1 ergotherapeut (ergo aan huis) (m/v) - WZC Sint

advertisement
WOON- EN ZORGCENTRUM
SINT-BERNARDUS
in Assenede-Bassevelde
Het woonzorgcentrum Sint-Bernardus (www.wzcsintbernardus.be) staat voor innovatieve zorg in een
warme omgeving. Wij beschikken over een waaier aan zorg met onder meer residentiële zorg (96
bedden), een dagcentrum, een sociaal restaurant, serviceflats en ergotherapie aan huis.
De kleinschalige woonvorm biedt een huiselijke omgeving voor de bewoners en geeft medewerkers de
kans om zorg te bieden waar zingeving en persoonlijk contact centraal staan. Onze bewoners wonen in
kleine, huiselijke leefgroepen van acht personen. Deze leefgroepen zijn een plaats waar bewoners,
familie, vrijwilligers en medewerkers elkaar ontmoeten. Het biedt de kans om op een andere manier
zorg te verlenen.
Wij zijn bovendien betrokken in het zorgvernieuwingsproject Brugzorg: ons wzc organiseert vanuit het
woonzorgcentrum ergotherapie bij mensen thuis. Dit project heeft als doel het ondersteunen van
ouderen die thuis wonen om hen op die manier langer in hun vertrouwde omgeving te laten wonen.
Wil je meewerken aan dit uniek zorgproject? Neem dan contact met ons op want wij zijn op zoek naar
1 ergotherapeut (ergo aan huis) (m/v)
Vervangingscontract tot eind oktober (voltijds of 80%)
Welke taken neem je op als ergotherapeut aan huis?
Als ergotherapeut aan huis verzorg je de ergoscreening waarbij je een inventaris opmaakt van de
problemen bij de cliënt wat betreft het dagelijks handelen. Je stelt samen met de cliënt en de
mantelzorger bijhorende doelstellingen en een behandelplan op.
Je voert ook cognitieve screenings waar doelstellingen uit voortvloeien. Hier worden oefeningen aan
gekoppeld. Deze gaan van het trainen van het korte termijn geheugen en neuropsychologische
stimulatie tot realiteitsoriëntatie en reminiscentie.
Cliënten worden door jou ook op vlak van beweging en sociale contacten gestimuleerd. Zo organiseer je
bvb. samen met het team ergo-animatie van het woonzorgcentrum activiteiten in het woonzorgcentrum
waar cliënten van het project samen met bewoners aan deelnemen. Je staat tevens in voor valpreventie
(met bijhorende woonaanpassingen) en het verlenen van advies en training wat betreft hulpmiddelen.
Je werkt constructief samen in een multidisciplinair team, neemt actief deel aan het multidisciplinair
overleg en ondersteunt collega’s in hun positief gedrag.
Hoe sta je in de zorg?


Je respecteert keuzes en privacy van de cliënt en de mantelzorger(s).
Je hebt oog voor de cliënt en zijn mantelzorger(s) als mensen met fysieke,
psychische, sociale en spirituele dimensies.
1







Je beïnvloedt op positieve wijze de zelfstandigheid en sociale contacten van de
cliënt.
Je inleven in de situaties van anderen is voor jou vanzelfsprekend.
Collega’s kunnen op jou rekenen en jij vraagt hen om ondersteuning waar nodig.
Je bent vriendelijk en waarderend naar cliënten, familie, vrijwilligers en collega’s
toe.
Je werkt op een veilige manier.
Je neemt verantwoordelijkheid op.
Je bent geduldig en leert graag bij.
Verloning & vereisten
U beschikt over een diploma van gegradueerde of bachelor in de ergotherapie. U beschikt
tevens over het rijbewijs B en eigen wagen.
Verloning volgens sectorale barema’s.
Aanbod
Innovatief concept - warme omgeving - enthousiast en gedreven team - voordelig restaurant-tariefmaaltijdcheques – verloning volgens sectorale barema’s (relevante anciënniteit wordt overgenomen)
Interesse of vragen
Neem dan contact op met Sarah Vandekerckhove - verantwoordelijke bewonerszorg: 09.323.92.57 of
[email protected]
Solliciteren:
Stuur uw sollicitatie met cv naar Guy Claeys – algemeen directeur: [email protected]
Plaats tewerkstelling
WZC Sint-Bernardus
Assenedestraat 18
9968 Bassevelde
2
Download