Invloed van de maan

advertisement
Invloed van de maan
We schrijven woensdag 25 augustus 2010. Ik stuur een mailtje aan een aantal vissers voor wat specifieke
vangstgegevens die ik nodig heb. Er is iets dat me al een paar maanden koortsachtig bezighoudt en nu wil ik er
het fijne van weten…
V
2
er met name in de karpervisserij veel
en sommige dingen lijken me wel erg
één of andere instelling. Het is namelijk
minder aandacht voor is.
ver gezocht.
een behoorlijk complexe materie.
Hoe meer informatie ik vind op het
De vraag of ik de maan in mijn voor-
web, des te meer raak ik gefascineerd
deel kan laten werken blijft wel door
Gegevens verzamelen
door dit fenomeen. Er is heel wat
mijn hoofd spoken. Het moet wel van
Het afgelopen jaar heb ik alle vangst-
Vaak kan ik in artikelen tussen de regels
Invloed
het onderwaterleven, de jacht en ook
wetenschappelijk onderzoek verricht
invloed zijn, dat kan bijna niet anders,
gegevens van een flink aantal vissende
doorlezen dat de maan toch wel een
Voor ik de nodige gegevens verzamel,
de visvangst. Het blijkt dat behoorlijk
naar maaninvloeden op beroertes, auto-
net zoals het opkomen en ondergaan
vrienden en kennissen in kaart gebracht.
bepaalde invloed heeft op het vangen
heb ik het internet afgestruind en valt
wat sportvissers, met name de zeevis-
ongevallen, politie-interventies, tot zelfs
van de zon dat ook is. Ik heb me tijdens
Het betreft de gegevens opgetekend uit
van karpers. Zo zouden sommige perio-
het op dat er aardig wat is te vinden
sers, de solunaire tabellen nauwlettend
aan de hormoonhuishouding bij de
mijn zoektochten en het verwerken van
de periode van augustus t/m november
des favoriet zijn om de topvissen van het
over de invloed van de maan op de
bestuderen en er zelfs hun visdagen op
mens... Ik heb echter moeite om de fol-
de gegevens regelmatig afgevraagd of
2010. Ik heb bewust voor deze maanden
water schaakmat te zetten.
getijden, weersveranderingen, de mens,
afstemmen. Het valt mij echter op dat
klore van de waarheid te onderscheiden
ik niet klaar ben voor een opname in de
gekozen, omdat het aasgedrag in deze
Dé Karperwereld 84
Dé Karperwereld 84
3
Invloed van de maan
 volle maan
dat het een factor is om rekening mee te
 LP (low period) volle maan – laatste
houden. Met beperkte tijd, kun je je voor-
kwartier
deel halen door rekening te houden met
 laatste kwartier
de piekmomenten in elke maancyclus.
 LP laatste kwartier – nieuwe maan
Ik probeer sinds vorig jaar mijn korte ses-
 nieuwe maan
sies dan ook samen te laten vallen met
 LP nieuwe maan – eerste kwartier
de piekmomenten. Is het piekmoment
 eerste kwartier
gepasseerd, dan ga ik met een wat gerus-
 LP eerste kwartier – volle maan
ter gemoed huiswaarts. Vaak bemerk je
ook kleine veranderingen in de weers-
Deze lichtte op in de duisternis.
Maanpieken
omstandigheden tijdens die pieken. Zo
De invloed van de maan is het sterkst twee
trekt de wind soms aan in het begin van
dagen voor de bovenstaande genoemde
een nieuwe periode, of zie je opeens veel
maanperiodes, op de dag zelf en de vol-
meer activiteit op het water...
gende twee dagen. Tevens zou er een vier
Zo zijn wij als mens tijdens bepaalde
uur durende activiteitenpiek moeten zijn
maanperiodes ook soms wat verstrooider
bij maansopkomst, doorgang en maans-
of lichter in het hoofd. Dit is bewezen
ondergang. Deze varieert ook nog eens
door statistieken van auto-ongelukken.
afhankelijk van de seizoenen. Ook deze
Frappant detail is dat ik tijdens een sessie
sleutelmomenten worden genoteerd.
Een terugvangst, na exact een jaar, onder dezelfde omstandigheden, alleen dit keer weegt de vis
vorig jaar gedurende een maanpiek die
twee kilo zwaarder.
samenviel met zonsopkomst een dub-
periode meer stabiel is en er waarschijn-
door twee tot drie mindere visdagen
lijk betere conclusies te trekken zijn dan
(LP = low period) om dan opnieuw een
Bevindingen
bijvoorbeeld in het voorjaar. De enige
goede periode van vijf dagen te hebben.
Voor de periode van augustus t/m novem-
zijn verdeeld over de verschillende maan-
gegevens die ik vroeg waren de vangst-
Voor de volledigheid heb ik dus acht
ber 2010 heb ik in totaal 105 vangstmel-
periodes en maanpieken. Alles wordt
datum, het tijdstip en het gewicht
maanperiodes opgenomen in de vangst-
dingen binnengekregen. De onderstaande
procentueel verrekend zodat de langere
van de vangst. Ik heb hierbij dus geen
gegevens:
grafieken geven een overzicht hoe deze
betere periode in lijn wordt gebracht met
rekening gehouden met blanks in deze
de kortere slechte periode. Dit om geen
‘Moonrise’ over het kanaal.
verkeerde conclusies te trekken.
Maanperiodes
Enkele conclusies op een rijtje:
Alle verzamelde gegevens registreer ik
• 60 % van alle vangstgegevens vinden
in een Excel-file en splits deze uit in de
plaats tijdens maansopkomst (MR),
maanperiodes wanneer de betreffende
doorgang (HP) of maansondergang
vangsten zijn geboekt. De invloed van
(MS).
de maan blijkt het sterkst te zijn twee
Maanfase
• Elke maanperiode lijkt zijn betere peri-
dagen voor de onderstaande genoemde
odes te hebben waar een trend kan
Maanfases:
 FQ = eerste kwartier
maanperiodes, op de dag zelf én de
afgeleid kan worden naar de volgende
 FM = volle maan
 LP FQ – FM = low period eerste
maanperiode.
 LP FM – FQ = low period volle maan
daaropvolgende twee dagen:
• Procentueel gezien brengt de periode
na volle maan en tijdens nieuwe maan,
 LQ = laatste kwartier
 laatste kwartier
de topvissen op.
 LP LQ – NM = low period laatste
 eerste kwartier
kwartier – nieuwe maan
Maanstand
 MR = maansopgang
Conclusies
 NM = nieuwe maan
 HP = doorgaan
Is deze beknopte maantheorie zaligma-
 LP NM – FQ = low period nieuwe
 MS = maansondergang
Dit betekent dat we in elke maanperiode
kend? Ik denk niet dat hierover zekerhe-
vijf goede visdagen hebben, gevolgd
den bestaan. Wel ben ik er van overtuigd
Dé Karperwereld 84
kwartier – volle maan
– laatste kwartier
 volle maan
 nieuwe maan
4
Maanstand
genoemde periode.
Vergelijking beste maantijd binnen een specifieke maanfase
maan – eerste kwartier
 DU = dode uren
Dé Karperwereld 84
5
Zaken die prioritair blijven.
sen van een water. Het is misschien geen
beslissende factor, maar zeker iets waar
targetvissers rekening mee kunnen houden voor het inplannen van hun sessies.
Lijkt dit allemaal wat vergezocht? Zo
dacht ik er ook over voor ik me erin
Zal volle maan de Stows aan het werk zetten vannacht?
verdiepte. Maar kijk eens in je eigen logboek. Vergelijk een paar vangsten, kijk
bele run kreeg. Tijdens de dril hoorde
meerdere vangsten in zeer korte tijd heel
eens wanneer er een zware vis op de kant
ik een ambulance over de brug rijden.
goed mogelijk. Dit is de periode dus dat
komt, misschien doe je er in de toekomst
Nog geen uur later verschijnt er opnieuw
je écht aan het water wilt zitten. Zo lijkt
wel je voordeel mee en ga ook jij je ver-
een ambulance aan de overkant van het
de periode na volle maan en de periode
diepen in de invloed van de maan.
kanaal. Blijkbaar zijn er twee auto’s op
rond nieuwe maan, een extra aantrek-
elkaar ingereden. Ik bel daarop even een
kingskracht te hebben op de betere vis-
kameraad op om hem deze anekdote te
delen… Tijdens ons gesprek trekt de top
opnieuw krom en dril ik de derde vis van
die ochtend, op dit toch wel dun bezet
kanaal. Je begrijpt zeker wel dat dit een
ochtend is die me altijd zal bijblijven.
Probeer dus de opmerkelijke zaken eens
in de gaten te houden. Als ik de maan
zou moeten klasseren in het rijtje van
wapens die we tot onze beschikking hebben, dan ben ik ervan overtuigd dat de
vissen net iets ‘losser’ gaan en dus makkelijker vangbaar zijn in de genoemde
periodes. Maar indien er geen synergie
is met de juiste locatie en scherp vissen,
heeft het natuurlijk geen enkele zin.
Kun je dit alles echter combineren met
ideale weersomstandigheden, dan is het
vaak kassa. Zo’n periode komt soms maar
een keer per maand voor, of misschien
helemaal niet. Mocht je zo’n periode
treffen dan gaat het helemaal los en zijn
6
Dé Karperwereld 84
‘Moonrise’ viel samen met zonsopkomst.
David Wouters
Download
Random flashcards
Create flashcards