrengen en naar Hem luisteren, zodat
Hij zich kan openbaren. En het gevolg van dat alles is dat u de levende Christus leert kennen
die is opgestaan uit de dood en nu leeft. U aanvaardt de vergeving en rechtvaardiging door
God. U luistert naar zijn stem, zodat Hij Zich kan openbaren.Het resultaat is dan
transformatie. De God die uitnodigt wordt dan de God van rechtvaardiging. Dan geeft Hij u
zijn openbaring, en het resultaat is: transformatie. Ik hoop dat u dat onthoudt, en dat u bij
Hem komt, misschien voor het eerst en zegt: Here Jezus, in deze tijd van het jaar, juist in
deze tijd heb ik U nodig, verlang ik naar U, kom ik bij U toon ik mijn berouw, ontvang ik U,
geef ik me over. Alstublieft, neem mijn leven in uw hand
Gebed
Laten we bidden. God onze Vader. U bent een goede God. U bent een vergevende God. U
bent de God die ons uitnodigt en nu, Here Jezus Christus aanvaard ik uw uitnodiging. Ik stel
mijn hart open en geef me over aan U, Here Jezus. Breng me met U in het reine. Neem mijn
leven in uw hand. Openbaar Uzelf aan mij, o God zodat U mij kunt gebruiken om anderen
aan te raken een hand te reiken, zodat ze bij uw Koninkrijk horen. Ik dank U in Jezus' naam.
Amen.
Samenzang - "Joy to the World"
Jubel het uit, de Heer is hier ontvang het Koningskind als Redder van de aarde geeft Hij het
Leven waarde dus hemel en aarde, zingt dus hemel en aarde, zingt dus hemel en aarde,
Zzingt vreugde, vreugde, vreugde.
Zegen
De Here zegene u en Hij behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u schijnen en zij u
genadig. En God geve u zijn vrede. Zijn vrede...Als u thuiskomt en als u weggaat. Als u
slaapt en als u wakker bent. Als u werkt en als u vrij bent. Als u lacht en als u huilt, totdat...u
voor Jezus staat. Op die dag dat er voor u geen zonsopgangen of zonsondergangen zijn
maar alleen eeuwig leven en licht in de hemel, bij uw Heer. Amen.
Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards