Jeugdraad september 2011

advertisement
Jeugdraad 20 september 2011.
Aanwezig:
Philippe, Christophe, An, Dieter, Pieter, Evert, Pieter-Jan, Maaike, Lisa, Griet, Samuel,
Margot, Rosy, Thomas, Davy, Emma, Mathias, Jessica, schepen De Buck.
Afwezig: Saskia Nachtergaele
Verontschuldigd: /
Genodigde: Sabine Lauwaet (Federale Overheid, dienst Volksgezondheid)
1.
Alcohol op fuiven
Mevr. Sabine Lauwaet van de Federale Overheid dienst Volksgezondheid kwam een
uiteenzetting geven over bescherming van jongeren tegen tabak en alcohol.
De Powerpoint presentatie wordt als bijlage meegestuurd en zal ook digitaal doorgestuurd
worden.
De wetgeving inzake jongeren en alcohol wordt eveneens meegestuurd en digitaal
doorgestuurd.
Algemene regel hiervan:
< 16-jarigen
Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -16-jarigen
< 18-jarigen
Het is verboden om sterke drank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -18-jarigen.
2.
Samenstelling jeugdraad
Voorzitter: Philippe wordt algemeen verkozen tot voorzitter en blijft dus trouw op post.
Penningmeester: ook deze functie blijft Philippe nog even waarnemen.
Secretaris: gemakkelijkheidshalve blijft deze functie toebedeeld aan de jeugddienst.
Bestuursleden:
 chiro Scheldering: Dieter Van Hecke
 chiro Geertrui: Lisa Vansteenwinckel
 chiro Roo: Thomas Haesaert
 JGM Schorpioen: Pieter-Jan Meersman & Evert Lejeune
 KSJ Melle-Vogelhoek: Margot De Meyer
 JRK Melle: Mathias Dick
3.
Aanpassen lijst jeugdraadleden
 chiro Scheldering: Dieter Van Hecke & Pieter Vervaet
 chiro Geertrui: Lisa Vansteenwinckel & Anke De Both
 chiro Roo: Thomas Haesaert, Davy De Boevere & Emma Van der Heyden
 JGM Schorpioen: Pieter-Jan Meersman & Evert Lejeune
 KSJ Melle-Vogelhoek: Rosy Tavernier & Margot De Meyer
 JRK Melle: Mathias Dick
Er wordt een lijst doorgegeven waarop iedereen de gegevens voor zijn/haar vereniging kan
aanpassen.
4.
Doorgeven van de adressen van de volwassen begeleiders en hoofdleiding
Gelieve ook aan de lijst de namen van de volwassen begeleiders en hoofdleiding toe te voegen.
5.
In te dienen subsidies
Even jullie aandacht: jullie subsidies graag indienen tegen 15 november 2011.
De volgende jeugdraad zullen jullie alvast een map ontvangen met zowel een overzicht van de
reglementen alsook de bijhorende formulieren. Jullie mogen de originele bewijsstukken in de
map steken, de jeugddienst zorgt voor de kopies. Alvast bedankt voor jullie medewerking.
6.
Toelagen 2011
Nog even de toelagen voor 2011 meedelen:
Vereniging
Chiro Scheldering
JGM Schorpioen
7.
Bedrag
1.500,00
- 1.600,83
0
2.500,00
Chiro Geertrui
3.071,00
Chiro Gontrode
3.500,00
KSJ Melle-Vogelhoek
0
Vereniging
Chiro Scheldering
JGM Schorpioen
Chiro Geertrui
Chiro Gontrode
KSJ Melle-Vogelhoek
Jeugdraad Melle
Bedrag
0
0
1.620,19
1.620,19
0
2.500,00
subsidie infrastructuurverbetering
- herstellen + waterdichten tenten
toelage voor aankoop en/of aanpassingen
roerende en/of onroerende goederen
toelage voor aankoop en/of aanpassingen
roerende en/of onroerende goederen
toelage voor aankoop en/of aanpassingen
roerende en/of onroerende goederen
toelage voor aankoop en/of aanpassingen
roerende en/of onroerende goederen
subsidie inzake de prioriteit Brandveiligheid
subsidie inzake de prioriteit Brandveiligheid
subsidie inzake de prioriteit Brandveiligheid
subsidie inzake de prioriteit Brandveiligheid
subsidie inzake de prioriteit Brandveiligheid
subsidie inzake de prioriteit Brandveiligheid
Busregeling kampen 2012

Chiro Melle
- Locatie: Sleidinge
- Wanneer: van 3 tot en met 7 juli 2012 (bus enkel op 3 juli)

Chiro Scheldering
- Locatie: Our
- Wanneer: van 18 tot 28 augustus 2012

Chiro Geertrui
- Locatie: Our
- Wanneer: van 8 tot 18 augustus 2012

Chiro Gontrode
- Locatie: ergens in de Ardennen
- Wanneer: van 18 tot 28 juli 2012

KSJ Melle-Vogelhoek
- Wanneer: van 3 tot 6 november in Velzeke
- Wanneer: van 21 tot 30 juli
Zij zouden de bus gebruiken op 6 november en 30 juli
aan
aan
aan
aan

Jeugd Rode Kruis Melle
- Locatie: Herentals
- Wanneer: Joeti kamp: 25 tot 31 juli (onder voorbehoud)
Jota kamp: 27 juli tot 5 augustus
8.
Gekende activiteiten
16-17-18/09/2011: Feestweekend chiro Roo
21/10/2011: Bibspel ism Grabbelpas
22/10/2011: Melle On Fire
20/11/2011: Quiz-je-wako
26/11/2011: Quiz-je-wako
25/12/2011: Kerstquiz
11/02/2012: Valentino – Zing & Swing
25/02/2012: Great Gig III
29/06/2012: Start Melse Feesten
Overlopen van de data die al bezet zijn.
Aan de desbetreffende verenigingen wordt gevraagd om zo vlug mogelijk hun data door te
sturen zodat er een activiteitenkalender kan opgemaakt worden en dit kan voorgelegd worden
op de volgende jeugdraad.
Mochten er data gekozen worden die reeds bezet zijn kan dit besproken worden op de volgende
jeugdraad. Nadien worden latere wijzigingen zo vlug mogelijk doorgegeven aan de jeugddienst
en de jeugdraad. Mogen wij vragen om deze maatregel in acht te nemen het is jammer om in
elkaars vaarwater te zitten.
9.
Evenementenformulier
Iedereen die een activiteit organiseert moet een evenementenformulier indienen bij de
infodienst.
Het evenementenformulier is te downloaden via www.melle.be onder de rubriek Ontspannen.
Formulieren die niet tijdig worden ingediend worden dan ook niet meer behandeld.
Er is tevens ook een aanvraag voor vrijwilligersverzekering te downloaden.
Alle formulieren dienen bij de infodienst ingediend te worden en niet bij de Provincie of politie of
andere instantie.
10. Digitale nieuwsbrief
Wie activiteiten heeft voor de digitale nieuwsbrief Vrije Tijd voor de maand oktober kan tot
volgende week doormailen naar de verantwoordelijke Filip op volgend mailadres:
[email protected]
11. Rondvraag bij de verenigingen betreffende hun kampen
De kampen van alle verenigingen zijn zonder noemenswaardige problemen verlopen.
Het weer kon uiteraard bij iedereen beter, het bleef deze zomer bij een typisch Belgisch
zomerweertje met eerder frisse temperaturen.
Toch kon iedereen terugkijken op een toffe kampperiode.
Iedereen had een goed terrein en dit volgens de wensen van elke vereniging.
Het inschrijvingsgeld voor de kampen:
 chiro Scheldering: 125 euro, voor het 2e kind 120 euro en voor het 3e kind 115 euro.
 chiro Geertrui: 125 euro, voor het 2e kind 120 euro en voor het 3e kind 115 euro
 chiro Roo: 110 euro


JRK Melle: 135 euro voor het Joeti kamp en 160 euro voor Jota kamp
KSJ Melle-Vogelhoek: 110 euro, voor het 2e kind 105 euro, voor het 3e kind 100 euro.
13.
UIT-databank
Sinds 2005 beschikt de Vlaamse overheid met de UITdatabank over een uitzonderlijk instrument
voor de verzameling en verspreiding van cultuur- en vrijetijdsaanbod in Vlaanderen en Brussel.
Een concert, voorstelling, tentoonstelling of film? Cursussen, architectuur erfgoed of
evenement? Wandelingen, sportevenementen, kaartavonden of kermissen? Het krijgt allemaal
zijn plaats in de UITdatabank, die dag na dag verder groeit. Elk jaar worden zo’n 75.000
activiteiten ingevoerd.
De databank zelf is niet voor het publiek, het is enkel een centrale verzamelplaats. Je hoeft
maar één keer in te voeren in de UITdatabank om je aanbod te zien verschijnen in een heleboel
agenda’s. Intussen maken al meer dan 240 online, gedrukte en mobiele kanalen gebruik van de
UITdatabank. Waaronder de meeste grote media en tal van steden en gemeenten.
Voer vanaf nu je activiteit via de UITdatabank in want wie invoert die haalt er veel UIT!
14.
Evaluatie Grabbelpas 2011
Zowel de verkoop van de passen als de inschrijvingen voor de activiteiten lieten het dit jaar
afweten.
Er was weinig opkomst voor de activiteiten zodat er toch een paar activiteiten werden afgelast
wegens té weinig inschrijvingen.
Een reden is alvast dat ouders steeds vroeger de vakanties plannen dus de publicatie van de
activiteiten moet zeker vroeger gebeuren.
Ouders houden rekening met hun eigen vakantie en moeten bovendien hun verlof ook vroeger
aanvragen bij hun werkgever.
De instanties die vroeg genoeg hun activiteiten bekend maken worden dan ook onmiddellijk
geboekt.
Er zal ook nagedacht worden om voor de komende zomervakantie één boekje uit te geven van
alle activiteiten en evenementen die georganiseerd worden in de zomervakantie.
Voordeel: de bevolking heeft een direct overzicht van alles, kan betere keuzes maken en de
invulling van hun vakanties beter regelen.
Bijkomend voordeel hiervan is ook dat het kostenbesparend is voor de diensten, minder
drukkosten, minder kosten wat betreft verdeling van de boekjes.
Wat betreft de monitoren waren er geen gegadigden vanuit de jeugdraad wat wel jammer is.
Isabelle was terug weer talrijk van de partij en Annelies stak ook af en toe eens de handen uit
de mouwen. Roel en Johan Tibo hielpen de jeugddienst uit de nood vanwege een gebroken
met voet met de uitstap naar Phantasialand waarvoor uiteraard mijn oprechte dank!
15.
Speelbos
Er werd een dossier ingediend voor het verkrijgen van subsidies voor het creëren van een
speelbos. Antwoord wordt eind deze maand verwacht, de milieudienst houdt ons alvast op de
hoogte.
16.
Vrijstelling onroerende voorheffing
Onroerende voorheffing is een belasting die van toepassing is op alle eigenaars van een grond
en/of gebouw. In principe zijn gebouwen en gronden van jeugdbewegingen hiervan vrijgesteld,
maar dan moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
Wie komt in aanmerking voor de vrijstelling?
Een eigenaar, vruchtgebruiker, bezitter, erfpachter of opstalhouder van een gebouw is in
principe belastingplichtig en moet daarom onroerende voorheffing betalen. Als dit gebouw
echter wordt ‘bewoond’ door een jeugdverenging, dan kan de belastingplichtige worden
vrijgesteld van onroerende voorheffing.
Voor jeugdverenigingen zijn er 2 opties;
 De jeugdvereniging (vzw of feitelijke vereniging) is zelf eigenaar, vruchtgebruiker,
bezitter, erfpachter of opstalhouder van het pand. In dit geval kan de jeugdvereniging
zelf de vrijstelling aanvragen (dit doe je via een bezwaarschrift).
 De jeugdvereniging (vzw of feitelijke verenging) huurt of gebruikt het gebouw van een
privé-persoon, een parochiale of dekenale vzw, een school… In dit geval kan de
eigenaar (=belastingsplichtige) een vrijstelling aanvragen (via bezwaarschrift).
Om de vrijstelling aan te vragen, dien je een bezwaarschrift in te dienen op het moment dat je
het aanslagbiljet in de bus krijgt. Dit is geen eenmalige actie, maar zal ieder jaar herhaald
moeten worden telkens je de aanslagbrief in de bus krijgt.
17.
Trip Lokaal
Donderdag 1 december gaat om 18u Triplokaal van start in Gent.
Een jaarlijkse vorming van de Provincie Oost-Vlaanderen voor jeugdraadleden en jeugdwerkers.
Verloop van de avond
18u: onthaal met broodjes
18u20: verwelkoming
18u30: sessies deel 1
20u pauze
20u30 sessies deel 2
22: afsluitend drankje
Sessies
Drugs ’N Booze
Verkiezingen 2012
Promotie online
Gelijk krijgen
Armoede en sociale uitsluiting
Jeugdcultuur
Jongeren hypen
Verdere info ivm de sessies kan je vinden op www.triplokaal.be.
De vorming is volledig gratis en inschrijven kan tot 25 november 2011.
18.
Opvolgen bouwplannen chiro Scheldering
Zoals iedereen wel weet heeft chiro Scheldering bouwplannen voor nieuwe lokalen. Aangezien
de bibliotheek, grenzend aan de lokalen van de chiro, ook uitbreidingsplannen heeft is er beslist
dat de gemeente het volledige stuk grond van chiro Scheldering zal kopen met recht van opstal
voor de chiro.
De jeugddienst zal de chiro op de hoogte houden van het verloop van dit dossier.
19.
Verantwoordingsnota 2010
De Verantwoordingsnota 2010 werd goedgekeurd door het Ministerie. Oe graaf is da!
20.
Bespreking begroting 2012
 Voor de gemeente Melle werden volgende trekkingsrechten bepaald:
Gewone trekkingsrechten
17.015,88
Prioriteit Jeugd en cultuur
Prioriteit Brandveiligheid
Totale trekkingsrechten 2012
3.867,25
5.671,96
26.555,09

Raming van de kosten van de verenigingen
- chiro Scheldering: 1.000 euro voor herstelling tenten
- chiro Geertrui: onderhoudswerken gevel + herstelling ramen
- chiro Gontrode: reparatie tenten en vervangen laatste ruiten
- KSJ Melle-Vogelhoek: renoveren keuken
- JGM Schorpioen: vernieuwen van ingebouwde frigo’s en aankopen nieuwe barkrukken

Investeringsfonds
Van het investeringsfonds wordt er 25.000 euro voorzien voor de nieuwbouw van chiro
Scheldering.
Voor KSJ Melle-Vogelhoek en chiro Geertrui wordt er elk 5.000 euro voorzien vanuit het
investeringsfonds.
De begroting 2012 ziet er dus uit als volgt:
Omschrijving
Kadervorming
Speelpleinen
Gemeentelijke speelpleinwerking
Particuliere speelpleinwerking
Jeugdvakanties
Jeugdverengingen
Jeugdhuizen
Culturele Manifestaties
Infrastructuurverbetering
Projecten
Toelage
Toelagen aan de jeugdraad inzake prioriteit
brandveiligheid
Prioriteit Jeugd en cultuur:
Uitbreidingsactiviteiten bibliotheek
Inrichten foyer Studio M
Diverse culturele activiteiten
Toelage aan JGM Schorpioen voor aankoop en/of
aanpassingen aan roerende en/of onroerende
goederen
Toelage aan chiro Gontrode voor aankoop en/of
aanpassing aan roerende en/of onroerende
goederen
Bedrag
2000,00
900,00
500,00
5.000,00
4.820,00
1.082,00
250,00
1.000,00
1.464,39
5.740,38
1.000,00
1.867.25
1.000,00
3.000,00
4.000,00
Investeringsfonds
2008
2009
2010
10.000,00
13.500,00
10.000,00
2011
2012 – bedrag toegekend aan de KSJ
bedrag toegekend aan chiro Geertrui
11.805,30
-5.000,00
-5.000,00
21.
Nog even kort: uitbetaling van de toelagen
Verenigingen die facturen betalen kunnen hun facturen + bewijs van betaling indienen bij de
financiële dienst. Het bedrag wordt zo spoedig mogelijk gestort op jullie rekening.
Ontvangen jullie facturen van grote bedragen die jullie niet kunnen voorschieten dan kunnen
jullie de facturen indienen bij de financiële dienst met vermelding dat jullie onvoldoende
middelen hebben. De financiële dienst zal het bedrag van de facturen op jullie rekening storten
zodat jullie dat kunnen doorstorten naar de desbetreffende firma. Jullie moeten wel binnen de
14 dagen een betalingsbewijs aan de financiële dienst kunnen voorleggen dat jullie de facturen
wel degelijk betaald hebben.
22.
Word écht Rijk in Melle
Met de wedstrijd ‘Word écht Rijk in Melle’ dagen de gemeente Melle en Bond zonder Naam
jongeren uit om een origineel en enthousiast project te bedenken in de gemeente waar zij leven
of naar school gaan. Inzenders van de beste en meest originele ideeën die de
verkeersveiligheid verhogen, de milieuvervuiling aanpakken of de buurt aangenamer maken,
winnen een ballonvaart, een gratis ontbijt of een paintballsessie.
De drie thema’s werden geselecteerd na een grootschalig waardenonderzoek in dialoog met de
inwoners. In oktober 2010 gingen een aantal afgevaardigden uit het Melse middenveld op zoek
naar de waarden die voor Mellenaars belangrijk zijn. Milieubewustzijn, eerlijkheid en respect
kwamen als belangrijkste gewenste waarden naar voren. De titel van de wedstrijd verwijst naar
het nationale project ‘Word écht Rijk’ van Bond Zonder Naam.
De wedstrijd ‘Word écht Rijk in Melle’ wil de Melse jongeren motiveren om een maatschappelijk
engagement op te nemen. Het gemeentebestuur hoopt dat er leuke ideeën uit komen die in het
gemeentebeleid kunnen worden opgenomen, rekening houdend met de uitvoerbaarheid en
duurzaamheid. Bovendien wil de wedstrijd jongeren laten nadenken over de waarden die zij
belangrijk vinden, en hoe zij die waarden kunnen promoten en uitdragen.
Deelnamevoorwaarden kan je vinden via www.melle.be
23.
Folders
Foldertjes ivm de te volgen vormingscursussen voor het komende najaar zijn te verkrijgen via de
jeugddienst.
23.
Rondvraag
Chiro Gontrode
Plant op vrijdag 29 juli 2012 hun Pré-Congé-TD. Tevens is dit de start van de Melse
Feesten. Vorig jaar werd er op die dag ‘Nacht van de jeugd’ georganiseerd in kader van
de Melse Feesten. Chiro Gontrode vraagt dan ook of er dit jaar rekening kan gehouden
worden met deze overlapping.
Chiro Melle
Maakt graag nog even reclame voor hun startdag komend weekend.
Maaike en Lisa
Laten ons weten dat er een nieuw muziekcafé geopend wordt dit weekend nl. ‘De
frisse Jongens’. Dit café zal een uitgebreid gamma aan muziekgenres brengen: rock,
blues, soul, funk en oldies. Er zullen ook regelmatig optredens worden georganiseerd
van jonge en oude, beginnende en ervaren, kwalitatieve bands.
24.
Afspreken datum volgende jeugdraad
Afspraak volgende jeugdraad: donderdag 20 oktober 2011 – 20u - jeugdhuis Schorpioen.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards