Uitspraak van de maand

advertisement
Medeklinker
Mededelingen van OBS Klinkenborg
Pastorieweg 6 9995 PN Kantens tel: 0595551788
Website: www.obsklinkenborg.nl
Verjaardagen
Deze periode vier(d)en we de volgende verjaardagen:
5 juni: Freek
11 juni: Laure
14 juni: Ties en Wout J.
15 juni: Wout K.
16 juni: Amber
Uitspraak van de maand
Theun: De kleuters maakten ruzie over wie als eerste
naar binnen mocht.
Meester: En, wie heeft gewonnen?
Theun: De eerste.
Ouderavond 9 juni
Op donderdagavond 9 juni vindt er een extra
informatieavond plaats voorafgaand aan de jaarlijkse
afsluiting van de AR en de MR. De belangrijkste drie
punten zijn:
Invoering gepersonaliseerd leren / thematisch
onderwijs bij de wereld oriënterende vakken.
Intensievere samenwerking psz / school.
Formatieve invulling komend schooljaar.
Daarnaast zullen er nog een aantal andere, korte
punten aan bod komen, zoals: wisselen van het vrije
dagdeel van groep 1, oud papier, aanstellen
klassenouder, ontlasten team bij de verhuizing van
verschillende lokalen op woensdag 22 juni en
donderdag 14 juli. U heeft vorige week de agenda
ontvangen waarop deze punten uitgebreid beschreven
staan. We hopen u allen te ontvangen op 9 juni.
jaargang 2015 / 2016
nr. 12
Margedag
Woensdag 29 juni staat een margedag gepland en
zijn alle kinderen vrij. Op deze dag kijken we met
elkaar naar de resultaten van het afgelopen half jaar en
hoe we uw kinderen verder kunnen stimuleren in hun
ontwikkeling op het gebied van rekenen, taal / spelling,
begrijpend lezen en woordenschat. Ook kijken we nog
meer concreet hoe we de thema’s op de middagen
vorm gaan geven (groep 3 t/m 8). Daarnaast kijkt de
leerkracht van de kleuters samen met de intern
begeleider en ambulant begeleider wat de pilot ‘Actieve
preventie’ heeft opgeleverd, welke zaken we willen
vasthouden en wat we anders zouden kunnen doen.
Op dit moment zijn er mooie ontwikkelingen in gang
gezet om onze kleinste kinderen op sociaal en
emotioneel gebied een nog stevigere basis mee te
geven, dan ze al kregen.
Zomerlezen
Uit onderzoek blijkt dat het leesniveau van kinderen in
de zomervakantie vaak terugvalt. Om het lezen te
onderhouden heeft de bibliotheek een ‘VakantieBiebapp’ ontwikkeld. Met deze app kunt u gratis een grote
selectie kinder e-books op uw laptop / tablet / telefoon
downloaden. Kijk op www.vakantiebieb.nl
Daarnaast geven we een deel van de kinderen van
groep 3 en 4 een boekje mee met een begeleidende
brief. We hopen dat dit kinderen stimuleert om te blijven
lezen. Dit helpt hen niet alleen in de leesvaardigheden,
maar stimuleert ook de woordenschat, tekstbegrip en
algemene kennis. Tip: De methode waarmee wij
werken biedt ook boekjes ‘zomerlezen’ aan voor groep
3 en voor groep 4. Deze sluiten aan bij het aanbod op
school. Zie ook: www.zwijsenouders.nl/zomerlezen.
Agenda
Woensdag 8 juni: triatlon groep 5 t/m 8.
Donderdag 9 juni: informatie- avond (19.00u).
Donderdag 16 juni: schoolreis groep 1 t/m 6.
Week van 27 juni: rapportgesprekken (met groep 8
worden aparte gesprekken gepland).
Week van 27 juni: projectweek aardrijkskunde.
Woensdag 29 juni: margedag, alle kinderen vrij.
Vrijdag 1 juli: rapporten mee.
Vrijdag 4 juli: schoonmaakavond.
Kinderen en ICT
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen daarin
een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te vinden in de
talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over…..
De eerste stappen online voor onze jongste kinderen:
HELPEN, ONTDEKKEN in plaats van verbieden”.
Steeds jonger gaan onze kinderen online. Ze zien gebruik van internet en
al zijn mogelijkheden om hen heen en het is daarmee ook hun wereld.
Net als zo vele dingen moeten ze natuurlijk ook met de virtuele wereld
op tablet en computer leren omgaan.
Met MyBee kunnen de kinderen tussen 2 en 6 jaar op een veilige en verantwoorde manier hun
eerste online stapjes zetten om ook op internet te ontdekken te spelen en te leren.
MyBee is ontwikkeld door KPN ( 2009) als desktopversie, maar omdat kinderen steeds jonger online
gaan, vaak op een tablet , is MyBee ook als app beschikbaar voor IOS én Android.
MyBee is een app waarmee u als ouder de controle houdt over de tablet. U stelt eenvoudig
schermtijd in, u weigert of accepteert het downloaden van apps en u maakt een profiel van uw kind
aan waarmee het alleen content te zien krijgt die geschikt is voor de leeftijd. Er zijn 4 omgevingen:
filmpjes, spelletjes, websites en apps. In de apps-omgeving zie je een selectie van kinderapps die
buiten Mybee worden aangeboden, maar uiteraard wel gedownload kunnen worden door u als
ouder. Zo houdt u de regie en kunt u programma’s of apps toevoegen of blokkeren.
Helpen ontdekken is hierbij het motto in plaats van verbieden: veilig en verantwoord. Zie voor meer
informatie: www.mybee.nl . En voor een leuk filmpje over het gebruik:
https://player.vimeo.com/video/136195244?api=1&player_id=mybeevideo
Redactie ICT – werkgroep L&E
Download