Automatisering en Kostprijs

advertisement
Reële kosten voor optimaal koe-comfort
• Themadag Koe-comfort
• Groningen, 10 febr. 2016
Menno Kamminga
Adviseur bedrijfsmanagement & -strategie
Reële kosten voor optimaal koe-comfort
• Themadag Koe-comfort
• Groningen, 10 febr. 2016
Menno Kamminga
Adviseur bedrijfsmanagement & -strategie
Reële kosten voor optimaal koe-comfort
“ vandaag geen verhaal over prachtige nieuwbouw, maar het accent op bestaande stallen ”
Aanleiding:
o Bestaande stallen zijn soms niet optimaal
o Geen budget voor nieuwbouw
o Kostprijs van de melk laag houden
Reële kosten voor optimaal koe-comfort
Opbouw lezing:
o Welke onderdelen aanpassen
Reële kosten voor optimaal koe-comfort
Opbouw inleiding:
o Welke onderdelen aanpassen
o Wat zijn de kosten
Reële kosten voor optimaal koe-comfort
Opbouw inleiding:
o Welke onderdelen aanpassen
o Wat zijn de kosten
o Voorbeeld berekening voor aanpassen bestaande stal
Wat zou de koe willen….?
o Goed kunnen lopen
o Lekker kunnen liggen
o Ontspannen kunnen staan
o Voldoende licht in de stal
o Voldoende lucht in de stal
o Voldoende ruimte in de stal
Welke onderdelen aanpassen
o (Rooster)-vloeren
Welke onderdelen aanpassen
o (Rooster)-vloeren
o Ligboxen
Welke onderdelen aanpassen
o (Rooster)-vloeren
o Ligboxen
o Ventilatie
Welke onderdelen aanpassen
o (Rooster)-vloeren
o Ligboxen
o Ventilatie
o Dak
(rooster)-vloeren
Wat zijn de kosten-indicaties
o Werkloon oude roosters vervangen
o Nieuwe roosters ongeveer
o Rubber op dichte vloer
o Rubber op roosters
€ 40 / str. m1
€ 45 / m2
€ 15 / m2
€ 50 / m2
Ligboxen
Wat zijn de kosten-indicaties
o Nieuwe boxafscheiding
o Gekartelde schoftboom
o Boxbedekking
 rubber
 matras
 waterbed
€ 110 / plaats
€ 15 / plaats
€ 120 / plaats
€ 160 / plaats
€ 200 / plaats
Ventilatie
Wat zijn de kosten-indicaties
o Muren eruit, windbreekgaas
€ 150 / m1
o Muren eruit, kopruimte vergroten en windbreekgaas
€ 265 / m1
Dak vernieuwen
Wat zijn de kosten-indicaties
o Asbest verwijderen
o Asbest afvoeren en storten
o Veiligheidsnetten
o Nieuw dak  golfplaten
 geïsoleerd dak
€ 14 / m2
€ 12 / m2
€ 1 / m2
€ 20 / m2 incl. montage
€ 30 / m2 incl. montage
Voorbeeld stal-renovatie
Overzicht investeringen
Stal voor 100 mk
39,60 x 26 mtr = 1030 m2
bedrag
Investering
bedrag
Asbest saneren
1150 m2
€
26
€ 29.900
Nieuw iso-dak
1150 m2
€
30
€ 34.500
Roosters vervangen
150 m1
€
40
€
Nieuwe roosters
440 m2
€
45
€ 19.800
Ventilatie aanpassen
70 m2
€ 265
€ 18.550
Boxen vernieuwen
Nieuwe schoftboom
Matrassen
100 stuks
100 plaatsen
100 stuks
€ 110
€ 15
€ 160
€ 11.000
€ 1.500
€ 16.000
6.000
Investeringen en jaarkosten
Overzicht investeringen en kosten
Bedrijf met 100 mk
stalrenovatie
Investering
bedrag
Totaal bedrag
€ 137.250
Afschrijving
5,00 %
€ 6.862
Rente
2,25 %
€ 3.088
Onderhoud
2,00 %
€ 2.745
Jaarkosten
Tot.
€ 12.695
“ dat verdien je terug als de koeien 600 kg melk meer geven “
Andere overwegingen
Ter verbetering van koe-comfort :
o Altijd schone roosters
Andere overwegingen
Ter verbetering van koe-comfort :
o Altijd schone roosters
o Koeborstels
Andere overwegingen
Ter verbetering van koe-comfort :
o Altijd schone roosters
o Koeborstels
o Voerbox afsluiters
Overwegingen
Voldoende schoon en fris drinkwater
Tenslotte:
Een gezonde koe produceert meer melk en leeft langer.
Koecomfort heeft een directe invloed op de levensduur
van uw koeien.
Koe-comfort:
een kwestie van langer leven
Download