Radiologische metingen in Belgische zuiveringsinstallaties

advertisement
Institut National des Radioélements - IRE
Metingen van radioactiviteit in het leefmilieu
Radiologische metingen in Belgische
zuiveringsinstallaties
Roundtable in de nucleaire geneeskunde
27 november 2009
Radiologisch toezicht op het water is
van het allergrootste belang
Water is een strategische hulpbron
Radioactieve besmetting
Belangrijke psychologische impact
Impact op de organisatie van de
samenleving: voedselketen, landbouw,
voedsel, drinkwater
Financiële kosten
Roundtable in de nucleaire geneeskunde
27 november 2009
Doelstellingen van de meetcampagne
« Is er een belang in het meten van de
zuiveringsinstallaties water radioactieve besmetting »
« Zo ja, wat voor soort apparatuur geschikt zou zijn
voor dit toezicht »
Een onderzoek werd uitgevoerd in België door IRE
vanaf december 2004 tot januari 2005
Roundtable in de nucleaire geneeskunde
27 november 2009
Metingen met apparatuur die specifiek is
ontwikkeld door het IRE voor de meting van
radioactiviteit in het water
On-line gamma-spectrometrie
Correctie van de temperatuur veranderingen
de berekening van de piekoppervlakken
Aftrekken van het continuüm
Aftrekken van inmenging pieken
Activiteit gemeten in 8 regio's van belang
Afstand controle
Systeemconfiguratie
Dataverkeer
Instruments reset
Levering van elektriciteit door zonnepanelen
(indien niet levering)
Roundtable in de nucleaire geneeskunde
27 november 2009
Methodologie en experimentele
omstandigheden
5 zuiveringsinstallaties
experimentele omstandigheden
Baak ondergedompeld in de ingang tunnel (80 cm)
bemonsteringsfrequentie: 15 minuten
Isotopen : 99mTc, 131I, 137Cs, b+, natuurlijke
Duur: 30 dagen ongeveer (+/- 3000 spectra / station)
Gevoeligheid: ongeveer 1,5 Bq/l
Roundtable in de nucleaire geneeskunde
27 november 2009
Systematische detectie van 99mTc
Concentratie : ~102-103 Bq/l
900000
800000
700000
Activiteit(Bq/m3)
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Tijd (dagen)
Roundtable in de nucleaire geneeskunde
27 november 2009
Occasionele detectie van 131I
214Pb 131I
60000
50000
Activiteit (Bq/m3)
scheiding moeilijk
Concentratie : ~10-102 Bq/l
40000
30000
20000
10000
0
Tijd (dagen)
Roundtable in de nucleaire geneeskunde
27 november 2009
Systematische opsporing van β+ zenders
op twee stations (Luik en Brussel)
Concentratie : ~10-102 Bq/l (rapid decay)
160000
140000
Activiteit (Bq/m3)
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Tijd (dagen)
Roundtable in de nucleaire geneeskunde
27 november 2009
Dezelfde isotopen werden ontdekt in
de riolen in Boekarest (Roemenië)
Collected afvalwater lozingen
van een ziekenhuis
diepte zwak(+/- 20 cm)
Sediment (+/- 10 cm)
Detectie van 99mTc en 131I
geen mogelijkheid van precieze
kwantificering
Roundtable in de nucleaire geneeskunde
27 november 2009
Conclusie: Het toezicht op stations lijkt
onvermijdelijk
Systematische detectie van isotopen voor nucleaire
geneeskunde
99mTc is de belangrijkste activiteit (diagnostische)
131I meer casual (diagnose en therapie )
β+ aanwezig in een aantal specifieke gevallen (bijvoorbeeld
academische ziekenhuizen)
De doses voor werknemers zijn niet significant
Roundtable in de nucleaire geneeskunde
27 november 2009
Conclusie: stroomafwaarts industrie
Water distributie
Ontziltingsinstallaties
Zuiveringsinstallaties
Voedingsindustrie
Beleid van "zero release"
Ziekenhuizen (Nucleaire Geneeskunde)
industrieën (olie, erts, verrijking van natuurlijk
voorkomende isotopen, ...)
Incidenten (bijv. onderzeese nucleaire aandrijving)
Terrorisme
Roundtable in de nucleaire geneeskunde
27 november 2009
Conclusie: Apparatuur die geschikt zijn
voor dit soort metingen
Apparatuur geschikt voor agressieve omgevingen
Precieze kwantificering
Probe activity
[Bq/l]
Abs. Uncert.
2S [Bq/l]
Sample activity
[Bq/l]
Abs. Uncert.
2S [Bq/l]
4.30×101
3.04
4.12×101
3.39
7.82×101
2.27
9.74×101
4.30
1.21×102
3.88
1.15×102
6.30
Uitstekende betrouwbaarheid (> 12 maanden zonder
technische storingen)
Snelle implementatie (+/- 1 uur met 2 technici)
Roundtable in de nucleaire geneeskunde
27 november 2009
Download