licht - De Expeditie

advertisement
LICHT
en
WIJSHEID
meditatieve dag met verhalen en muziek
zondag 18 december
in
DE EXPEDITIE
De dag geeft de gelegenheid om de stille wijsheid van de
ziel te ervaren. De liederen uit de joods mystieke traditie en
de kabbalistische verhalen horen bij elkaar en vullen elkaar
aan.
Trude Vis
zingt liederen uit de joodse mystieke traditie.
Haar manier van zingen brengt bij stilte.
Magda van der Ende
vertelt verhalen uit de traditie van de klassieke kabbala, waarin wijsheid en
licht bijna synoniem zijn.
Opgave:
Plaats:
Tijd:
Kosten:
voor 9 december 2011
DE EXPEDITIE, Schimmelpenninckkade 30, 3813 AE Amersfoort.
10.30 – 16.00 uur, zaal open vanaf 10.15
minimaal E40,00 / maximaal E65,00 (inclusief koffie/thee en
vegetarisch/biologische lunch)
Contact en aanmelden:
Magda: 033 - 4753001, [email protected], www.antenna.nl/expeditie
Trude: [email protected]
Triodosbanknummer 390455741 tnv De Expeditie ovv Licht en wijsheid
Download