Diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen

advertisement
Diagnostiek van
ontwikkelingsstoornissen
• Donderdag van 9u-12u
• Syllabus wordt ter beschikking gesteld
• Taak: testen van een kind op vlak van
leerstoornissen
• 4 oefeningen: inschrijven ad valvas
• Examen: open boek, vnl. casus +
theoretische vragen
Diagnostiek van
ontwikkelingsstoornissen
• Powerpoint presentaties op de website van
de vakgroep
– In zwart-wit en in kleur
Ontwikkelingsstoornissen
• DSM-III-R (1987)
– mentale retardatie
– pervasieve ontwikkelingsstoornissen
– specifieke ontwikkelingsstoornissen
• DSM-IV (1994)
– ?
– term wordt niet meer gebruikt
• ICD-10 (1992)
– F80 - F89: stoornissen in de psychologische
ontwikkeling
• JADD
– ernstige kinderpsychopathologieën
Ontwikkelingsstoornissen
• aanvang in (vroege) kinderjaren
• stoornis in de verwerving van taal, cognitieve,
motorische of sociale vaardigheden
• tamelijk stabiel verloop met progressieve verbetering
(maar vaak blijven deficieten in volwassenheid)
• meestal hogere prevalentie bij jongens
• etiologie vaak onbekend, aanwijzingen voor een
genetische / neurobiologische bepaaldheid
Diagnostiek
• Beschrijven en inventariseren van probleemgedrag:
– Relevant
– volledig (representatieve steekproef)
– Objectief
• Ordenen van probleemgedrag
– empirisch classificatiesysteem
ď‚® dimensionele benadering:vb. CBCL
– klinisch classificatiesysteem
ď‚®categorische of typologische benadering: vb. DSM, ICD
– eigen structurering of analyse
Diagnostiek moet multifactorieel
gebeuren
• verwarring van diagnostische niveaus zorgt voor
pseudo-differentiële diagnoses:
–
–
–
–
–
1. genetische of biologische oorzaak (etiologische diagnose)
2. neuro-anatomie
3. neurofysiologie, neurochemie
4. (neuro-)psychologie
5. klinisch (psychiatrisch) beeld
Etiologische diagnose vs
klinische diagnose
• VOORBEELD 1
etiologische diagnose:
– syndroom van Down
klinische diagnose:
– matige mentale retardatie
Etiologische diagnose vs
klinische diagnose
• VOORBEELD 2
etiologische diagnose:
– Fragiel x
klinische diagnose:
– autisme
Genetische of chromosomale
stoornis ~ gedragsmatig fenotype
• Lesch-Nyhan syndroom
zelfmutilatie
• Prader-Willi syndroom
abnormaal zoeken naar voedsel
• Syndroom van Rett
verlies van doelgerichte handbewegingen
Mentale retardatie
IQ
•
•
•
•
MILD
MATIG
ERNSTIG
DIEP
• ZWAKBEGAAFD
50 - 55 tot 70
35 - 40 tot 50 - 55
20 - 25 tot 35 - 40
lager dan 20 of 25
71 tot 84
Download