proefwerk Chemie overal H1

advertisement

Bonhoeffer College Castricum
ANW opdracht 1.3.1.1
Moderne voortplantingstechnieken
IVF
(In Vitro Fertilisatie ) ofwel reageerbuisbevruchting is een techniek waarbij de bevruchting buiten het
lichaam (in de "reageerbuis") plaatsvindt. Medische indicaties voor IVF zijn onder meer afgesloten
eileiders, verminderde vruchtbaarheid van de man en onbegrepen onvruchtbaarheid (er ontstaat,
zonder dat daarvoor een aanwijsbare oorzaak is, geen zwangerschap).
KIE is Kunstmatige Inseminatie met sperma van de Eigen partner
Dit is eén van de eerste behandelingen die een gynaecoloog voorstelt als er geen directe oorzaken zijn
te vinden voor het uitblijven van een zwangerschap. Ook bij baarmoederslijm dat afstotingsreacties
oproept kan de techniek uitkomst bieden.
Hormoon behandeling
Als er bij de vrouw een hormoonafwijking geconstateerd is, kan zij behandeld worden met hormonen
om de cyclus te reguleren en een eisprong op te wekken. Deze behandeling wordt ook wel ovulatieinductie genoemd. Daarnaast kan een hormoonbehandeling worden voorgesteld om meer eitjes
tegelijk te laten rijpen, zodat de kans op bevruchting toeneemt, zoals ook bij KIE en IVF gebeurt.
bron: babyinfo club
Prenatale diagnostiek (prenataal onderzoek) = onderzoek voor de geboorte
Een klein aantal kinderen, zo'n 4%, heeft bij de geboorte een erfelijke aandoening of aangeboren
afwijking. Soms kan al in de zwangerschap onderzoek daarnaar plaatsvinden. Prenataal onderzoek
geeft alleen aan of een bepaalde aandoening bij de baby aanwezig is.
Wanneer is prenataal onderzoek gewenst?
 Als verhoogde kans op een chromosoomafwijking van het kind bestaat. Deze kans is hoger
naarmate de moeder ouder is.
 Als verhoogde kans op een open ruggetje van de baby bestaat . Deze kans is bijvoorbeeld
verhoogd als zo'n aandoening in de nabije familie voorkomt.
 Als in de familie erfelijke afwijkingen voorkomen.
Welke testen worden uitgevoerd?
 vlokkentest
Bij de vlokkentest neemt de gynaecoloog wat vlokvormig weefsel uit de placenta weg voor
onderzoek naar een eventuele chromosoomafwijking. De vlokkentest via de vagina wordt na de
tiende zwangerschapsweek uitgevoerd, doorgaans bij een zwangerschapsduur van ongeveer 11
weken. Via de buikwand vindt de ingreep na 12 weken plaats.
 vruchtwaterpunctie
Bij de vruchtwaterpunctie wordt via een naald vruchtwater uit de baarmoeder afgenomen. Cellen
uit het vruchtwater worden onderzocht op een eventuele chromosoomafwijking.
Vruchtwateronderzoek vindt gewoonlijk plaats bij een zwangerschapsduur van ongeveer 16
weken. Bij vruchtwateronderzoek kan ook gekeken worden naar het eiwit alfafoetoproteïne
(AFP). Een te grote hoeveelheid van dit eiwit kan wijzen op een aangeboren afwijking zoals een
open rug.
opdracht:
Schrijf een kort artikel (1 tot 2 A4) voor het plaatselijke weekblad waarin je de moderne
voortplantingstechniek kritisch beschouwd.
Download