Minor drama en theater in het onderwijs

advertisement
Minor drama en theater in het onderwijs
THEATER LEERT ANDERS
Hou je van spelen? Van drama? Van theater?
Grijp dan nu je kans om je met deze minor verder te verdiepen in drama en theater.
Op scholen is er grote behoefte aan docenten die vakoverstijgend kunnen werken. Theater/drama is daarbij een
krachtig bindmiddel.
In deze minor verken je al spelend verschillende theater- en dramavormen en leer je hoe je deze kunt ontwerpen
en begeleiden. Want het begeleiden van spel vereist een heel andere didactiek.
Je ontwikkelt je kwaliteiten als begeleider en ontwerper om uiteindelijk op je werkplek met een mooi eindproduct
te komen in de vorm van bijvoorbeeld een theaterstuk met je leerlingen of een themavoorstelling die je zelf op
scholen gaat spelen.
We bieden een praktijkgericht programma met veel spel.
Mogelijke stageprojecten:
1. Drama en theater toepassen bij lesinhouden of trainingsinhouden binnen of buiten het onderwijs.
2. Een themavoorstelling maken die je zelf op scholen gaat
spelen. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als pesten,
alcohol en drugs, effecten van een multiculturele samenleving, omgaan met agressie.
3. Workshops ontwikkelen en uitvoeren, gekoppeld aan een
themavoorstelling.
4. Vormgeven van thema’s op het terrein van sociale vaardigheden, waarbij verkend wordt in hoeverre drama
en theater ingezet kan worden om inzicht te vergroten, gedrag te trainen, etc.
.
De minor bevat 3 onderwijseenheden: (30 ects)
1. Drama en theater
Beroepstaak: Ontwerpen van leerarrangementen
Kennismaken met theaterstijlen, stromingen, opvattingen, en theatergeschiedenis. Kennismaken met toepassingen daarvan in het onderwijs d.m.v. dramawerkvormen.
2. Begeleiden
Beroepstaak: Begeleiden. erschillende drama werkvormen worden praktisch onderzocht tijdens de colleges. Je
ervaart welke werkvormen voor welke doelen ingezet kunnen worden en hoe je deze zelf kunt aanbieden en begeleiden. Er wordt gericht verdiepend onderzoek gedaan. Tenslotte worden de belangrijkste leereffecten uitgewerkt binnen een theatrale presentatie.
3. De werkplek
Beroepstaak: Bijdrage leveren aan een arbeidsorganisatie. De ontwikkeling en uitvoering van het drama/
theaterproject op de leerwerkplek. Wekelijkse terugkoppeling met gevormde intervisiegroepen. De docent begeleidt d.m.v. bezoek op de werkplek en supervisie (en mogelijkheid tot uitproberen van delen van de programma’s.
minor bevat 3 onderwijseenheden: (
1. Drama en theater
Contactpersoon: Veroniek Simons: [email protected]
Deze minor wordt aangeboden als blokminor en als lintminor( 840 SBU, studiebelastinguren). Er is een traject
voor deeltijders.
De blokminor start zowel in het eerste als in het tweede semester.
Deze minor wordt aangeboden door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Instituut voor Leraar en School.
theaterstijlen,
stromingen, opvattingen, en
theatergeschiedenis. Kennismaken met toepassingen daarvan
in het onderwijs d.m.v. dramawerkvormen.
2. Begeleiden
Beroepstaak: Begeleiden.
Verschillende drama werkvormen worden praktisch onderzocht tijdens de colleges. Je ervaart welke werkvormen voor welke doelen ingezet kunnen worden en hoe je deze
zelf kunt aanbieden en begeleiden. Er wordt gericht verdiepend onderzoek gedaan. Tenslotte worden de belangrijkste leereffecten uitgewerkt binnen een theatrale presentatie.
3. De werkplek
Beroepstaak: Bijdrage leveren aan een arbeidsorganisatie.
De ontwikkeling en uitvoering van het
drama/theaterproject op de leerwerkplek. Wekelijkse terugkoppeling met gevormde intervisiegroepen. De docent
begeleidt d.m.v. bezoek op de werkplek en supervisie (en mogelijkheid tot uitproberen van delen van de programma’s.
Download