AZ Jan Portaels opent nieuwe afdeling Nucleaire Geneeskunde

advertisement
AZ Jan Portaels opent nieuwe afdeling Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming Medisch diensthoofd Dr. Declerck bij het nieuwste AZJP toestel: de SPEC CT ‐ GE DISCOVERY NMCT 670. Binnenkort kunnen patiënten bij de dienst Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming van het AZ Jan Portaels terecht voor een nieuwe vorm van medische beeldvorming op topniveau. De volledig vernieuwde afdeling ‐ die ondergebracht werd op een nieuwe locatie in het ziekenhuis – voldoet aan de meest recente voorschriften en mogelijkheden op het gebied van nucleaire geneeskunde. Zo werd geïnvesteerd in een revolutionair onderzoektoestel: de multimodale beeldvorming SPECTCT, er kwam een nieuw medisch diensthoofd Dr. Declerck en de technische en medische
ondersteuning van de dienst werd afgestemd in samenwerking met de St-Jan Kliniek Brussel. Met
andere woorden: AZ Jan Portaels is helemaal klaar om een belangrijke positie in te nemen op het
gebied van diagnostische en therapeutische nucleaire geneeskunde in de regio.
Troeven van de nieuwe afdeling De nieuwe afdeling telt twee ruime onderzoekskamers, maar anders dan op de vorige locatie, werd
de belangrijke operationele ruimte nu strategisch tussen beide onderzoekskamers in geplaatst. Met
het voordeel dat patiënten voortdurend geobserveerd kunnen worden, wat ook voor de patiënten
die het onderzoek ondergaan geruststellender is (het onderzoek zelf gebeurt immers achter
gesloten deuren). Naast in een mooie en comfortabele onderzoekomgeving investeerde het
ziekenhuis ook in een herkenbaar en toegankelijk secretariaat. Absolute troef is zoals gezegd de
nieuwe hybride camera SPEC CT - GE DISCOVERY NMCT 670.
Voordelen van deze nieuwe hybride camera voor de patiënt Dankzij de ingebruikname van deze moderne en zeer performante camera kunnen opnames van de
“ziekte” worden gemaakt met een veel betere resolutie, hetgeen functionele en structurele
informatie biedt aan de artsen. Dit draagt bij tot een meer accurate diagnosestelling en een kortere
onderzoektijd; wat uiteindelijk moet leiden tot een efficiënte, doelgerichte behandeling voor de
patiënt in het algemeen. Deze hybride camera geeft met één onderzoek zowel functionele
gegevens over de ziekte, als anatomische afwijkingen die door de ziekte kunnen worden
veroorzaakt.
Samenwerking met de afdelingen radiologie en endocrinologie Een goede diagnose steunt op de voorgeschiedenis en het ontstaan van de ziekte, het klinische
onderzoek, de medische beeldvorming, de functietesten en de evaluatie van de therapierespons.
Medische beeldvorming bestaat hoofdzakelijk uit radiologie en nucleaire beeldvorming. Beide
disciplines beschikken over hun eigen invalshoek en kwaliteiten.
De ideale beeldvorming streeft naar een volledig beeld van de ziekte waarbij men zowel functionele
als anatomische informatie verkrijgt. Men wil weten wat er zich op moleculair niveau afspeelt óp de
plaats van een ziekte. Dit is multimodale of hybride beeldvorming, of anders gezegd een
combinatie van verschillende beeldvormingstechnieken in één onderzoek. Hierbij wordt zowel de
nucleair geneeskundige als de radioloog betrokken bij de diagnosevorming, waarbij 4 ogen en 2
hersenen aandachtig 1 beeld van een ziekte zullen onderzoeken - goed wetende dat dit beeld een
zieke persoon vertegenwoordigd.
“Deze samenwerking verhoogt de accuraatheid van het onderzoek ten bate van de patiënt.
Vandaar dat beide afdelingen in de toekomst nauwer met elkaar zullen samenwerken. Ook op het
gebied van endocrinologie, - de wetenschap met betrekking tot klieren die hormonen afscheiden in
het lichaam, - zal er een meer consequente samenwerking gelden, vooral wat betreft
schildklierziekten.” sluit Dr. Declerck af.
***** Extra info bij het persbericht Bij een algemeen nucleair geneeskundig onderzoek worden afwijkingen in weefsels in beeld
gebracht met behulp van een kleine hoeveelheid licht radioactieve en ongevaarlijke stof en een
specifieke gamma-camera. Afwijkingen hebben een afwijkende stofwisseling van gezond weefsel;
het zieke weefsel zal dus meer (licht radioactieve) stof opnemen en bijgevolg meer straling
uitzenden - dit wordt in beeld gebracht. Deze techniek is uiterst gevoelig en laat vaak toe om
ziekten op te sporen nog voor dat deze klachten geven of zichtbaar worden met andere
technieken. Afhankelijk van het onderzoek kunnen “gewone” opnames gemaakt worden ( de
scintigrafie ) ofwel 3 dimensionele opnames waarbij de camera rond de patiënt draait (SPECT). Er
worden opnames gemaakt van de werking en functie van verschillende zieke organen in het
lichaam.
Bij de nucleaire geneeskunde komt de licht radioactieve straling vanuit de patiënt. Bij veel
radiologische onderzoekingen (uitgezonderd echografie en magnetische resonantie die zonder
straling werken) worden X-stalen vanuit een toestel door het lichaam gestuurd waarbij aan de
andere zijde een stralingsgevoelige plaat de structuren of zieke delen van het lichaam weergeeft.
SPEC CT ‐ GE DISCOVERY NMCT 670 Dit apparaat verenigt twee modaliteiten, enerzijds een gammacamera die functioneel
orgaanonderzoek toelaat, anderzijds een 16-slice CT-scanner die zeer gedetailleerde anatomische
beelden geeft. Met een gammacamera worden scintigrafieën gemaakt of SPECT, dit laatste is een
driedimensionale scintigrafie. De CT-scanner is best gekend als de klassieke scanner.
Download