Provinciale Staten ruim achter herindelingsadvies aan minister

advertisement
Uit: DvhN 2 februari 2017
Provinciale Staten ruim achter herindelingsadvies aan minister
GRONINGEN De provincie hield gisteren de poot stijf. Haren moet fuseren met
Groningen en Ten Boer. Het herindelingsadvies aan de minister gaat snel de deur
uit.
Daarmee krijgt Haren geen kans te bewijzen dat het wel degelijk op eigen benen kan
staan. Een meerderheid van de politieke partijen in Provinciale Staten vindt ‘de
groene parel van het Noorden’ daarvoor bestuurlijk en financieel te zwak.
SP, D66, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en VVD staan achter een
gemeentelijke herindeling die Groningen de vijfde gemeente van Nederland maakt.
Partijen hadden vooraf uitgebreid overleg gehad en maar één termijn spreektijd
nodig om het pleit te beslechten.
Alleen de oppositiepartijen Groninger Belang, PVV, Partij voor de Dieren en Partij
voor het Noorden, gingen niet akkoord met het herindelingsadvies. Ze vinden dat de
provincie de plank misslaat door de uitdrukkelijke wens van de Harense
gemeenteraad zelfstandig te blijven, naast zich neer te leggen.
,,Dat is niet erg democratisch. Dit provinciebestuur zegt altijd dat initiatieven en
besluiten van onderop heel belangrijk zijn. Nou, daar is nu helemaal niets van te
merken’’, zei PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren. Een motie van afkeuring,
ingediend door Groninger Belang, de PVV en de Partij voor het Noorden, haalde het
niet. Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) maakte nog eens duidelijk dat aan het
herindelingsadvies vijf rapporten van financieel- en organisatiedeskundigen ten
grondslag liggen. De conclusies zijn volgens hem zo helder als glas. De gemeente
Haren moet opgaan in een grotere gemeente om in de toekomst voldoende
voorzieningen in in stand te kunnen houden. De kritiek dat hij Haren de
duimschroeven aandraait en andere gemeenten die ook weinig aanstalten maken te
fuseren met rust laat, pareerde de gedeputeerde. ,,De gemeenten waar u op doelt
zijn met elkaar of anderen in gesprek. Het proces loopt daar nog.’’ Ander punt van
discussie was gisteren het veelbesproken moment waarop vorig jaar twee leden van
het college van burgemeester en wethouders van Haren hadden aangegeven dat
een fusie tot de mogelijkheden zou behoren. Zij deden dit onder voorbehoud en
zegden hun medewerking aan het fusieproces op toen een meerderheid in de
gemeenteraad vasthield aan zelfstandigheid. De provincie houdt de Harense
bestuurders aan die afspraak.
Marc Scheffers (Groninger Belang) vindt dat onbegrijpelijk. ,,Het is niet ongebruikelijk
iets onder voorbehoud te tekenen. Als je een huis koopt, teken je het contract vaak
onder voorbehoud van financiering. De koop gaat niet door als de financiering toch
niet rondkomt.’’
Harener gemeenteraadsleden zagen met lede ogen toe hoe de redenatie van
Scheffers geen indruk maakte op de coalitiepartijen. „Wij hebben ingestemd met het
verslag waar deze uitspraak in stond, zoals je met notulen van een vergadering
instemt”, zei Wil Legemaat, D66-raadslid in Haren. „De provincie gebruikt allerlei
ingewikkelde constructies om te doen lijken alsof wij het eens zijn met herindeling.”
1
Harener wethouder Michiel Verbeek (D66) geeft de moed niet op. „Het advies voldoet
niet aan het aanvullende kader van minister Plasterk. Er is geen draagkracht vanuit
de gemeente Haren. Dit advies gaat het niet redden in Den Haag.”
‘We richten onze pijlen nu op Den Haag’
GRONINGEN Provinciale Staten besloot gisteren het herindelingsadvies Haren door
te sturen naar Den Haag. Het publiek verliet de tribune boos en teleurgesteld.
„Het ontbreekt de coalitie volledig aan kritisch vermogen”, zegt de Harener D66fractievoorzitter Marjan Bachman. „Ongelooflijk hoe ze zich opstellen. Ze weerleggen
kritische vragen met ‘de gedeputeerde zegt dat, dus...’ of ‘het is een zorgvuldig
proces geweest’. Dat kan toch niet?” Het besluit verrast de fractievoorzitter niet.
Teleurgesteld is ze wel.
Op de publieke tribune is de lading van het debatsonderwerp voelbaar. Aan de
linkerkant zijn de eerste drie rijen bezet door een deel van de Harener gemeenteraad
en het Burgercomité Haren. Als de coalitiepartijen hun punten aan de man brengen
wordt er links schamper gelachen of ‘niet waar’ geroepen. Desondanks is het
uiteindelijke besluit niet wat de tegenstanders hopen.
„Het advies zal in Den Haag geen standhouden”, zegt Bachman. „Want wij stemmen
er als gemeenteraad niet mee in.” Met de armen over elkaar geslagen luistert
wethouder Michiel Verbeek mee. „Er is geen draagkracht voor herindeling”, voegt hij
toe. „Daardoor voldoet het voorstel van de provincie niet aan de eisen die minister
Plasterk stelt aan een dergelijk advies. Ik geloof echt niet dat het er door komt.”
René Valkema, oud-raadslid van de gemeente Haren, ziet het debat als een van
twee aanwezige voorstanders aan. „De indieners zijn ontzettend goed voorbereid. Ze
krijgen ook goed doordachte tegenvragen. Dit is hoe een democratie werkt.”
Als het provinciale ei dan eindelijk wordt gelegd, wordt het een toeschouwer teveel.
„Klootzakken”, roept ze hard als de hoofdelijke stemming de uitslag weergeeft.
Voor de aanwezige tegenstanders is de strijd nog niet gestreden. „We richten onze
pijlen nu op Den Haag”, zegt wethouder Verbeek. „Er verandert voorlopig niets aan
ons plan”, voegt Bachman toe. „Het is alleen een wisseling van toneel.”
2
Download