PowerPoint-presentatie - Expertisecentrum Journalistiek

advertisement
Dreigingen nationale veiligheid
‘een vooruitblik’
Dick Schoof
Nationale Veiligheid
Een greep uit de kranten
van de afgelopen weken
Kenmerken, ontwikkelingen, uitdagingen
•
•
•
•
Grote verwevenheid nationale en internationale veiligheid
Toenemende verwevenheid economie en veiligheid
Toenemend belang van nieuwe technologieën
Toenemende complexiteit en intensiteit van
veiligheidsincidenten
3
Antwoord daarop
• Complexiteit vraagt om integraal en adaptief antwoord
• Overzicht en inzicht cruciaal voor snelle beslissingen
maatregelen
• Maatregelen moeten elkaar versterken en gericht worden
ingezet
• Gezamenlijk optreden van overheden, maatschappelijke
organisaties, burgers en bedrijven (publiek-privare
samenwerking) essentieel
• Weten wat het betekent voor korte en lange termijn
Dreigingsbeeld terorrisme en extremisme
Aanslagen als Brussel en Parijs kunnen ook in NL gebeuren
Conflictgebieden en ‘failed states’ zijn potentiële vrijhavens
Zorg om jihadistische uitreizigers en terugkeerders
Zorg om extremistische ideologieën en mensen met
psychische problemen
• Eenlingen/aspiranten
• Komst vluchtelingen en angst terrorisme leidt tot
activiteiten extreem rechts
• En tegenreactie vanuit linksextremisme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rijksbrede strategie
Strategisch kader
Verwachte dreigingsbeeld
Gezamenlijke aanpak
Terrorisme en extremisme
10 prioriteiten
5 interventiegebieden
CT strategie 2016-2020
Strategische uitgangspunten:
• Continuiteit door basisniveau op orde
• Flexibiliteit door dreigingsgerichte inzet
• Brede benadering (preventief, repressief, curatief)
• Extern = intern
• Integrale lokale aanpak
• Antwoord op gebruik digitale middelen
• Expliciete en impliciete communicatie
• Netwerk- en persoonsgerichte aanpak
• Geworteld in de rechtsstaat
• Verbinding met maatschappelijke strategieën
CT strategie 2016-2020
Interventiegebieden:
• Verwerven
• Voorkomen
• Verdedigen
• Voorbereiden
• Vervolgen
• Continuiteit én flexibiliteit door vaste en flexibele inzet
• Actieprogramma
• Encryptie
Wat betekenen deze trends voor het thema
cybersecurity?
• We zijn afhankelijk geworden van ICT
• Kansen economie en samenleving, maar ook nieuwe
kwetsbaarheden en dreigingen
• ICT systemen kwetsbaar voor cyberaanvallen diefstal,
spionage, manipulatie informatie, sabotage systemen
• Cyberaanvallen criminelen en staten economie ondermijnen
• Cybercrime neemt toe, cybercriminelen worden slimmer en
kundiger
3
Antwoord daarop
•
•
•
•
•
Versterking aanpak
Basis: actieprogramma 2014-1016 NCSS 2
Samenwerking publiek- privaat
Uitbouwen Nationaal Detectie Netwerk
Veel andere publiek-private initiatieven
Dank u wel! Vragen?
Download
Random flashcards
Create flashcards