Maandbrief mei 2017 Maandbrief-mei-2017

advertisement
DE VLIEDKORNER
Mei 2017
Jaargang 19 nummer 9
Het is nog maar kort geleden dat u onze maandbrief heeft gekregen en nu zijn we al weer toe
aan de meivakantie.
In de tussentijd hebben wij natuurlijk niet stilgezeten. De groepen 7 zijn op werkweek geweest
en we mogen zeggen dat het weer een succes
is geweest. Dit keer hadden wij onze eigen kok
meegenomen in de vorm van juf Esther van
Dreumel. Naast natuurlijk voedzame maaltijden
is het haar ook gelukt (met wel 3 koekenpannen
tegelijk) om 170 pannenkoeken te bakken. Best
een prestatie.
In deze nieuwsbrief willen wij ook informeren
over het belang van spelen bij kleuters. Wij hopen dat u na het lezen van het artikel op de volgende pagina, iets meer beeld heeft van het
kleuteronderwijs. Wij zijn er enthousiast over en
willen dit graag met u delen. En dan nu al weer
tijd voor de meivakantie. Wij hopen dat u een
fijne tijd heeft met hopelijk veel mooi weer. Daarna werken wij dan al weer toe naar het einde
van het jaar. Voor ons is dat een drukke tijd met
het kijken naar groepsindelingen, rapporten en
overdracht. Maar daar gaan wij u later nog verder over informeren.
Bijgevoegd ook het vakantierooster voor het
volgende schooljaar. Zodra de studiedagen definitief gepland zijn, laten wij u dit zo spoedig mogelijk weten.
Op naar de laatste ronde!
De week erna was het al weer tijd voor de Paasviering. In een gezellig aangeklede gymzaal
hebben wij naar het verhaal van de visser Petrus geluisterd. Paasliedjes werden uit volle
borst gezongen en we hebben het leven gevierd. We hebben kunnen horen hoe kinderen
karweitjes hebben gedaan voor de vastenactie
en zijn heel trots op het bedrag van € 687,- dat
door onze kinderen bij elkaar geklust is.
In dit nummer
Schoolnieuws
1
Kleuters leren veel op school
2
Schoolvakanties 2017-2018
3
Communie
3
Paasviering
4
Koningsspelen
Agenda
Mei 2017
12 mei
Kwartaalviering
14 mei
Moederdag
15—18 mei
Avond4daagse
24 mei
Studie-vergaderdag
25-26 mei
Hemelvaart
31 mei -
Schoolfotograaf
2 juni
Pagina 2
Waarom spel in onderwijs?
Kinderen spelen om plezier te maken. Daardoor ontwikkelen zij zich. Zo ontwikkelen zij bijvoorbeeld motoriek, creativiteit, fantasie, denkvermogen, het samenleven met anderen, omgaan met frustraties, ruimtelijk
inzicht en leren ze de eigen persoon ontdekken met vaardigheden en interesses. Elk kind ontwikkelt zich
verschillend, maar voor alle kinderen is spel de motor achter deze ontwikkeling. Spel is de meest natuurlijke vorm van leren. Het daagt de kinderen uit om te doen en over een grens te gaan.
Spel is het beginpunt van alle interacties met anderen. Zo zorgt het spel al
vroeg in de ontwikkeling voor sociale interacties tussen een kind en zijn/
haar verzorger. Een kind laat bijvoorbeeld een voorwerp vallen, waarop
de verzorger begint te lachen. Een kind zal daarna het voorwerp opnieuw
laten vallen, omdat hij/zij dezelfde reactie bij de verzorger uit wil lokken.
Daarna is spel het beginpunt van interacties
met anderen, voornamelijk leeftijdgenoten.
Hierdoor kan het kind
sociale vaardigheden
oefenen, zoals het
maken van afspraken en het samenwerken met een
ander. Dit is ook belangrijk voor de emotionele ontwikkeling, omdat het kind leert om te gaan met mogelijke
ruzies. Verder is spel voor kinderen een manier om te
communiceren en om hun emoties te uiten. Bovendien
zijn voor spel bepaalde cognitieve vaardigheden nodig. Zo is het belangrijk dat men in kan schatten wat de
ander denkt. Door spel krijgt een kind ook kennis van het
eigen lichaam en de mogelijkheden hiervan.
In onze onderbouw wordt er dan ook heel veel aandacht
aan spel besteed. Dit gebeurt doorgaans met behulp van
een thema. Achter ieder spel, werkje, materiaal en hoek zit
een uitdaging. De kinderen spelen, terwijl zij volop werken
aan ontwikkeling.
Ook ons laatste thema dierentuin zit weer volop leeractiviteiten. Zo hebben de kinderen kennis gemaakt met dieren
vanuit de hele wereld. Landen en leefklimaat zijn besproken. Kinderen hebben dieren kunnen meten en een dierenpaspoort is gemaakt. Natuurlijk moesten er kaartjes voor
de dierentuin gemaakt worden en is er geoefend met afrekenen. Voedertijden zijn gemaakt en een groot deel van de
kinderen kan nu (hele uren) klokkijken. Wegwijsborden zijn
gestempeld en uiteindelijk hebben ouders met hun toegangskaartje ook een bezoek aan onze dierentuin
kunnen brengen. Wij hopen dus dat onze kinderen nog veel gaan ‘spelen’.
Pagina 3
Pagina 3
Even voorstellen: onze communicantjes
Op 7 mei doen Mats en Thijs Langemeyer, Jayvanio Blikslager en Timothy
Kioe-A-Sen in de Open Hof hun communie.
Bij de eerste communie nemen kinderen voor de eerste keer feestelijk deel aan
de maaltijd van Jezus. De afgelopen periode hebben zij zich daar al op voorbereid. Wij wensen hen een mooie dag.
Avondvier
daagse
2017
15 t/m
18 mei
Noteert u vast in de agenda: 14 juni Doemorgen.
We rekenen op uw hulp!
Schoolvakanties 2017 - 2018
Zomervakantie 2017
vrijdag 7 juli t/m vrijdag 18 augustus 2017
Herfstvakantie
maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2017
Kerstvakantie
maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie
maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018
Pasen
vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018
Koningsdag
vrijdag 27 april 2018
Meivakantie
maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei 2018 (inclusief Hemelvaart)
Pinksteren
maandag 21 mei 2018
Zomervakantie 2018
maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018
.
In dit overzicht zijn de extra vrije dagen en studiedagen nog niet opgenomen.
VOLUME
Pagina
4
1, ISSUE 1
Pagina 4
Koningsspelen 2017
Download