Journalist Hans Knoop waarschuwt in Dordrecht

advertisement
Journalist Hans Knoop waarschuwt in Dordrecht voor
romantische terugblik op Israel historie
Hij gaf allereerst de verandering in regeringsstijl en imago aan: ,,Toen in 1967 was ik correspondent voor de
Telegraaf, de AVRO en de BRT in Israël. Dat land kon toen geen kwaad doen, maar zo lief was Israël ook
weer niet. De leiders van toen en nu zijn geen 18 karaats democraten".
Knoop signaleert wel grote verschillen in stijl tussen de toenmalige premier Ben Goerion van
de arbeiderspartij en nu Benjamin Netanyahu
Toen had de premier een eenvoudige levensstijl en verdiende zo ongeveer net zoveel als een
buschauffeur. ,,We hebben nu een premiersechtpaar dat keizerlijke allures heeft. Het is
absurd." De regeringen in 1967 en 2017 omschreef hij als twee extremen, die beiden niet
deugen. Hij zag nog meer verschillen. ,,Toen voelde de bevolking zich veilig, maar waren de
grenzen niet veilig. Tegenwoordig zijn de grenzen veilig want Israël is de vierde of vijfde
militaire macht in de wereld, maar voelt de bevolking zich niet veilig. Je merkt ook in het land
dat op angst wordt ingespeeld." Kunstmatige angst".
Het werk van journalisten toen en nu is ook onvergelijkbaar. In 1967 kon hij met moeite
verbindingen krijgen met zijn omroepen en de krant. Tegenwoordig zijn de middelen beter en
sneller om informatie door te geven.
De man die in 1976 wereld nieuws werd door zijn succesvolle jacht op oorlogsmisdadiger
Pieter Menten vindt dat vonnissen van het internationale gerechtshof in Den Haag uiteindelijk
moeten worden gevolgd.
,,Ik vind dat oudpremier Dries van Agt teveel alleen met de juridische werkelijkheid naar het
Midden-Oosten kijkt. Dat hebben we te maken met een historische, politieke, religieuze en
juridische werkelijkheid en nog meer.. Ik denk dat Van Agt te weinig van de situatie daar
afweet."
Vragensteller
Hij gaf een vergelijkbaar antwoord ook, toen een vragensteller uit de zaal vond dat de
Palestijnen geen volk genoemd konden worden en dat geheel Israël op Bijbelse gronden de
Joden toekomt.
,,De Palestijnen vormen zeker een volk en ik hoop dat als Amerika gaat bewegen uiteindelijk
de bezetten gebieden niet meer worden bezet. Toen in 1967 waren de leiders van Israël al van
mening dat zij de bezette gebieden na de oorlog moesten gaan verlaten. Dat staat ook in de
resolutie 242 van de Verenigde Naties,.De bezetting zou een gezwel worden en dat is
gebleken".
Knoop zag wel een weg naar de toekomst. Dat is via de moeder van alle resoluties 242.. Hij
gaat uit van de Engelse versie: ,,242 is door de Britse ambassadeur bij de Verenigde Naties
toen opgesteld en daarin staat een duidelijke weg naar vrede en veilige grenzen."
Knoop vindt dat Joden in alle landen, die lid zijn van de VN, moeten kunnen wonen. ,,Als de
staat Israël uit de gebieden weg is, zouden de Joden daar als normale burgers moeten kunnen
wonen, maar als burgers van dat land".
Kolonisten
Het probleem is nu wel dat de regering mogelijkheden geeft aan kolonisten om op bezet
gebied eigen nederzettingen te bouwen. ,,De regering heeft op dit punt al ernstige steken laten
vallen. Formeel bouwt de regering niet zelf, want dat zou een schending zijn van het
oorlogsrecht, maar de betrokkenheid is groot. De nederzettingen politiek deugt van geen kant.
Bij Hebron is bij een kleine nederzetting een enorme troepenmacht nodig om de kolonisten te
beschermen, maar juist ook de Palestijnen bevolking moeten tegen de fanatieke kolonisten
worden beschermd" Volgens Knoop is deze bezetting uiteindelijk voor het land niet vol te
houden en hoopt hij op een oplossing.
De rol van het leger kreeg afgelopen weekeinde ook aandacht in een vraaggesprek van Knoop
met het Nederlands Dagblad (ND). Volgens Knoop had de regering juist geprobeerd om de
berechting van een militair tegen te gaan, die voor het oog van een camera een ongewapende
palestijn dood schot. ,,De legertop die linkser is, heeft erop aangedrongen dat het recht zijn
loop krijgt".
Komend seizoen wil aldus voorzitter Hans van Rossum en secretaris Jaap van der Lagemaat
het genootschap weer voor vijf boeiende lezingen zorgen.
Download