C16H18N2 → C16H18N2

advertisement
Eindexamen vwo scheikunde 2013-II
©
havovwo.nl
HIV-teststrips
20
Een voorbeeld van zo'n aminozuur is histidine.
Het is een basisch aminozuur en kan een H+ -ion opnemen. De zo ontstane positief
geladen zijgroep van het aminozuur kan een ionbinding vormen met C12H25SO4- .
21
- in 1,0 g eiwit zit : 1,0 / 112 = 8,93 x 10-3 mol aminozuren
- nodig : (5,0 / 9,0) x 8,93 x 10-3 = 4,96 x 10-3 mol C12H25SO4 Na
- dat is : 4,96 x 10-3 x 288,4 = 1,4 g SDS
22
23
DTT verbreekt S - S bindingen. Die zorgen voor de 3-dimensionale structuur van het
eiwit. Ze verbreken de tertiaire structuur.
24
- er zijn 3 nucleotiden nodig om één aminozuur te coderen
9749 nucleotiden kunnen een serie (9749 / 3) = 3250 aminozuren coderen
- de massa daarvan = 3250 x 112 = 3,64 x 105 u
- de massa van de HIV-eiwitten : (160 + 120 + 66 + 55 + 41 + 31 + 24 + 17) x 103
= 5,14 x 105 u
- deze massa is groter dan 3,64 x 105 u , er moet dus overlap zijn.
25
C16H20N2
H2O2 +
C16H20N2
26
→
C16H18N2 + 2 H+ + 2 e- (1x)
2 H+ + 2 e- → 2 H2O
(1x)
+
H2O2
→
C16H18N2
+
2 H2O
Men controleert zo of de strips in orde zijn.
- www.havovwo.nl
- www.examen-cd.nl
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards