Vrouw vragen - Wikiwijs Maken

advertisement
Vrouw vragen
1
Bepaalde gebeurtenissen vinden plaats in bepaalde organen.
Maak de juiste combinaties: Hier gaat het kind door bij de geboorte – Hier komt de eicel in
terecht na de eisprong – Hier rijpen de eicellen – Hier groeit het embryo in
Eileider:
Eierstok:
Baarmoeder:
Vagina:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
2
De eicel wordt in de baarmoeder bevrucht.
 Waar
 Niet waar
3
Wat gebeurt er bij de menstruatie?
 Er komt een eicel vrij.
 Het baarmoederslijmvlies wordt afgestoten.
4
Geef bij de bewering aan of deze waar of niet waar is.
Een vrouw van zestig is onvruchtbaar.
 Waar
 Niet waar
5
Geef bij de bewering aan of deze waar of niet waar is.
Bij de menstruatie wordt de eicel afgestoten.
 Waar
 Niet waar
6
De menstruatiecyclus duurt ongeveer ...
 14 dagen
 28 dagen
 40 dagen
Je ziet een tijdsbalk van de menstruatiecyclus.
7
Met welke kleur wordt de menstruatie in de cyclus aangegeven?
 Oranje
 Rood
 Blauw
8
Met welke kleur wordt de vruchtbare periode in de cyclus aangegeven?
 Oranje
 Rood
 Blauw
9
Met welke kleur wordt de vermoedelijke eisprong in de cyclus aangegeven?
 Oranje
 Rood
 Blauw
10 Hoe noem je de eisprong ook wel?
 Menstruatie
 Ovulatie
 Eisprong
11 Vanaf welke dag begint het baarmoederslijmvlies te groeien?
Draai met de muis de wijzer rond om de baarmoeder te zien veranderen.
 dag 1.
 dag 5.
 dag 6.
 dag 14.
12 Wat gebeurt er in de dagen die oranje gekleurd zijn?
 dan is de ovulatie.
 dan wordt er een eicel bevrucht.
 dan is de menstruatie.
 dan gebeurt er niets.
13 In de afbeelding hiernaast is het voortplantingsstelsel
van een vrouw schematisch getekend. Enkele delen zijn
aangegeven met een letter.
Waar vindt ontwikkeling van eicellen plaats.
 In deel P
 In deel R
 In deel Q
 In deel R
14 In welk deel van de afbeelding komen zaadcellen bij geslachtsgemeenschap het eerst
terecht?
 In deel R.
 In deel Q.
 In deel P
 In deel S.
15 Ans zegt dat de functie van de eileiders is het tijdelijk opslaan van eicellen.
Caroline zegt dat bij de meeste vrouwen de clitoris gevoeliger is voor seksuele prikkels dan
de vagina.
Wie heeft (hebben ) gelijk?
 Alleen Ans heeft gelijk.
 Alleen Caroline heeft gelijk.
 Ans en Caroline hebben allebei gelijk.
 Ans en Caroline hebben geen van beiden gelijk.
16 In welk deel of in welke delen van het voortplantingsstelsel van een vrouw vindt de
ontwikkeling van een embryo plaats?
 In de baarmoeder.
 In de eierstokken.
 In de eileiders.
 In de vagina.
17 Drie uitspraken over de vagina van een vrouw zijn:
1. Eicellen worden vervoerd door de vagina.
2. Achter in de vagina bevindt zich de clitoris.
3. De eicel is groter dan de zaadcel.
Welke van deze uitspraken zijn juist?
 Alleen 1
 Alleen 2
 Alleen 3
 1, 2, en 3.
Download