Document

advertisement
Willem II-passage als onderdeel van route
Ambitie gemeente: techniek en innovatie
inzetten voor sociale veiligheid
Sociale Innovatie Willem II-passage
Hoe maak je een prettige verbinding ?
Complexiteit
Veiligheidsbeleving: subjectief vs objectief
Inspiratie film ‘her’: techniek op achtergrond
Overzichtelijk door verlichte achtergrond die subtiel
reageert op passanten
Over het proces
• Gezamenlijk denkproces via workshops met bewoners,
bedrijven, fietsersbond, treinreizigers
• Betrokkenheid TUE
én UvT om zowel op
gebied van technologie
als gedrag de inzichten van
de jonge generatie op te halen
Over het proces
• Uittesten en bevragen
of ontwerp aansluit bij
behoefte: try-out met
fiets en oculus
• Integrale benadering projectgroep
• Komende tijd living-lab om met input van gebruikers verder te
finetunen
Verbinding is het toverwoord
• De nieuwe onderdoorgang verbindt Noord en Zuid en draagt daardoor
bij aan de sociale cohesie in de stad
• In het project zijn overheid, bedrijfsleven en wetenschap/onderwijs bij
elkaar gebracht
• Met resultaten die techniek en gedrag met elkaar verbinden
• Door ontwerp op maat staat er nu iets dat Tilburgers verbindt op
gevoelsniveau: trots!
Filmpje Willem II-passage
Positieve reacties uit de stad
• @GerwinOvervelde: De nieuwe Willem II-passage is nu al mooi #haddenweveeleerdermoetenhebben
#tilburg #013
• Ronald V: Vanavond gekeken en het ziet er prachtig uit. Een mooi en sfeervol stukje Tilburg en nog
functioneel ook. Hulde!
Typisch Tilburgs?
Zeker niet! Universeel toepasbaar is de kern:
• Op positief effect gerichte framing kiezen (“prettig”) en dat als uitgangspunt
nemen voor keuzes
• Beleving centraal zetten ipv esthetiek of techniek
• Verbinding tússen techniek en gedrag. En:
• Input op project vanuit alle geledingen (gebruikers, bewoners e.d.)
• Nauwe samenwerking overheid, bedrijfsleven en onderwijs/wetenschap
• Living-lab om te blijven ontwikkelen
Download