Siemens ElectricityMatters

advertisement
86% van bedrijfsleven ziet cyberaanvallen als grote bedreiging
Industrie en Infrastructuur door Redactie ElectricityMatters | 06-06-2017
Nederlandse bedrijven hebben steeds meer inzicht in de kosten van een dag downtime en geven
topprioriteit aan het beschermen van informatiesystemen en productie- en operationele processen.
Het inschatten van risico’s wordt echter complexer. Modern risicomanagement beschouwt continuïteit
in de gehele keten en niet alleen binnen de eigen organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van Siemens
Building Technologies Nederland.
Na eerdere onderzoeken in 2012 en 2014 onderzocht Siemens Building Technologies afgelopen maanden
opnieuw de structurele en planmatige aanpak van businesscontinuïteit binnen Nederlandse organisaties. De
aandacht voor deze vorm van risicomanagement neemt toe. Waar twee jaar geleden nog 30% van de bedrijven
zei dat continuïteitsmanagement niet op de agenda van het hoogste management stond, is dit nu gedaald.
Maar bij 24% van de boardrooms staat continuïteitsmanagement nog steeds niet hoog op de agenda. Evenals
in de voorgaande jaren geldt: hoe groter een organisatie, hoe meer aandacht voor continuïteitsmanagement.
Downtime
Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven de kosten van één dag downtime steeds beter kunnen inschatten. 21%
van de bedrijven zegt bij downtime meer dan één miljoen euro schade per dag te lijden. 18% geeft aan de
schadehoogte voor een dag downtime niet te kennen. Dit percentage ligt beduidend lager dan in de vorige
onderzoeken. Vooral grote bedrijven nemen maatregelen om businesscontinuïteit te borgen. Van de
organisaties met meer dan duizend medewerkers heeft 70% een Business Continuity Managementplan. Bij
organisaties met minder dan duizend medewerkers is dit slechts 33%. Grote bedrijven zijn echter steeds
afhankelijker van diensten en voorzieningen van andere organisaties.
Johan de Wit, Solution Manager Enterprise Security
“We zien een sterk opgaande trend onder Nederlandse bedrijven als het gaat om continuïteitsmanagement. Wel is
er met name onder kleine bedrijven nog een hoop werk te doen. Bovendien zijn er op het gebied van cybersecurity
voor het overgrote deel van het bedrijfsleven reuzenstappen te zetten. We hebben onlangs nog in de media kunnen
lezen hoe cruciaal dat is voor businesscontinuïteit.”
Cybercriminaliteit
Een uitdaging vormt de voortschrijdende digitalisering. Tegenwoordig zijn processen en systemen wereldwijd
met elkaar verbonden. Incidenten elders ter wereld kunnen hier tot verstoringen leiden. Bovendien neemt het
aantal gevallen van cybercriminaliteit toe. Siemens heeft in het onderzoek veel aandacht besteed aan het
thema cybersecurity. 86% van de bedrijven ziet cyberaanvallen als een grote bedreiging voor de continuïteit,
maar men kan de risico’s op dit vlak slecht inschatten.
Terrorisme
Bedrijven maken zich ook zorgen over terrorisme. 37% is het geheel of gedeeltelijk eens met de stelling dat
terrorisme een grote bedreiging vormt voor de continuïteit. Vooral grote bedrijven zijn deze mening
toegedaan. Slechts 2% van de bedrijven zegt de risico’s van terrorisme te kunnen inschatten.
U kunt het rapport met alle onderzoeksresultaten gratis en anoniem downloaden via
siemens.nl/bcmonderzoek
Binnenkort leest u in ElectrictyMatters meer over cybersecurity.
https://electricitymatters.siemens.nl/industrie-en-infrastructuur/86-van-bedrijfsleven-ziet-cyberaanvallen-als-grote-bedreiging/
Download