Betreft voorbeelden rapportage naar HA

advertisement
Betreft: melding psychosociale therapie
Breda 1 mei 2008
Geachte dokter …..,
Onderstaande patiënt heeft zich bij mijn praktijk aangemeld voor psychosociale hulpverlening.
Patiënt gegevens:
xxx
xxx
xxxxxxx Breda
Geboortedatum xxx
Intakedatum: xxx
Therapievraag: Cliënt zit volgens haar zeggen op het randje van overspannen zijn en heeft hiervoor
hulp gezocht.
Geschat aantal behandelingen: 3-10
Ik hoop u met bovenstaande informatie adequaat te hebben ingelicht.
Met vriendelijk groet,
Karin Elshout- van Gaal
Psychosociaal Therapeut
Betreft: melding psychosociale therapie
Breda xxx
Geachte dokter van xxx,
Uw patiënten hebben zich bij mijn praktijk aangemeld voor psychosociale hulpverlening.
Ik heb toestemming van betrokkene om onderstaande informatie aan u door te geven.
Patiënt gegevens:
xxx
Geboortedatum: xxxx
En xxxx
Geboortedatum: xxxx
xxx
xxx Breda
Diagnose: geen bijz.h.
Therapievraag/doel: hulp bij relatieproblemen
Aanpak: Cognitieve (gedrag) therapie in combinatie met Transactionele Analyse en NLP.
Bijkomende stressoren: geen.
Geschat aantal behandelingen: 3-10
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.
Ik hoop u met bovenstaande informatie adequaat te hebben ingelicht.
Met vriendelijk groet,
Karin Elshout- van Gaal
Psychosociaal Therapeut
Betreft: melding psychosociale therapie
Breda 22 april 2008
Geachte dokter xxxx,
Onderstaande patiënt heeft zich bij mijn praktijk aangemeld voor psychosociale hulpverlening.
Patiënt gegevens:
xxxx
xxxx
xxxx Chaam
Geboortedatum1xxxx
Intakedatum: xxxx
Therapievraag: hulp bij rij-angst (snelwegangst) met paniekaanvallen
Geschat aantal behandelingen: 3-10
Ik hoop u met bovenstaande informatie adequaat te hebben ingelicht.
Met vriendelijk groet,
Karin Elshout- van Gaal
Psychosociaal Therapeut
Naar aanleiding van het feit dat uw patiënt xxxxx, geboren xxxxx wonende xxxx te Breda zich bij mijn
praktijk heeft gemeld voor psychosociale therapie het volgende:
'Diagnose': te licht lichaamsgewicht, BMI is 19,4. Hoewel een officiële diagnose volgens de DSM IV
behouden is aan psychologen en psychiaters zie ik bij cliënte een beeld wat mij sterk doet denken aan
Anorexia Nervosa; beperkend type.
Therapievraag/doel: cliënte wil hulp bij innerlijk conflict tussen haar "binnenstem: ik wil niet dik
worden" en haar "buitenstem": doorgaan, gewoon eten.
Cliënte voert een innerlijke strijd. Hulpvraag: terug naar 'hier ben ik'.
Aanpak: Cognitieve (gedrag) therapie en Transactionele Analyse, contextuele therapie.
Bijkomende stressoren: echtscheiding van haar ouders en het loyaliteitsconflict wat zij hierdoor
ervaart.
Opmerkingen: Cliënte vertelde dat zij nu ook de neiging tot overgeven heeft en misselijk is nadat zij
gegeten heeft. Heb in overleg met haar diëtiste xxxxxx afgesproken dat zij terug naar u wordt
verwezen wanneer zij onder de 55 kilo komt. (Deze ondergrens heeft cliënte zelf gesteld)
Geschat aantal behandelingen: meer als 10
Breda, xxxxx
Geachte dokterxxxxx,
Naar aanleiding van het feit dat uw patiënt Mej. xxxx, geboren xxxx wonende xxxx, xxxx
Bosschenhoofd zich bij mijn praktijk heeft gemeld voor psychosociale therapie het volgende:
'Diagnose': obesitas.
Therapievraag/doel: hulp bij inzicht krijgen in stressgerelateerde eetpatronen.
Aanpak: Cognitieve (gedrag) therapie en Transactionele Analyse.
Bijkomende stressoren: Laag zelfbeeld.
Opmerkingen: Symbiotische relatie met moeder is van grote invloed op haar gedrag.
Geschat aantal behandelingen: 3-10
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.
Ik hoop u met bovenstaande informatie adequaat te hebben ingelicht.
Met vriendelijk groet,
Karin Elshout- van Gaal
Psychosociaal Therapeut
dr. xxxxxx , huisarts
xxxxx
xxxxx Breda
Breda, <xxxx
<
Geachte dokter xxxx,
Naar aanleiding van het feit dat uw patiënten < xxxx en zijn vrouw xxxxxx, <xxx, xxx Bavel, < zich bij
mijn praktijk hebben gemeld voor psychosociale therapie het volgende:
Therapievraag/doel: cliënten kwamen samen en wilde in eerste instantie hulp bij relatieproblematiek.
Opmerkingen:
xxx vertelde dat sprake is van huiselijk geweld. Dit vind voornamelijk plaats wanneer zich er
onverwachte dingen voordoen.
Na enig doorvragen en overleg met mijn stagaire (bijna afgestudeerd neuropsychologe) heb ik
besloten om contact met u op te nemen voor een doorverwijzing voor xxx, hetgeen reeds gebeurd is.
Wij dachten aan een diagnose richting het autistisch spectrum.
Ondertussen zal ik de behandeling met xxxx voortzetten. Waarschijnlijk later ook weer samen met
haar man.
Bahandelwijze: psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie e.d.
Geschat aantal behandelingen: 5-10
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.
Ik hoop u met bovenstaande informatie adequaat te hebben ingelicht.
Met vriendelijk groet,
Karin Elshout- van Gaal
Psychosociaal Therapeut
Download