SAMENSTELLING fotosynthese

advertisement
LESDOELEN
LEERINHOUD
WERKVORMEN/MEDIA/ORGANISATIE
TIJD
1. Lesbegin :
analogie bemerken
tussen mens en plant,
groeifactoren van een
plant nagaan..
We hebben in de vorige les het chemisch
proces bestudeerd van de voedselopname bij
de mens naar analogie bestuderen we nu de
voedselopname bij planten.
Demonstratieproef:
De witte roos wordt rozig → neemt dus water
op.
Planten hebben licht nodig.
→plant die een hele week in een donkere ruimte
gestaan heeft.
- Als je een plant wekenlang niets geeft van water en
voedsel wat gebeurt er dan?
Plant sterft af.
Licht, water en voedsel
LESDOELEN
→ witte roos in gekleurd water, gewoon water .
LEERINHOUD
2. Lesuitwerking :
- Wat heeft een plant nodig om te groeien ?
invullen werkblaadje
WERKVORMEN/MEDIA/ORGANISATIE
TIJD
• onderwijsleergesprek
Demonstratie proef 1
Weten dat je met lugol
zetmeel kan opsporen.
→ maatbeker met zetmeeloplossing
→ lugol aan toevoegen
Je stelt een verkleuring vast .
- Wat stel je vast ?
Besluit : met lugol wordt zetmeel opgespoord. - Wat kan je uit deze proef besluiten?
1
Vaststellen dat er
zetmeel in bladeren van
de plant aanwezig is.
2.1. Welk bestanddeel bevindt zich in de
bladeren van een plant.
Het blad verkleurd zoals bij de zetmeeloplossing
In het blad is zetmeel aanwezig.
Besluit : in bladeren van de plant is er
zetmeel aanwezig. Dit zetmeel kan men
aantonen met lugol.
Vaststellen dat zetmeel
aanwezig is in het
belichte blad.
2.2. Aan welke voorwaarden moet een plant
voldoen om zetmeel te kunnen vormen.
Enkel het belichte blad verkleurd. Dus daar
alleen is zetmeel aanwezig.
Demonstratie proef 2
→ blad gekookt in water, ethanol en terug gekookt in
water is ontkleurd.
→daarop doen we een druppel lugol
- Wat stel je vast.
- Wat kun je daar uit afleiden?
- Wat kun je nu besluiten uit deze 2 proefjes ?
Slide: samenvatting
invullen werkblaadje
Demonstratie proef 3
→plant gedurende 2 dagen in een donkere kast en een
plant die 1 dag onder een lamp hebben gestaan,
bladeren ontkleuren zoals hierboven beschreven.
→op beide bladeren een druppel lugol
- Wat stel je vast?
- Wat kan men aantonen met lugol?
LESDOELEN
LEERINHOUD
Vaststellen dat zetmeel
aanwezig is in het
groene blad.
WERKVORMEN/MEDIA/ORGANISATIE
TIJD
Demonstratie proef 4
→ groen blad dat ontkleurd is en een bloemblaadje dat
ontkleurd is.
→op beiden een druppel lugol toevoegen.
Enkel het groene blad verkleurd door
toevoeging van lugol.
- Wat stellen we vast ?
- Wat kunnen we daar uit afleiden ?
2
Enkel in het groene blad is zetmeel
aanwezig.
Uitleggen in welk deel van
een plant er zetmeel
wordt gevormd en wat de
voorwaarden zijn om dit
zetmeel te vormen.
Kunnen uitleggen dat een
plant CO2 opneemt en O2
afgeeft . De omzetting is
een chemisch proces dat
plaats heeft in de plant.
Besluit :
Onder invloed van het licht wordt er enkel in
de groene plantendelen (het blad) zetmeel
gevormd.
slide: samenvatting
invullen werkblaadje
e
2.3. Opname van CO2
- Welke lucht ademem wij uit ?
Een plant neemt over dag koolstofdioxide op
(uit de lucht die wij uitademen) . Er treedt dan
een chemisch proces op in de plant die de
koolstofdioxide omzet in zuurstof en dat geeft
de plant terug af aan haar omgeving.
- Welke lucht ademem wij in ?
3. Lesafsluiting :
- Welke stof vinden we terug in de bladeren van de
Welk chemisch proces gebeurt er in de plant.
LESDOELEN
- Welk besluit kunnen we nu formuleren voor deze 2
proeven?
-In welk deel van de plant wordt zetmeel gevormd?
- Wat zijn de voorwaarden om zetmeel te vormen?
LEERINHOUD
slide: samenvatting
invullen werkblaadje
plant?
- Wat zijn de voorwaarden om zetmeel te kunnen
vormen
WERKVORMEN/MEDIA/ORGANISATIE
TIJD
- Welk gas neemt de plant op ?
Het proces fotosynthese Algemeen besluit :
kunnen uitleggen.
- groene planten bouwen met behulp van
zonlicht en koolstofdioxide zetmeel op. Dit
proces heet fotosynthese.
- Welk gas geeft de plant af?
slide overzicht
3
-groene planten bouwen zelf hun
voedingsstoffen op.
licht
H2O + CO2
→
zetmeel + O2
bladgroen
Inzien dat de
gaswisseling die in de
plant gebeurt
levensnoodzakelijk is.
Besef van de
milieuproblematiek.
LESDOELEN
Groene planten geven ons de zuurstof die wij
nodig hebben om te ademen. Vandaar het
belang om toch voldoende bossen om ons
heen te hebben.
invullen werkblaadje
- Kan iemand uitleggen waarom dit proces (fotosynthes)
belangrijk is voor ons ?
Behalve de koolstofdioxide die wij uitademen,
produceren we ook nog eens
koolstofdioxide door de fabrieken, auto’s,
kachels ..... Die koolstofdioxide wordt dan
omgezet in zuurstof door de bossen, maar
wij produceren zoveel CO2 en we rooien
zoveel bossen dat het evenwicht verbroken
wordt. Vandaar de oproep om niet zo maar
al de wouden in de tropische streken te
kappen, daarom streven milieugroepen naar
meer
LEERINHOUD
WERKVORMEN/MEDIA/ORGANISATIE
TIJD
groen om o.a. een gezondere lucht te
hebben. Jullie zullen zeker al gehoord
hebben van de gezonde boslucht. Ook de
oceanen produceren zuurstof, door de algen
die erin voorkomen (zijn ook groene planten)
. Ook het water moet dus proper blijven.
4
5
Download