lesmap grietje

advertisement
GRIETJE
PRODUCTIE 2016 – THEATER FROEFROE
LESMAP
Knibbelknabbelknuizeke,
eet maar van mijn huizeke.
THEATER FROEFROE
Namenstraat 7 – 2000 Antwerpen
Tel: 03 248 72 21
[email protected]
1
Inhoud
1. INLEIDING
2. DE VOORSTELLING
2.1 Inleiding
2.2 Wie werkte hieraan mee?
2.3 Het originele sprookje
2.4 Verschillen
2.5 Sprookjes in het sprookje
3. WEETJES
4. NAMEN
5. POPPENSPEL
6. MUZIEK EN KOSTUUMS
6.1 Verwijzing
6.2 Makers
6.3 Liedjesteksten
7. ACHTERGRONDINFORMATIE
7.1 Theatercodes
7.2 Foto’s en tekst
2
1. INLEIDING
Beste Leraren,
Jullie komen met de klas kijken naar de nieuwe voorstelling GRIETJE. Deze voorstelling is gebaseerd
op het sprookje Hans en Grietje dat onder meer door de gebroeders Grimm werd neergeschreven.
Toch zullen jullie merken dat de voorstelling niet helemaal hetzelfde is als het oorspronkelijke
verhaal.
In deze lesmap reiken we enkele thema’s en ideeën aan waarrond jullie in de klas kunnen werken in
de aanloop naar het stuk of in een nabespreking. In deze map vinden jullie tevens wat didactisch
materiaal zoals liedjesteksten en repetitiefoto’s en –filmpjes. We stellen ook concrete opdrachten
voor (aangeduid met een FroeFroe-icoontje) maar uiteraard zijn jullie vrij om daarmee te doen wat
voor jullie en de klas het beste past.
Op het einde geven we ook enkele theatercodes mee. Die kunnen de beleving van de
schoolvoorstellingen enkel ten goede komen.
We kijken samen met jullie uit naar de schoolvoorstellingen van GRIETJE!
Het FroeFroe-team
3
2. DE VOORSTELLING
2.1 Inleiding
Grietje is een meisje dat leeft in moeilijke tijden. Er heerst hongersnood en haar vader en
moeder hebben geen werk. Op een dag is het eten echt op. Moe en Va zien geen andere
oplossing dan hun kind achter te laten in het bos. Daar heeft ze meer kansen om te overleven
dan thuis, zo denken ze. Grietje kan daar een leuke hut bouwen en vissen en bessen plukken.
Zo gezegd, zo gedaan.
Dwalend door het bos, op zoek naar eten, ontmoet Grietje een aantal vreemde dieren en een
(heel) mooie jongen, Gans. Gans heeft een manier gevonden om aan eten te geraken. Maar
Gans is ook een jonge met serieuze problemen. Het lot brengt Gans en Grietje samen in het
peperkoekenhuis. In dat vreemde (maar heel lekkere) huis woont een heks, Depria. Ze wilt
Grietje haar vriendin zijn. Grietje vindt haar een leuke heks. Maar de moeder van Depria dat
is andere (peper)koek…
Bekijk volgende filmpjes als inleiding op de voorstelling.
Trailer Grietje
https://vimeo.com/190101111
Grietje Repeteer
https://www.youtube.com/watch?v=YgUYeYW2AL4
100% Cultuur op ATV
https://www.youtube.com/watch?v=tWsHMtW9Azo
4
2.2 Wie werkte hieraan mee?
De Tekst is gebaseerd op het sprookje van de gebroers Grimm, bewerkt door Jan Maillard.
Het acteursgeweld en poppenspel is van Rilke Eyckermans, Gert Lahousse, Marianne Loots,
Sien Vanmaele, Dirk Verbeeck, Bert Verbeke.
De muziek wordt gecomponeerd door Arne Leurentop
Tim Oelbrandt en Jonas De Wulf zitten aan de knoppen en staan in voor de techniek.
De prachtige kostuums zijn van de hand van Astrid Michaelis.
De poppen en het decor werden gemaakt en ontworpen door Jan Maillard, Marc Maillard,
Ina Peeters en Annabelle Vermyle.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de acteurs met foto zie persmap.
http://planning.froefroe.be/files/grietje/persmap-grietje.pdf
Theater: Wie doet wat?
Vraag de leerlingen wat er allemaal gemaakt moet worden voor een toneelstuk.
Zoek bij elk element wie daarvoor zorgt. Enkele voorbeelden:
De kostuums, de lichten, de tekst, enz.
 Rollen van de kostumière, auteur, acteur, poppenspeler, technieker, regisseur,
muzikanten, decorbouwers
5
2.3 Het originele sprookje
Oorspronkelijke verhaal Hans en Grietje vind je op
http://www.efteling.com/NL/Over-de-Efteling/Sprookjes-bestaan/Efteldingen-Sprookjes/Leeshier-alle-Sprookjes/Lees-hier-alle-Sprookjes-Hans-en-Grietje.html
Het stuk GRIETJE is gebaseerd op het verhaal van de gebroeders Grimm. Het verhaal werd eerst
mondeling doorverteld en werd uiteindelijk opgeschreven in een groot sprookjesverzamelboek
dat verscheen begin 19e eeuw. Hierin staan o.a. ook de sprookjes Assepoester, Raponsje,
Repelsteel…
Laat de kinderen zelf het sprookje van Hans en Grietje vertellen bijvoorbeeld in een
kring. Kind 1 begint te vertellen en op aangeven van de juf gaat kind 2 verder en zo
tot het hele verhaal
verteld is.
2.4 Verschillen
Als je de korte inhoud van
het originele en de FroeFroeversie van Grietje gelezen
hebt, vallen er ongetwijfeld
al verschillen op.
Ga met de klas op
zoek naar verschillen
in de verhaallijn en
de personages. Je kan op
basis van de promotekst al enkele verschillen zoeken voor je theaterbezoek of na de
voorstelling een uitgebreide vergelijking maken.
Enkele voorbeelden:




Gans en Grietje zijn geen broer en zus, maar geliefden
Grietje legt kiezelsteentjes, maar deze worden opgegeten al ware het broodkruimels
Er zijn twee heksen, een goede en een slechte
Ze komen onderweg heel wat vreemde sprookjesfiguren tegen
Er zijn natuurlijk nog veel meer verschillen te vinden maar dat is aan jullie!
6
2.5 Sprookjes in het sprookje
MOE: Maar Va! Misschien leeft ze nog!
VA: Dat was echt een hongerige wolf, Moe.
MOE: Misschien heeft hij haar levend opgeslokt!
VA: Moe, dat gebeurt alleen in sprookjes.
MOE: Wel…
VA:?
Moe geeft Va een mep.
MOE: Denkt nu toch es na, Va.
Er zitten tal van verwijzingen in naar andere sprookjes. https://vimeo.com/190101111
Bekijk de trailer van Grietje of bespreek het na de voorstelling uitvoerig.




Welke figuren merk je op in de trailer die je niet onmiddellijk kan linken aan het
oorspronkelijke sprookje?
Wie kent er het varken met de lange sluit?
In welke sprookje doet er nog een wit konijn mee?
Van welke sprookjes kennen we de boze wolf? En in welke sprookjes eet de wolf
personages in zijn geheel op zonder dat ze dood zijn?
7
3. WEETJES
In de voorstelling worden er hier en daar weetjes verteld of zitten er verwijzingen naar weetjes.
Ter voorbereiding of nabespreking kunnen de kinderen op zoeken of dit wel waar is.
Va vertelt Grietje dat hij haar op de boot naar Amerika zal zetten, want daar heeft ze
een beter leven en zijn de mensen zo dik.


Waarom gingen de mensen in het verleden naar Amerika? Hadden ze daar
een beter leven?
Zijn de mensen in Amerika echt dik?
Hebben kippen een inwendig kompas?
Wie weet er wat een toekan is?
Is schimmelkaas hetzelfde als beschimmelde kaas?
Peperkoek is voor sommige kinderen misschien iets wat ze niet kennen. Naar
aanleiding van deze voorstelling kunnen jullie dit proeven in de klas? Of er mee
knutselen.
8
4. NAMEN
Hans werd in onze bewerking Gans omdat
hij Ganzenboer was, maar ook Griet is een
vis. Natuurlijk kennen we andere mensen
met de naam van een dier Arend, Wolf.
Ga aan de slag met namen.




Er zijn bijvoorbeeld ook een hele hoop namen die verwijzen naar bloemen.
Zoek enkele voorbeelden?
Wat zou de betekenis kunnen zijn van de namen van de kinderen in de klas?
Hoe werden namen vroeger gegeven? (Achternamen waren bijvoorbeeld ook
vaak een verwijzing naar een beroep.)
Speel
namenspelle
tjes.
5. POPPENSPEL
In de voorstelling worrden de
poppen zoals het konijn en
het varken meestal door
twee spelers bespeeld en
doet en derde acteur de
stem. Dat is gemakkelijker
dan het lijkt.
Laat de leerlingen met deze
technieken experimenteren.
Dit kan met een zelf
verzonnen verhaal, een
ander sprookje.


Laat de leerlingen elkaar als pop bespelen, beweeg elkaars armen en benen.
Laat een leerling de tekst zeggen en een andere leerling enkel “bekken”, dus
exact dezelfde tekst zeggen zonder klank.
9
6. MUZIEK EN KOSTUUMS
6.1 Verwijzing
Zowel de kostuums als de muziek verwijzen naar twee Japanse theatervormen, nl. het Kabuki
theater en het Noh theater.
Laat de leerlingen enkele filmpjes en foto’s op zoeken op het internet en hen de
gelijkenissen met de voorstelling zoeken. Ka betekent lied, Bu is dans en Ki is vaardigheid.
Enkele gelijkenissen:




De kostuums met lange rokken en mouwen
Het gebruik van de waaier
De openingsdans van Moe en Va, de dans van de heks Depria
De grote maan
Maak zelf een Kabuki dans met een waaier.
10
6.2 Makers
Arne Leurentop maakte de muziek. Hij heeft zelf een band ‘And they spoke in Anthems’
http://www.andtheyspokeinanthems.com/ en maakte eerder ook de muziek voor
bijvoorbeeld het kinderprogramma Twinipop.
Voor meer uitgebreide biografieën zie persmap.
http://planning.froefroe.be/files/grietje/persmap-grietje.pdf
Astrid Michaelis maakt de kostuums. http://astridmichaelis.be/
Snuister rond op de websites van Arne en Astrid.
6.3 Liedjesteksten
In Grietje wordt er ook heel wat gezongen. Op de filmpjes kan je al enkele melodiën horen, maar
je kan ze ook eerstdaags downloaden op onze website.
http://www.froefroe.be/nl/production/1761/grietje#lesmappen
Jullie zullen de melodieën niet herkennen want de muziek is speciaal voor dit stuk
gecomponeerd. Hieronder vind je de liedjesteksten uit het stuk.
Leer de liedjes zingen en maak zelf een konijnen dans.
11
Het lied van Konijn en de
konijntjes
De winter komt eraan en er valt
zeer min te vreten
Mijn maagje is zo leeg; ‘k heb al
dagen niet gescheten
Straks is er enkel sneeuw en hout
in dit grote woud
Dan vriezen we vast dood van de
honger en de kou
FLUITEN
Kwel kwel kwel, kwel en kommer
Ik scheur bijna in twee vd honger
Oo ik bibber bibber, bibber en ik beef
‘k denk dat ik de winter niet overleef
FLUITEN
Lied Va
Kindje kijk dit is mijn lege hand
‘k Verlies door u al mijn verstand
Kindje moet ik mij nu schamen
Voor mijn tranen, tranen, tranen
Kindje ‘kan u niets meer beloven
De laatste vlam zal weldra doven
Kindje hoeveel ik ook van je hou
'k Laat u achter in de kille kou
12
Liedje Grietje
GR:
Verliefd zijn is niet altijd een heerlijk gevoel
Waarom zijn leuke jongens altijd ijzig koel?
Varken komt op.
VAR:
GR:
Gij hebt nochtans charme in overvloed
Toch vrees ik dat het hem niets doet
Is dit wat hij wil?
Is dit wat hij wil?
Dat ik doodga
van liefdesverdriet
GR+ VAR:
Is dit wat hij wil?
Is dit wat hij wil?
GR:
VAR:
GR:
Zeg toch nee
Nee, nee, nee, neeeee!
Dat wil ik niet
Konijn komt op en vlijt zich tegen Grietje aan.
GR:
KON:
GR:
Ik wil hem alles geven, mijn glimlach, mijn hart
Ik stotter, ik bloos en geraak in de war
Als ik een jongen was, was ik allang met u getrouwd
Hoe weet ik of hij ook van mij houdt?
GR, VAR, KON:
Is dit wat hij wil?
13
GR
Is dit wat hij wil?
Dat ik doodga van liefdesverdriet
GR:
VAR+KON:
GR:
Zeg toch nee
Nee, nee, nee, neeeee!
Dat wil ik niet
Lied Gans
Achtergelaten in het woud
Dolend met honger en kou
Worden we uiteindelijk gered
Of zijn we echt in ‘t zak gezet
Niemand houdt van mij…
Gevangen in een peperkoekenhuis
’t Is hier lekker maar niet pluis
Zelfs geroosterd of gegaard
Hebben wij nog steeds elkaar
Niemand houdt van mij...
14
7. ACHTERGRONDINFORMATIE
7.1 Theatercodes
Een uitgebreide versie van de theatercode vindt u op:
http://www.cchetloo.be/images/Theatercode%20Basis.pdf . Deze theatercode is een handleiding
waarmee u het theaterbezoek met uw leerlingen vlot kan laten verlopen. Het focust vooral op de
spelregels en gedragscodes en de organisatorische kant van het theaterbezoek.
De belangrijkste spelregels en gedragscodes in het theater zijn hier opgelijst:
-
Jassen en tassen horen aan de kapstok. Mobiele telefoons worden uitgeschakeld.
Tijdens de voorstelling blijft het publiek zitten. Er wordt ook niet meer naar het toilet gegaan.
Tijdens de voorstelling is het publiek stil. Er mag natuurlijk wel gelachen worden als iets
grappig is, maar het is niet de bedoeling dat je je medeleerlingen gaat storen.
Tijdens de voorstelling wordt er niet gegeten of gedronken.
Voor de begeleider:
-
-
Wees op tijd (10 minuten voor aanvang van de voorstelling)
De begeleider gaat bij de eigen klasgroep zitten. Zo kan er ingegrepen worden als ze blijven
roepen of rumoerig blijven. Dit betekent echter niet dat ze niet mogen meeleven met wat er
op de scène gebeurt!
Mobiele telefoons worden uitgeschakeld.
Als een leerling toch naar het toilet moet, gaat er altijd een begeleider mee.
7.2 Foto’s en tekst
Op de website vind je nog foto’s en de volledige tekstbrochure.
15
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards