Wie huurt uw pand - Virtueel Kantoor

advertisement
Wie huurt uw pand?
Let op voor henneptelers!
Beste ondernemers,
Zoals u wellicht meerdere malen in de media heeft kunnen lezen, treft de politie vaker
hennepkwekerijen aan in bedrijfspanden op bedrijventerreinen. Geen unieke situatie:
googelt u maar eens op bijvoorbeeld "leegstaand bedrijfspand hennepkwekerij" De
resultaten spreken voor zich!
Leegstaande bedrijfspanden zijn in trek bij de henneptelers. Vaak worden deze panden
onder valse voorwendselen gehuurd en blijft u als ondernemer met een kater zitten.
Om u wat meer inzicht te geven in de risico's en consequenties wil ik u graag meer
informatie geven.
De gevaren van illegale hennepteelt
Deze gevaren worden meestal sterk onderschat. Er zijn grote risico's van brandgevaar,
legionellabesmetting of vergiftiging door chemicaliën. Het gevaar van brand is wel het
grootst. Veel hennepkwekerijen worden ontdekt nadat er brand is uitgebroken.
Ook blijkt na een ontmanteling nagenoeg altijd dat er enorme schade is aangericht aan
het bedrijfspand.
Ook een zeer ernstig risico juist voor u als ondernemer, is om in aanraking te komen met
de georganiseerde criminaliteit die achter de hennepteelt schuil gaat. Het gaat hier om
zware criminaliteit waarbij bedreigingen, intimidatie en liquidaties tot de normale
bedrijfsprocessen horen. U bent als ondernemer, ook in uw privésituatie, extra kwetsbaar
voor chantage of bedreigingen. Daar maken deze criminelen gebruik van. Uw
betrouwbare naam is snel aangetast met alle gevolgen van dien. Voor wie eenmaal met
deze criminelen in zee gaat is er vaak geen weg meer terug.
Bedrijven die financiële problemen hebben, zijn bijzonder aantrekkelijk voor deze
criminelen. Er worden gouden bergen beloofd. Natuurlijk is het verleidelijk om uw pand
te verhuren aan mensen die hier redelijke vergoedingen voor neertellen. Maar weet wel
aan wie u verhuurt en waarvoor!
Er zijn ook juridische consequenties
Als de hennepkwekerij opgerold wordt dan zijn de huurders meestal met de noorderzon
vertrokken en vaak niet meer te achterhalen. Als er al mensen aangehouden worden in
de kwekerij dan zullen zij de identiteit van de grote jongens op de achtergrond niet
prijsgeven. Vaak blijkt dat deze mensen bang zijn en bedreigd worden.
U moet als verhuurder aantonen dat u niet aansprakelijk bent. Hiertoe moet u aan
kunnen tonen dat u geen enkele weet had van de illegale activiteiten in uw pand. Kunt u
dat niet of niet in voldoende mate dan kunnen de strafrechtelijke consequenties voor u
zijn. Dat kan uitlopen op aanzienlijke boetes van tienduizenden Euro's, een vordering op
het wederrechtelijk verkregen voordeel en een strafblad. Maar er is nog meer;
bij manipulatie van de elektriciteitsmeter wordt deze verwijderd door de
energieleverancier en volgt een naheffing met boete. Pas na betaling volgt een nieuwe
aansluiting. Tenslotte kan de gemeente ook nog het pand bestuursrechtelijk sluiten voor
bepaalde tijd.
Kortom, u blijft met een hoop ellende en kosten zitten.
U kunt een aantal voorzorgsmaatregelen nemen waardoor u voor degerelijke lieden
minder aantrekkelijk bent.
Huur contract
Het is als ondernemer verstandig bij de verhuur of onderverhuur van uw pand goede
afspraken te maken met de huurder. Leg deze afspraken altijd vast in een (huur)contract
Hieronder enkele tips over wat u in een vaak standaard huurcontract extra kunt
opnemen:
Zorg dat duidelijk staat omschreven waarvoor het pand gebruikt mag worden en wat de
staat van het pand is bij aanvang van de huurovereenkomst.
Neem in het contract op dat u bijvoorbeeld maandelijks toegang tot pand krijgt om dit te
inspecteren op onregelmatigheden of voor onderhoud.
Beding dat u bij calamiteiten directe toegang tot het pand verkrijgt.
Opnemen in contract: Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde hennep te kweken,
dan wel andere activiteiten te verrichten die op grond van de Opiumwet dan wel
anderszins strafbaar zijn gesteld.
Neem op dat activiteiten die betrekking hebben op misdrijven en of hennepteelt grond
geven voor onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst.
Gezond wantrouwen mag
Wees niet naïef maar gezond wantrouwend, er zijn nu eenmaal lieden die misbruik
(willen) maken van leegstaande ruimtes.
Laat potentiële huurders zich altijd legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en maak
voor u zelf een kopie.
Doe alleen zaken met de huurder en niet met tussenpersonen / stromannen.
Noteer af en toe eens kentekens van voertuigen die bij het gehuurde pand verschijnen
en bewaar deze.
Wordt alert als er weinig activiteiten bij het gehuurde plaatsvinden en zeker wanneer
sloten worden verwisseld of extra sloten worden aangebracht.
Neem geen contant geld in ontvangst t.b.v. de huur. Zorg voor een kloppende
boekhouding.
Laat betalingen altijd plaatsvinden via een (bank)rekening.
U kunt aansprakelijk worden gesteld voor een aangetroffen kwekerij indien U niet
aannemelijk kunt maken dat u geen blaam treft.
Herkennen van een hennepkwekerij
Er zijn verschillende zaken waaraan een hennepkwekerij herkend kan worden:
Stankoverlast door de penetrante hennepgeur.
Geluid van ventilatoren.
Warmte-afstoot (warme muren) en condensvorming op de ramen.
Versterkte lucht af- en toevoer (tocht) en veelal verduisterde ramen.
Stroomstoringen (schommelingen in de spanning) en een gloed van de groeilampen.
Woningen of bedrijfspanden met een hennepkwekerij maken vaak een verlaten indruk.
Mocht u meer informatie wensen of een melding doen van illegale hennepteelt kunt u
contact opnemen met uw wijkagent.(telefoon 0900-8844) Het is mogelijk om volledig
anoniem uw verhaal te doen bij de politie en u kunt ook een melding doen via Meld
Misdaad Anoniem: telefoonnummer 0800-7000.
Ad van den Berg
Parkmanager.
Download