In het vorige artikeltje heb ik geprobeerd u te overtuigen van het

advertisement
ADRIAAN DE BRUIN DEEL5
DOOR : TON VAN DEN BRINK
HET BEWAREN VAN HET EVENWICHT IN DE VOEDING.
Misschien is dit wel de meest rake typering voor het systeem dat Adriaan de Bruin al jaren
probeert verder uit te bouwen tot een ideaal systeem. Op het gevaar af u tegen ons in het
harnas te jagen willen we hier de begrippen yin en yang naar voren brengen. We denken dat
deze begrippen fundamenteel zijn als we het hebben over evenwicht, balans en harmonie in
ons voedings- en leefpatroon. Zonder deze begrippen te hanteren is Adriaan de Bruin juist
daar dagelijks mee bezig. Michio Kuchi (2) en Georges Ohsawa (3) behandelen de termen yin
en yang in hun boeiende geschriften. Zij gaan ervan uit dat het heelal, de mens, het dier en
het plantenrijk in balans moeten zijn. Met elkaar en in/met zichzelf. Die balans is in de huidige
tijd behoorlijk verstoord. Enerzijds door allerlei negatieve effecten van onze industriële
samenleving, anderzijds door verkeerde voedingsgewoonten.
Uitersten trekken elkaar aan en compenseren elkaar. Dat is ook zo met
onze voeding. Teveel yin voedsel of teveel yang voedsel veroorzaakt
ziektes, omdat het evenwicht in de voeding en daardoor in de mens, in
ons geval de duif, verstoord wordt. Erg yin producten zijn o.a. honing,
appelazijn, suiker, pindaolie, en in iets mindere mate kaas en
bladgroentes. Yang producten zijn o.a. zout, ei en paardenbloemwortel.
Van onze granen zijn maïs, tarwe, rogge en haver yinnig, terwijl rijst,
gierst en boekweit yangig zijn. Van de vitamines zijn bijvoorbeeld de vitamines BI, B2, B12, C
en Panthotheenzuur yin, terwijl A D, K, E, B6, Biotine en Choline yang zijn. Als er nu bij de
mens of dier ziektes ontstaan ligt de oorzaak vaak in het teveel verstrekken van bijvoorbeeld
yin voedsel. Ik zal u wat voorbeelden geven om bovenstaande te verduidelijken aan de hand
van praktijkvoorbeelden.
VERKOUDHEID
U kent allemaal het wijdverbreide idee dat honing goed is om verslijming van de
luchtwegen tegen te gaan. Legio duivenmelkers zetten hun duiven een heerlijke
pot water met honing 'verrijkt' voor als zij arriveren van een wedvlucht. Dit
zuivert de luchtwegen en geeft de duiven direct onneembare energie, in de vorm
van suiker, waardoor ze hun eerste vermoeidheid snel kwijtraken. U hebt gezien
dat honing een enorm yin product is. Als de verslijming van de luchtwegen
veroorzaakt wordt door een teveel aan yang producten, die u uw duif hebt
voortgezet, dan zal de honing een heilzame werking hebben. Als de 'verkoudheid' bij uw
duiven te wijten is aan een teveel yin voedsel, zal honing de ziekte alleen maar verergeren.
Hetzelfde verhaaltje kan ik houden voor zeezout, dat ook in veel gevallen de verslijming van
de luchtwegen tegengaat, maar dan wel, als die verkoudheid veroorzaakt is door een teveel
aan yin voedsel.
Nu denk ik persoonlijk dat de meeste duivenmelkers geneigd zijn hun duiven teveel yin
voedsel te verschaffen.
Voorbeelden hiervan zijn o.a. suiker, honing, pinda's, tarwekiemolie, en allerlei medicijnen en
chemische preparaten. Deze producten zijn enorm yin en trekken de gezondheid van uw
duiven uit balans, als u daar geen yang producten tegenover stelt. Gevolg hiervan is ons
inziens op de eerste plaats 'vervuiling' van het bloed waardoor allerlei ziektes als verslijming
van de luchtwegen en vergiftiging van het darmkanaal ontstaan. Gebruikmaking van
medicijnen kan de toestand op de lange duur dan ook alleen maar verergeren. Het brengt
geen verandering in het voedings- of leefpatroon, dat uit balans is, maar bestrijdt de
symptomen door een eenvoudige technische ingreep die wel tijdelijk verlichting schenkt, maar
op den duur niets meer helpt.
WWW.SUPERDUIVEN.NL
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards