I - Medica

advertisement
I. LIPID-METABOLISME
1. Vetzuurketenverlenging vergelijken met B-ox
2. leg het mechanisme uit dat er voor zorgt dat na een maaltijd vetten gesynthetiseerd en niet afgebroken worden en
waarom er bij vasten wel vetten worden afgebroken
3. mechanisme dat lipolyse op gang brengt + vorminge cAMP
4. geef ketonlichamen, hoe geven zij energie en hoe zorgen ze voor het verminderen van de proteineafbraak in
skeletspieren
5. Hoe komt dat bij vasten de acetyl co A niet naar de vetzuursynthese gaat ?
6. Hoe komt dat bij KHD rijke voeding er geen B oxidatie is?
7. bespreek het pad van INTRAMITOCHONDRIAAL AcetylCoa tot isopentenylpyrofosfaat
8. Waarom geen VZ synthese uit acetyl-CoA tijdens vasten?
9. Waarom geen beta-oxidatie van VZ na koolhydraat-rijke maaltijd?
10. Geef de 3 ketonlichamen. Hoe leveren ze energie en geef alle reacties die je niet in de gegeven bladeren (krebs en
zo) kan terugvinden. Waarom is er minder ureumproductie na 5 dagen vasten dan na 2 dagen ?
11. bespreek de omzetting van mitochondriaal acetylcoA naar cytosolisch malonylcoA
II. AZ-METABOLISME
1. Leu wordt omgezet tot acetylCoA en acetoacetaat? Wanneer Leu gemerkt wordt met CL4 en toegediend aan een
proefdier vindt met na enige tijd ook Cl4 in glucose terug. Is Leu dan glucogenetisch? Verklaar
2. bespreek de trans en deaminatie (+enzymen) (redelijk kort dus)
3. is ureum een goede maat voor de afbraak van aminozuren in het organisme ( allez ja, ge moet het bevestigen waarom
da idd zo is )
4. Wa maakt da pyruvaat van aminozuren ni naar acetylcoa gaat ?
5. Thr wordt omgezet tot pyruvaat, propionyl CoA en acetyl CoA. Is Thr dan glucogenetisch en/of ketogeen? Leg uit en
bespreek alle betrokken metabole paden?
(dus het schema voor gluconeogenese vanuit AZ en de omzetting van propionyl CoA)
6. Isoleucine wordt dan afgebroken tot acetylCoA en acetoacetaat, indien isoleucine gemerkt wordt met I4C wordt deze
I4C later teruggevonden in nieuwgevormd glucose,wil dit zeggen dat isoleucine glucogenetisch is?
7. Threonine wordt afgebroken tot acetylCoA, puruvaat en propionylCoA. Is threonine ketogeen of glucogenetisch?
Bepreek de algemene metabole paden die dit bewijzen
8. hoe kan men aan de hand van de ureumconcentratie in de urine zien hoeveel proteinenafbraak je per dag hebt
III. KH-METABOLISME
1. een vraagstuk over honden, ze spuiten een hoeveelheid glucose in en vergelijken die resultaten met de resultaten die
verkregen zijn na het inspuiten van glucose+fructose en dan moet je die verklaren
==> ging over GK regelproteine
2. hoe wordt galactose in glucose omgezet+bespreek de reacties waar mogelijk
welke vormen van galactosemie bestaan er(en bespreek), waarom komt cataract niet altijd voor
3. Hexomonofosfaatshunt: Wat?, Wanneer gebruikt? , algemene reactie?, onomkeerbare reactie uitschrijven
4. Geef de reacties van de glycogeen-synthese en teken de structuur van UDP-Glucose
5. Hoe wordt postprandiaal de glycogeenafbraak gestopt en de glycogeensynthese geactiveerd?
6. ontstaat er bij vasten een futiele cyclus tussen PEP en pyruvaat? leg uit
7. regeling van glycolyse/gluconeogenese
8. Stappen glycogeenafbraak
9. Welke enzymen zijn defect bij galactosemieën ? Hoe ontstaat cataract ? En waarom is er altijd cataract en niet altijd
mentale retardatie ?
10. Waarom ontstaat er door sucrose wel cariës en niet bij invert suiker?
Download