G-SPORT PAJOTTENLAND vzw

advertisement
‘Met of zonder beperking.
Het maakt niet uit als je maar SPORT!’
Lid van:
Gooik, 16 februari 2015
G-Badmintontoernooi – zondag 3 mei 2015
Beste clubverantwoordelijke
Op ZONDAG 3 mei 2015 organiseert G-SPORT PAJOTTENLAND haar 1e G-badmintontoernooi in de
sporthal KOORNMOLEN Processiestraat 15 te Gooik (van 9.45 uur tot 16.30 uur).
Deelname aan dit tornooi kost €2 (er kunnen max. 50 personen deelnemen). Voor elke
badmintonner/badmintonster voorzien we een lunchpakket en een aandenken. Bijkomende
lunchpakketten voor begeleiders, supporters of sympathisanten kunnen tegen de prijs van €3,
voorafgaandelijk (zie inschrijvingsformulier) besteld worden.
Het is ook mogelijk in te schrijven voor “unified” (= dubbelspel met een atleet met verstandelijke
en/of psychische beperking + een valide speler). Een valide speler kan slechts met één atleet met
verstandelijke en/of psychische beperking aantreden. Aankruisen enkel en/of dubbel spel verplicht!
Wedstrijdduur: elke wedstrijd duurt 10 minuten (constante puntentelling, er worden geen volledige
games gespeeld), daarna hebben de deelnemers voor de volgende wedstrijd 5 minuten tijd om op te
warmen.
G-SPORT Pajottenland v.z.w.
Processiestraat 15/1 1755 Gooik E-mail [email protected] Website www.gspvzw.be
Zichtrekening KBC IBAN BE59 7340 3464 0426 BIC KREDBEBB
Spaarrekening KBC IBAN BE34 7440 3426 0490 BIC KREDBEBB
Ondernemingsnummer 0847.747.633
‘Met of zonder beperking.
Het maakt niet uit als je maar SPORT!’
Lid van:
Niveaubepaling:
Niveau A: de gevorderde speler of een persoon met een lichte verstandelijke beperking, die zowel de
sport als de spelregels kent.
Niveau B: persoon met een lichte/matige beperking, die af en toe ondersteuning nodig heeft (tijdens
het spelen en/of met het begrijpen van de spelregels)
Niveau C: persoon met een matige verstandelijke beperking die voortdurend ondersteuning nodig
heeft (b.v. de coach geeft aan waar de speler moet staan indien hij serveert, enz.)
Niveau D: een speler die geen inzicht heeft in het reglement, constant moet gewezen worden op
welke plaats hij moet staan om te serveren, altijd het pluimpje probeert terug te slaan of gewoon
geen moeite doet om het pluimpje terug te slaan …
In bijlage vindt u het inschrijvingsformulier. Dit formulier dient ons teruggestuurd te worden (bij
voorkeur via e-mail) vóór 13 april 2015.
Met sportieve groeten,
Tina Bogaert, verantwoordelijke G-toernooi
Contact:
Tina Bogaert,
GSM: 0478 / 21 89 15
E-mail: [email protected]
Secretaris
Tina Bogaert
Penningmeester
Martine Declercq
Voorzitter
Patrick De Backer
G-SPORT Pajottenland v.z.w.
Processiestraat 15/1 1755 Gooik E-mail [email protected] Website www.gspvzw.be
Zichtrekening KBC IBAN BE59 7340 3464 0426 BIC KREDBEBB
Spaarrekening KBC IBAN BE34 7440 3426 0490 BIC KREDBEBB
Ondernemingsnummer 0847.747.633
‘Met of zonder beperking.
Het maakt niet uit als je maar SPORT!’
Lid van:
INSCHRIJVINGSFORMULIER
CLUB / INSTELLING
CONTACTPERSOON
GSM
E-MAIL
AANTAL BIJKOMENDE
LUNCHPAKKETTEN (aan 3,00 € per
pakket)
GEGEVENS DEELNEMERS
Naam en voornaam
Geslacht
Geboorte
datum
Niveau
Enkel
spel*
Dubbel
spel*
(valide) Partner
(naam)
* aankruisen
G-SPORT Pajottenland v.z.w.
Processiestraat 15/1 1755 Gooik E-mail [email protected] Website www.gspvzw.be
Zichtrekening KBC IBAN BE59 7340 3464 0426 BIC KREDBEBB
Spaarrekening KBC IBAN BE34 7440 3426 0490 BIC KREDBEBB
Ondernemingsnummer 0847.747.633
Download