Praktijkopleiding voor psychotherapeuten in opleiding

advertisement
PSYCHOTHERAPEUTISCH CENTRUM
Praktijkopleiding voor
psychotherapeuten in opleiding
PSYCHOTHERAPEUTISCH CENTRUM (PTC)
VOOR STUDENTEN
Het PTC biedt ambulante hulpverlening aan studenten met psychische
problemen
• voor studenten van KU Leuven, LUCA-Campus Lemmensinstituut en Vlerick
• door psychologen en psychiaters met bijkomende opleiding in
de psychotherapie
• intakefase: diagnose, indicatiestelling, multidisciplinair overleg,
behandelvoorstel
• behandelfase: individueel of in groep
• individueel: adviesgesprekken, kortdurende begeleiding, intensieve
psychotherapie, farmacotherapie
• groep: faalangsttraining, procrastinatietraining, groepstherapie voor
eetproblemen, mindfulnesstraining, sociale vaardigheidstraining,
groepstherapie
• aan een democratisch en sociaal tarief
• in nauwe samenwerking met het Medisch centrum en de andere
diensten van Studentenvoorzieningen
Het PTC heeft naast deze dienstverlenende functie ook een taak in opleiding,
onderzoek en advies aan derden.
De opleidingsfunctie van het PTC situeert zich binnen de samenwerking met
de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en de Faculteit
Geneeskunde en richt zich tot psychiaters in opleiding en klinisch psychologen
die een postgraduaat in de psychotherapie volgen.
PSYCHOTHERAPEUTISCH CENTRUM
VOOR PSYCHOTHERAPEUTEN IN OPLEIDING1
Het PTC biedt aan psychotherapeuten in opleiding de mogelijkheid om:
• onder supervisie van ervaren psychotherapeuten (opgeleid in de
psychoanalytische psychotherapie, systeemtherapie, gedragstherapie
en/of experiëntiële psychotherapie) en binnen een multidisciplinaire werking
• ervaring op te doen met ambulante psychotherapie, individueel en in groep
• voor studenten met uiteenlopende psychische problemen, gaande van
aanpassingsproblemen tot ernstige en complexe psychiatrische problemen
• waarbij kennisgemaakt kan worden met een heel gedifferentieerd
behandelaanbod
• gedurende verschillende opeenvolgende jaren; minimaal wordt een
engagement verwacht van één volledig academiejaar
TWEE FORMULES
• 3 à 5 cliënten per week; supervisie; deelname aan multidisciplinaire
intakebespreking (facultatief); reisonkostenvergoeding
• minimum 10 cliënten per week; supervisie; deelname aan
multidisciplinaire intakebespreking (facultatief); reisonkostenvergoeding,
betaling volledig inschrijvingsgeld
Meer informatie over deze opleidingsmogelijkheden aan het PTC
en de sollicitatieprocedure kunt u vinden op www.kuleuven.be/
studentenvoorzieningen/gezondheid/praktijkopleiding
1 Psychiaters in opleiding en klinisch psychologen die een postgraduaat in de psychotherapie volgen
STUDENTENVOORZIENINGEN
Psychotherapeutisch Centrum
Van Dalecollege
Naamsestraat 80 bus 5415, 3000 LEUVEN, België
tel. + 32 16 32 43 43 • fax + 32 16 32 43 67
[email protected]
www.kuleuven.be/gezondheid/psycholoog/index.html
Openingsuren secretariaat
Tijdens lesweken van 08.00 u. tot 18.00 u.
Tijdens lesvrije weken van 09.00 u. tot 17.00 u.
Studentenvoorzieningen KU Leuven werkt voor het Psychotherapeutisch Centrum samen met
de sociale voorzieningen voor studenten van Groep T (inter S), LUCA-Campus Lemmensinstituut
v.u.: Jan De Vriendt, Naamsestraat 80 , 3000 Leuven
Contact
Marleen Gheldof
Verantwoordelijke psychotherapieopleidingen PTC
[email protected]
Download