Van kostprijs voor de werkgever naar nettoloon van de werknemer

advertisement
Van kostprijs voor de werkgever naar nettoloon van de werknemer
Hoeveel houdt je werknemer over van het loon dat jij hem uitbetaalt? En hoeveel kost het je als werkgever, om je
werknemer een bepaald nettoloon uit te betalen? Met andere woorden, wat zijn de kosten waarmee je rekening moet
houden bij het betalen van loon aan werknemers? Hieronder geven we schematisch de weg van het nettoloon van de
werknemer tot de kost hiervan voor de werkgever weer.
Verloning WN
Kostprijs voor de WG
Verloning van de WN = nettoloon + extralegale voordelen
Stap 1 :
Netto loon
Bruto loon
Verloning WN = nettoloon + extralegale voordelen
Netto loon +
Fiscaal: bedrijfsvoorheffing
Sociale zekerheid: werknemersbijdragen
= Bruto loon
Stap 2:
Bruto loon
Kostprijs werkgever loon
Bruto +
Werkgeversbijdragen
= kostprijs voor de werkgever/maand
Kostprijs op jaarbasis?
Bruto maandloon x 13,9 = Bruto jaarloon
= 12 maanden loon
+ dubbel vakantiegeld
+ eindejaarspremie 1
Bruto jaarloon +
Kosten verzekeringen
Administratieve kosten, kosten sociaal secretariaat
Aansluiting ondernemingsloket, sociaal verzekeringsfonds, ..
= Kosten werkgever jaarbasis
1
Verplicht voor PC 329 volgens cao van 14 december 2012.
Download