Betekenisvolle ervaringen_Stage deel 1 - KU Leuven-blog

advertisement
Charlotte Schroë
OF2 – MDT5 – Nederlands
Schooljaar 2016-2017
Mijn betekenisvolle ervaringen
EERSTE BETEKENISVOLLE ERVARING
Wanneer mijn stageles Nederlands erop zit en ik me terug even op de speelplaats
begeef zie ik dat een leerling uit mijn stageklas naar me toeloopt. Hij wilde even met
mij praten. Tijdens de les gaf ik hem al enkele opmerkingen omtrent zijn passieve
houding en zijn humeur en blijkbaar had dit hem op een of andere manier geraakt.
Hij wilde me persoonlijk komen vertellen wat de reden was waarom hij zo in de klas
zat en hij excuseerde zich ook voor zijn passieve houding. Zijn ouders zaten diep
verwikkeld in een moeilijke scheiding waar hij uiteindelijk een beetje de dupe van
was. Hij vond het heel moeilijk om hiermee om te gaan en vandaar dat het ook een
grote invloed had op zijn gedrag.
Het feit dat deze jongen, die me slechts enkele weken kent vanwege mijn stage in
de klas, naar me toekomt met een dergelijk verhaal heeft me vanbinnen echt
geraakt. Ik zag aan hem dat hij zijn verhaal kwijt wilde, zich schuldig voelde
vanwege zijn houding in de klas en dus wanhopig op zoek was naar een luisterend
oor. Ik ben samen met hem even op een bankje op de speelplaats gaan zitten en
we hebben toen over alles gesproken. Ik zag aan hem dat het hem deugd deed
dat er naar hem geluisterd werd en dat hij dus zijn hart even kon luchten. Bij afloop
van het gesprek bedankte hij mij en sindsdien zwaait hij steeds op mij wanneer ik
over de speelplaats loop. In de les wisselen we soms een blik uit dat hetzelfde zegt
als: ‘Hoe gaat het met jou?’ met als antwoord ‘Goed of minder goed vandaag.’
Dit alles geeft me het gevoel dat ik een leerling geholpen heb, naar hem geluisterd
heb en mijn tijd dus waardevol heb besteed. Omdat ik al reeds enkele jaren
leerkracht ben besef ik ten volle dat het beroep van leerkracht niet slechts het
aanleren van kennis en vaardigheden inhoudt, maar zeker en vast ook inhoudt dat
je je hart openstelt voor de leerlingen. Je kan voor een leerling het verschil maken en
daar probeer ik naar te streven.
TWEEDE BETKENISVOLLE ERVARING
Tijdens een stageles enkele weken geleden merkte ik op dat er een leerling gepest
werd door anderen uit de klas. Er werden continue propjes naar hem gegooid
(stiekem) en ook in het Turks werden er verschillende dingen tegen hem gezegd.
Na de les ging ik voorzichtig naar hem toe en vroeg aan hem hoe het ging in de
klas. Hij ontweek mijn vraag een beetje en antwoordde dat alles prima ging, maar
natuurlijk wist ik beter. Ik drong een beetje aan en vertelde wat ik had gezien. Hij wist
dat hij het beter even kon vertellen en deed dat ook met tranen in zijn ogen. Het
brak mijn hart. Deze jongen was al van nature zeer gevoelig en nu dit nog. Het was
voor hem heel moeilijk te dragen.
Ik heb een gesprek met hem gehad en ben samen met hem naar de
leerlingenbegeleider geweest en heb het verhaal verteld. De jongens in kwestie
werden uit de klas gehaald en meteen werd er gezocht naar een geschikte
oplossing voor deze jongen. Vorige week kwam hij naar me toe om me te vertellen
dat alles was opgelost en dat hij zich veel beter voelde in de klas. Dat gaf me een
heel warm gevoel vanbinnen. Ik had hem uiteindelijk geholpen en indien ik me
gewoon afzijdig had gehouden zou hij zich nog steeds slecht voelen omdat de
problemen niet opgelost zouden zijn. Ik heb voor deze jongen dus daadwerkelijk iets
betekend en dat gevoel is geweldig.
Ik zie in dat het zo belangrijk is om je ogen open te doen en dat je voor de
allerkleinste details aandacht moet hebben. Wees alert, toon begrip, luister, maak
tijd voor je leerlingen en als het moet ga ervoor door het vuur.
Download