Persbericht_Schoorl_Klopt_niet

advertisement
Persbericht
PERSBERICHT
persbericht
Referentie
Zaaknummer
:
:
Definitief
persbericht Geen grondruil Schoorl Klopt Dorine van der Meij
Bergen, 23 juli 2017
Geen grondruil Schoorl Klopt
Het project Schoorl Klopt moet een ruimtelijke en economische impuls geven aan het
centrum van Schoorl en zorgen voor behoud van het Groene Hart. Tot grote teleurstelling
van de gemeente heeft een belangrijke partner in dit project, de Jelgersma van der Hoop
Stichting, na zorgvuldige overweging, besloten om geen grond te ruilen met de gemeente.
Hierdoor komt het plan op losse schroeven te staan.
Masterplan
De gemeente is zo’n zes jaar geleden gestart met de voorbereidingen voor Schoorl Klopt.
Nadat eerdere versies om uiteenlopende redenen niet haalbaar bleken, stemde de
gemeenteraad eind 2013 in met de plannen voor het centrum van Schoorl. In het plan voor
het gebied tussen de Heereweg, de Molenweg en de Laanweg is sprake van de ontwikkeling
van winkels, een supermarkt, een parkeergarage, woningen en het verleggen van de
Sportlaan.
Benodigde grondruil
Om het plan te kunnen uitvoeren, is grondruil noodzakelijk. De Jelgersma van der Hoop
Stichting was vanaf de start bereid om mee te denken, ook al zou er sprake zijn van
grondruil. De stichting schrok echter van de impact van de voorgestelde grondruil toen
werkelijk de paaltjes in het land werden gezet. Wethouder Odile Rasch: “De stichting vindt
het een mooi plan, maar haar doelstellingen zijn niet hetzelfde als die van de gemeente en
daardoor komen we niet tot overeenstemming. We hebben de stichting nog een ultieme
aanbieding gedaan om zoveel mogelijk doorzicht te behouden naar de Molenweg, maar ook
daarmee kan zij niet instemmen.”
Overwegingen Jelgersma van der Hoop Stichting
De Jelgersma van der Hoop Stichting vindt dat door de grondruil het voortbestaan en het
open, weidse karakter van het Groene Hart van Schoorl ernstig wordt aangetast. Ger
Brusche, voorzitter van de stichting: “In aanmerking nemend, dat er in het verleden ook al
grote stukken grond zijn afgestaan voor de realisatie van parkeerplaatsen en Sportlaan, zou
dit betekenen dat ongeveer de helft van het oorspronkelijke groene grondgebied opgeofferd
wordt voor stenen. De stichting acht dit in strijd met haar doelstelling, te weten het behoud en
versterken van natuur, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Een doelstelling die
door vele Schoorlaars wordt omarmd”.
Hoe nu verder?
Het college beraadt zich op het vervolg van het project Schoorl Klopt in nauwe samenspraak
met de gemeenteraad en de betrokkenen.
Noot alleen bestemd voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bureau Communicatie telefoon
(072 888 03 07)
Download