zijn overpeinzingen.

advertisement
Opening expositie Voorschotense KunstKring VKK
Galerie Regio Art Rijnmond 30 mei 2015 – Spijkenisse
Overpeinzingen van de voorzitter:

Hartelijk welkom

Zoals het betaamt heeft de jongste vereniging (RAR) eerst zijn opwachting gemaakt
met een expositie in Voorschoten en nu brengt de oudste vereniging (VKK) een
tegenbezoek met een expositie in Spijkenisse

Wat vind je op het internet als je VKK googelt:
Voorschotense KunstKring
Vrij Katholieke Kerk
Vereniging Kynologische Keurmeesters
Vereniging Kleine Kernen
Voorhouts KamerKoor
Vaalwater KraamKliniek
heel veel hits met VKK als aanduiding voor een koppelstuk in alle mogelijke
technische installaties. Wellicht een mooie symboliek voor de rol die kunst moet
spelen als koppelstuk tussen fantasie en droom en de maatschappelijke
werkelijkheid.

Wat vind je op het internet als je RAR googelt:
Regio Art Rijnmond
Regionaal Archief Rivierenland
Rechtspraak ArbeidsRecht
Recommended Agency Register
95% van alle hits betreffen variaties en toepassingen van
Roshal ARchive – een datacompressie algoritme (nuttig voor bv. zipfiles)
de meest spannende en wellicht een tikje crimineel is de
RAR password cracker!!

Kunst kijken is in eerste instantie een kwestie van kijken, kijken en nog eens kijken en
niet het verwerken van een hoeveelheid al dan iet digitaal aangeboden info
Toen iemand eens aan Schubert vroeg wat hij met een bepaald pianostuk nou
eigenlijk bedoelde antwoordde de componist: “Ik speel het nog een keer”.
Gevraagd naar wat Rembrandts schilderij de Verloren Zoon hem zei, antwoordde
Jeroen Henneman: “dat schilderij zegt niks, jij vult het schilderij”.
Anaïs Nin : “We don’t see things as they are, we see them as they are”.
Los van de bedoeling die de kunstenaar met het werk heeft, zo die al een bedoeling
heeft, stelt het werk de toeschouwer in staat aan dat werk invulling te geven op basis
van eigen emoties, ervaringen, verlangens etc. Dat maakt kunst zo spannend!
Download