Kritieke dagen schema na vaccins

advertisement
De gevolgen van (griep)vaccinaties in beeld
door Désirée L. Röver
© 2010
Wereldwijd worden de gevolgen van vaccinaties door de officiële instanties standaard te kortdurend
gemonitord. Dat geldt ook al jaren voor de vaccins in het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Het RIVM wijst ernstige negatieve gevolgen – zoals het na vaccinatie overlijden van gemiddeld 10 kinderen
per jaar – gewoonlijk zelfs af met de fabel: “Dat vaccinaties leiden tot verminderde weerstand of verhoogde
vatbaarheid ʻwordt niet door de literatuur ondersteundʼ.”
Een vaccin, op welke leeftijd dan ook toegediend, veroorzaakt in het lichaam en in de hersenen van de
gevaccineerde ALTIJD reacties op de vele (gif)stoffen die worden binnen gespoten samen met de
ziektekiem. Naast onbekende hoeveelheden menselijk en dierlijk DNA en RNA zijn dat o.m. chemicaliën,
vreemde eiwitten, en/of genetisch
gemanipuleerde entiteiten.
Fase I -- alarm:
uur 4; uur 13; uur 48
De Hongaarse arts Hans Selye
ontdekte in 1937 dat wanneer een
mens of een zoogdier een toxische
stof binnenkrijgt – bijvoorbeeld een
vaccin – het lichaam probeert om
zich van deze gifstoffen te ontdoen,
in een typerende serie van reacties.
Dit vaste reactiepatroon in 3 fasen
noemde hij het Niet-specifieke
stress syndroom.
Het lichaam is acuut aangedaan:
alle verdedigingsmechanismen worden gemobiliseerd;
Er is een sterke stijging in de corticoïde activiteit;
Fase II -- weerstand:
dag 5, 6 of 7; dag 10 of 11
Het lichaam is op het toppunt van weerstand tegen de giftige
stof(fen), infectie of letsel;
Fase III -- uitputting:
dag 14-16; dag 21-24; dag 28; dag 47
Dit is de meest kritische fase, iedere verdediging is uitgeput.
Het lichaam gaat nu ten onder, of weet zich weer te herstellen.
Rond 1987 deed de Australische
wetenschappelijk onderzoeker dr. Viera Scheibner daaraan een belangrijke toevoeging. In de computergrafieken van haar studies met een zuivere ademhalingsmonitor voor babyʼs ontdekte zij binnen Selyeʼs
Niet-specifieke stress syndroom verschillende uitgesproken kritieke momenten. Toen zij die gegevens
vergeleek met de doodsmomenten van gedocumenteerde gevaccineerde wiegendood babyʼs, bleken deze
te clusteren rond deze typerende tijdstippen. En zo ontdekte dr. Scheibner – per ongeluk! – het oorzakelijk
verband tussen vaccinatie en wiegendood. Aanvullend vond zij dat hoe jonger de desbetreffende baby
was, des te eerder het kind de strijd tegen de overmacht aan gifstoffen in de ingespoten vaccins had
verloren (http://www.desireerover.nl/wp-content/uploads/2010/11/JACNEM+-+Critical+days+dynamics1.pdf).
De kans op schade geldt voor iedere gevaccineerde.
De kans op schade geldt bij ieder vaccin, en op iedere leeftijd...
Het schema Niet-specifiek stress syndroom laat zien dat vooral
het kort op elkaar ontvangen van vaccins, heel gevaarlijk kan zijn.
Het vermijden van vaccins en al hun gifstoffen is het voorkómen van veel schade en verdriet!!!
De meest simpele oplossing voor een blakende gezondheid is vitamine C – natriumascorbaat – in zo groot
mogelijke doses door de dag heen. Ook kan vitamine C helpen de schade door vaccins te beperken,
evenals homeopathie (www.reversingvaccineinduceddiseases.com/ ).
Door het afgeven van vrije elektronen kan vitamine C de weefselschade helpen neutraliseren van
ingenomen/ingeademde/ingespoten gifstoffen en de daardoor veroorzaakte vrije radicalencascades. Naast
een krachtig anti-oxidant is vitamine C een onontbeerlijke bouwstof voor collageen, de basisstof in de
opbouw van vaten en botten. De mens maakt zelf geen vitamine C aan en moet deze essentiële stof dus uit
voeding of suppletie halen. Wanneer deze aanvoer ontbreekt, onttrekt het lichaam in noodgevallen de
benodigde vitamine C aan de eigen weefsels. Met als gevolg: verzwakking van botten en vaatwanden. En
vandaar dat gevaccineerde ʻShaken Baby Syndromeʼ-babyʼs bloedingen en botbreuken vertonen...
Doorgaans krijgen de ouders daarvan de schuld en worden tot fikse gevangenisstraffen veroordeeld.
Het formulier op pagina 2 vermeldt Scheibnerʼs specifiek kritieke momenten na vaccinatie. Zo weten (ouders
van) gevaccineerden wanneer zij in het bijzonder alert moeten zijn. Het formulier ondersteunt hen in het
opmerken van belangrijke feitelijke informatie (gesteld dat zij nog tot vaccinatie besluiten!).
Een volledig ingevuld formulier biedt gevaccineerden, ouders, artsen en/of onderzoekers belangrijke
tastbare informatie over de werkelijke gevolgen van vaccins. De vraag is of je daaraan mee wilt doen...
Pagina 3 bevat een aansprakelijkheidsformulier, te ondertekenen door de vaccinerende arts – die dat niet
zal doen: Een volgend signaal om ervan af te zien om een perfecte baby met gifstoffen te injecteren!
De gevolgen van vaccinatie in beeld
Ⓒ DLR
12-0118
De gevolgen van (griep)vaccinaties in beeld
Naam:
.............................................................
Adres:
.............................................................
Geb.datum: .............................................................
Telefoon: ..............................................................
datum
vaccinatie
Vaccin(s): ................................................
Lot. no(s): ................................................
Priklocatie: ................................................
Gemeente: ................................................
.................
kritieke
dagen
omgerekend
naar datum
reactie(s)
(koorts, uitslag, overgeven, onrustig, niet willen eten/drinken,
stuipen, flauwvallen, duizelingen, longontsteking, verlamming
(Guillain-Barré), miskraam, doodgeboorte, overlijden)
FASE I
Alarm
lichaam acuut aangedaan, verdediging gemobiliseerd
Weerstand
lichaam op toppunt van weerstand
Uitputting
alle verdedigingsmogelijkheden uitgeput: kritieke fase
uur 4
uur 13
uur 48
FASE II
dag 5,
6, of 7
dag 10
of 11
FASE III
dag 14
dag 15
dag 16
dag 21
dag 22
dag 23
dag 24
dag 28
dag 47
Invullen en een kopie sturen naar:
[email protected] en de overheidssite www.lareb.nl
De gevolgen van vaccinatie in beeld
Ⓒ DLR
12-0118
De gevolgen van (griep)vaccinaties in beeld
Aansprakelijkheidsformulier Vaccinatieschade
Priklocatie :_______________________
Prikdatum:__________________________
1. Gegevens steller van aansprakelijkheid:
Voornaam :____________________________ Achternaam:_____________________________
Adres
:____________________________ Plaats + PC:_____________________________
Geb. plaats :____________________________
Geb. datum :_____________________________
BSN
:____________________________
2. Gegevens ontvanger van het vaccin:
Voornaam :____________________________ Achternaam:_____________________________
Adres
:____________________________ Plaats + PC:_____________________________
Geb. plaats :____________________________
Geb. datum :_____________________________
BSN
:____________________________
3. Aansprakelijkheidsstelling:
Hierbij stel ik (steller van aansprakelijkheid) de op deze priklocatie verantwoordelijk arts
dhr/mevr. ______________________________ persoonlijk aansprakelijk voor alle en iedere
gezondheidsschade die kan worden toegeschreven aan het/de hieronder beschreven vaccin(s):
4. Gegevens vaccin(s):
Merknaam :____________________________
Merknaam :____________________________
Partij nr.
Partij nr.
:____________________________
Houdbaar tot:____________________________
:____________________________
Houdbaar tot:____________________________
5. Gegevens prikker/verpleegkundige: Gegevens arts:
Naam voluit:_____________________________
Naam voluit:_____________________________
Geb. datum :_____________________________
Geb. datum :_____________________________
Geb. plaats :_____________________________
Geb. plaats :_____________________________
6. Ondertekening:
Aldus naar waarheid ingevuld,
Handtekening Handtekening
steller van aansprakelijkheid:
verantwoordelijk arts:
______________________________________
_______________________________________
datum:
datum:
Invullen en een kopie sturen naar:
[email protected] en de overheidssite www.lareb.nl
De gevolgen van vaccinatie in beeld
Ⓒ DLR
12-0118
Download