Titel:

advertisement
Titel:
De verschillende dimensies van Hiphop Van maatschappij- kritische uiting tot commercieel product.
1. De ontwikkeling en verspreiding van hiphop / rap
Ik zal eerst een korte uitleg geven over hiphop (cultuur) en de 4 elementen
waaruit deze is opgebouwd, waarbij rap 1 van de elementen is. Verder zal ik
weergeven vanuit welke sociaal-economische / politieke context hiphop is
ontstaan in Amerika. Ik zal onder andere kijken naar hiphop als vorm van
maatschappelijke kritiek op de gevestigde orde. Ook zal ik beschrijven hoe
deze muziekstroming z’n weg heeft kunnen vinden van Amerika naar
bijvoorbeeld Afrika. Wat is precies hun gemeenschappelijke binder? En wat is
de betekenis van hiphop voor de Afrikaanse jeugd?
2. Hiphop als POPular Culture
In dit stuk zal ik gaan kijken naar de ontwikkeling van hiphop in de
‘mainstream’; de popularisering van deze muziekstroming onder het grotere
publiek. Heeft deze ontwikkeling hiphopmuziek in enig opzicht verandert qua
inhoud of stijl? En wat is de invloed van bijvoorbeeld het kapitalisme - de
‘marketability’ en ‘profitability’ - op de representatie van deze muziekvorm in
de media? Wat voor rol spelen de maatschappijkritische uitingen nu nog voor
wat betreft de populaire hiphop?
3. Rap en Hiphop – Pop of protest?
Ik betoog in deze afsluiting dat het antwoord op deze stelling niet een ‘of-of’
situatie is, maar een ‘en-en’. Hiphop muziek is zo divers, dat het niet binnen 1
specifieke categorie kan worden geplaatst. Net als hoe er verschillende vormen
van popmuziek zijn, zijn er ook binnen hiphop verschillende stromingen die
naast elkaar bestaan. Daarbij moet de revolutionaire waarde die hiphop heeft
onder jongeren, niet uit het oog verloren worden!
Download