Wist jij dat er 20 januari een proces is tegen Geert Wilders of wist je

advertisement
Uitslag rechtszaak Wilders definitief
Wist jij dat er 20 januari een proces is tegen Geert
Wilders of wist je dat niet?
ja, dat wist
ik
71 %
nee, dat
wist ik niet
30 %
Total
100%
Vind je het een goede of een slechte zaak dat Geert
Wilders wordt vervolgd?
een heel goede
zaak
22 %
een goede zaak
27 %
een slechte
zaak
17 %
een heel
slechte zaak
28 %
ik weet het
niet
7%
Total
100,0
Waarom goed? Top meest gegeven antwoorden
Waarom vind je
de rechtszaak
goed?
1. hij zet aan tot haat en discriminatie
van moslims
2. het levert hem veel publiciteit en
stemmen op
3. er wordt veel over Wilders gepraat,
maar er wordt niks gedaan
4. iemand moet toch tegen Wilders
optreden
Waarom slecht? meest gegeven antwoorden
Waarom vind je
de rechtszaak
slecht?a
1. in Nederland moet je alles kunnen
zeggen
2. het is politiek; geen zaak voor de
rechter
3. hij zet niet aan tot haat en
discriminatie van moslims
4. alle aandacht is weer positief voor
Wilders
5. alle ophef is niet goed voor onze
multiculti samenleving
6. Ik weet het niet
Stelling: 'Wilders zet aan tot haat en onbegrip'.
eens
oneens
ik weet
het niet
Total
53 %
43 %
4 %
100,0
Stelling: ‘Wilders mag alles zeggen wat hij wil.’
eens
46 %
oneens
49 %
5 %
ik weet
het niet
Total
100,0
Uitspraak 1: “De grenzen dicht, geen islamieten meer in
Nederland”
helemaal mee
eens
19 %
mee eens
19 %
mee oneens
29 %
helemaal mee
oneens
29 %
ik weet het
niet
Total
4
100,0
Ongeacht of je het eens of oneens bent met de uitspraak;
vind je dat iemand dit in Nederland mag zeggen of niet?
ja, dat mag je
zeggen in
Nederland
75 %
nee, dat mag je
niet zeggen in
Nederland
20 %
ik weet het niet
Total
5 %
100,0
(Over de Koran:) “Verbied dat boek zoals ook Mein Kampf
verboden is.”
helemaal mee
eens
mee eens
mee oneens
12 %
7 %
33 %
helemaal mee
oneens
45 %
weet niet/ geen
mening
4 %
Total
100,0
Ongeacht of je het eens of oneens bent met de uitspraak;
vind je dat iemand dit in Nederland mag zeggen of niet?
ja, dat mag je
zeggen in
Nederland
62 %
nee, dat mag je
niet zeggen in
Nederland
35 %
ik weet het niet
3 %
Total
100,0
Rapper Mo$heb zong in zijn rap ‘Wie Iz de Volgende’ over
Wilders. Daarin zegt hij dat het "bam bam" is als hij de
politicus tegenkomt. Vind je dat deze raptekst wel of
niet moet kunnen?
ja, dat moet
kunnen
28 %
nee, dat moet
niet kunnen
67 %
ik weet het niet
6 %
Total
100,0
Stelling: Het verschil tussen moslims en nietmoslims is zo groot, dat zij elkaar nooit echt
zullen begrijpen.
eens
31,1
oneens
63,4
ik weet
het niet
5,5
Stelling: Het verschil tussen moslims en nietmoslims is zo groot, dat zij elkaar nooit echt
zullen begrijpen.
eens
31,1
oneens
63,4
ik weet
het niet
5,5
Total
100,0
Ben je moslim?
ja
7 %
nee
94 %
Tota
l
100,0
Voor de niet-moslims:
Ga je dagelijks om met moslims?
ja
41 %
nee
53 %
ik weet
het niet
Total
4%
100,0
Voor de jongeren die niet dagelijks met jongeren omgaan:
Omgang moslims: meest gegeven antwoorden
Waarom ga je
niet om met
moslims?a
1. ik kom niet met ze in aanraking
2. ik ben niet in hen geïnteresseerd
3. we hebben te weinig overeenkomsten
4. zij zijn niet in mij
geïnteresseerd
5. ik weet het niet
Total
Zou je meer contact willen hebben met moslims?
ja
25 %
nee
43 %
ik weet
het niet
31 %
Total
100,0
Download