Overheid te passief bij overnames Farmaciebedrijf

advertisement
Overheid te passief bij overnames
Farmaciebedrijf MSD uit Oss, voorheen Organon, ontslaat bijna de helft van het aantal
medewerkers. Akzo Nobel verkocht Organon in 2007 aan Schering-Plough. Dat leverde
11 miljard euro op. Hierdoor was de beursgang, die door Akzo Nobel was voorbereid
meteen van de baan. Het bedrag dat ze daarmee zou krijgen was namelijk veel lager.
Vervolgens nam Merck MSD in 2009 Schering-Plough over. En nu dus deze grote
reorganisatie.
Bij een beursgang had Organon haar zelfstandigheid kunnen behouden en had dit
drama waarschijnlijk niet plaatsgevonden. Helaas koos Akzo Nobel voor het vele geld.
De Nederlandse overheid bemoeide zich er niet mee. Met name de onderzoeks- en
ontwikkelingsactiviteiten worden gestaakt, die gaan allemaal naar Amerika. Dit terwijl
we in Nederland zogenaamd een kenniseconomie willen zijn, met innovatie voorop.
Maar waar zijn we dan mee bezig als we onze onderzoekers op straat zetten?
Ook las ik dat de Nederlandse regering Organon in de laatste 10 jaar 25 miljoen euro
subsidie heeft gegeven. En dat zonder de nodige garanties voor werkgelegenheid.
Verkoop aan een buitenlands bedrijf betekent dat beleidsbeslissingen elders worden
genomen. Natuurlijk is Nederland geen goedkoop land en emotie en Nederlandse
gevoelens tellen in dit geval niet.
In het Financieel Dagblad las ik dat de overheid amputatie van het bedrijf tracht te
voorkomen. Dat is net zo iets als vissen achter het net. Het zou beter zijn als de
overheid waakt over de Nederlandse zeggenschap in de bedrijven. Ook dat is
industriebeleid. De Nederlandse overheid moet zich niet zo passief opstellen bij
overnames van grotere bedrijven door buitenlandse investeerders. Er zijn voorbeelden
te over van overnames die niet goed gingen zoals Fokker, Nedcar en ABN-AMRO. In
andere landen kijkt de overheid over het algemeen veel kritischer naar overnames.
Onze overheid zou in grote beursfondsen aandelen moeten bezitten en meer met die
bedrijven aan tafel moeten. Dat gebeurt in andere landen ook, die regeringen zijn veel
meer bezig met het behoud van bedrijven en werkgelegenheid. Onze overheid mag zich
wat actiever opstellen.
Download