Trompetbloem - Stad Turnhout

advertisement
Trompetbloem
Campsis tagliabuana (x) ‘Madame Galen’
EIGENSCHAPPEN
- in de zon geeft deze plant
prachtige bloemen
- groeit krachtig
- combineer met lage beplanting
om de stam tegen felle zon te
beschermen
Standplaats: zon/halfschaduw
Hoogte: 5 - 7 m
Bloeiperiode: zomer
Kleur bloei: oranje/rood
Bloeipracht
Decoratief
Groenblijvend
Eetbaar
Insectenvriendelijk
 In potten
ONDERHOUD
Zorg: veel
Geschikt voor: iedereen
Klimhulp nodig: ja
Campsis
Type hulp: verticale spandraad
v.u.Erwin Brentjens Fonteinstraat 141, Turnhout , met dank aan Stad Antwerpen
TROMPE
HOE AANPLANTEN?
TBLOE
M
tagliabu
a
n
a
(x)
‘Mme Ga
len’
Monteer eerst de klimhulp (van duurzaam materiaal). Zet de plant in een
emmer water en bereidt het plantgat voor. Vul het plantgat met een goede
laag potgrond.Neem het plantje voorzichtig uit zijn pot. Plant het wat schuin
HOE AAN
P de muur komen. Als alle planten
in, zodat het uiteinde van deMtakjes
tegen
onteer e LANTEN?
erst de duw
er staan, vul het plantgat dan
planten zachtjes naar
klimhde
plamet
ntgapotgrond,
ulp (van
t voor. V
uuklimhulp.
ul hhoofdtak
rzaam m
beneden en geef rijkelijk water.
de
NeemBevestig
et plantgaan dde
he
ate
tp
at met e
en goede riaal). Zet d
de muur lantje voorzichti
la
g uit zijn
ko
pot. Plan ag potgrond
Als alle p men.
t het wa
lan
t schuin
geef rijke ten er staan, vu
l
lijk wate
r. Bevest het plantgat dan
ig dtwee
Geef de plant regelmatigHwater, zeker in de eerste
jaar.
Mest m
in het
e hoofd
tak aan d et potgrond,
OE ONDE
eteklimhu
vroege voorjaar bij met Gcompost.
over de stoep begint
HOplant
lp.
UDEN
eef de pla AlsRde
?
nt regelmeen rijke
hangen, moet u hem terug
Als dopbinden.
atig wate bloei te bevorderen,
e plant o Om
r,
ze
ver de tot
ker in de
derein
snoeit u de trompetbloem
stoongeveer
ee
n, het
ep begin 40cm
snoevoorjaar
it u de tr
t te hang rste twee jaar. M
oplant
mpetbvaak
het zuid
es
boven de grond. In hetInzuiden
groeit
lage en, moet u
loem op
en grodeze
in
h
e
e
it
t
o
d
o
vo
ez
k horide
orjaar to hem terug
e plakunt
muurtjes. Als de plant boven
zonraam
n u hem ook
taal veuitgroeit
t ongeve
rder leid t vaak op lage m
er 40
uurtjes.
n. Cstaat
horizontaal verder leiden. Controleer geregeldede
van
ontrole
Als de pla
er gereg
n
eld de st
de klimhulp en grijp tijdig in.
aat van d
e
HOE ONDERHOUDEN?
EcoHuis
Antwerpe
n
Download