Wilde kamperfoelie

advertisement
Wilde kamperfoelie
Lonicera periclymenum ‘Serotina’
EIGENSCHAPPEN
- geurende bloemen
- combineer met lage planten om de
stam tegen felle zon te beschermen
- giftige bessen voor de mens
Standplaats: zon/halfschaduw
Hoogte: 4-7 m
Bloeiperiode: zomer
Kleur bloei: wit/geel/roze
Bloeipracht
Decoratief
Groenblijvend
Eetbaar
Insectenvriendelijk
 In potten
ONDERHOUD
W. KAMP
E
Zorg: gemiddeld
Geschikt voor: iedereen
Lonicera
periclym
Klimhulp nodig: ja
enum
Type hulp: klimrek of spandraad
‘Serotin
RFOELIE
v.u.Erwin Brentjens Fonteinstraat 141, Turnhout , met dank aan Stad Antwerpen
a’
HOE AANPLANTEN?
Monteer eerst de klimhulp (van duurzaam, roestvrij materiaal) op 10 cm
van de muur. Zet de plant in een emmer water en bereidt het plantgat
voor. Vul het plantgat met potgrond
tot 20 cm. Neem het plantje voorHOE AAN
PLANThet
ENuiteinde
zichtig uit zijn pot. Plant hetMschuin
van de houten
onteer ein, zodat
?
erst de kl
in rusten.
imde
een emm
hulpvoet
steunstokjes tegen de muur
Bescherm
felle zon
(vantegen
e
r
d
uurzaam
w
a
te
het plan
r en bere
, roestvr
met lage beplanting (bv. herfstanemoon,
na het
tje voorzooievaarsbek).
idt hGeef
ij mater
e
t
ic
plantgat
htig uit zi
tegen de
voor. Vu
jn pot. P
muuaan
planten rijkelijk water. Bind
de
takjes
de
klimhulp.
r
ru
l het
lan
ste
ev
t
n. Besch
erm de vo het schuin in, zo
d
et tegen
het plan
felle zon at
ten rijke
lijk wate
met
WELK ON
r. Bind d
D
E
e takjes
RHO
Geef de p
a
lant rege UD?
lmawinter), zeker in de eerste
orgwater
Geef de plant regelmatig
in de
anisch(zelfs
materiaa tig water (zelfs in
l nodig
de wmest
ntoleeveel
twee jaar. KamperfoelieCoheeft
materiaal
in (in
, mest (i nodig,
r regorganisch
elmatig
n het vro ter), zeker in de e
Deze bij
deContoleer
eg voorj
e
klim
staat van regelmatig
het vroege voorjaar) zeker
met
plancompost.
aa
t groeit re
de klimh ede
de plant
delijk
ulp en gri r) zeker b
(in dein.leBind nieuwe
staat van de klimhulp en
grijp tijdig
l. Wordt op.
jp
ti
jd
nte). U ku snescheuten
(terugsn
ig
in.
nt ook ie tede te groot voo
eien Wordt
Deze klimplant groeit redelijk osnel.
kamperfoelie
tot aan de
r
der jaar
het o d
na de blo de klim
hsnoei
out). Zo
groot voor de klimhulp, zet dan een klimhulp bijuof
debplant
e
i
(septem
lijft uw
(in de lente). U kunt ook ieder jaar na de bloei (september) een plant het beste i
aarsbek)
. Geef na
HOE ONDERHOUDEN?
verjongingsnoei uitvoeren (terugsnoeien
tot aan het oud hout).
EcoHuis
Zo blijft uw plant het besteAnin
vorm
en krijgt hij geen kale stam.
twer
pen
Download