PowerPoint-presentatie

advertisement
3,1
Klimaten in Turkije
1 = Middellandse Zeeklimaat
2 = droog klimaat
3 = landklimaat
4= overige
3,1
Een klimaat is de gemiddelde toestand van het weer over 30 jaar
Middellandse Zeeklimaat
Klimaat met een warme, droge zomer en een
zachte, natte winter.
Een droog klimaat of aride klimaat is een
klimaat waar zo weinig neerslag valt
Landklimaat
Klimaattype met koude winters en zeer warme
zomers.
3,1
Buurlanden van Turkije
Bulgarije
Bosporus
Zwarte zee
Georgië
Armenië
Griekenland
Turkije
Irak
Cyprus
Syrië
Middellandse Zee
Libanon
Turkije ligt op twee continenten Azië en Europa
De Bosporusbrug is één van de twee bruggen die het Europese en het Aziatische
gedeelte van Istanbul met elkaar verbindt (Ankara is de hoofdstad van Turkije)
Neem dit goed door
3,1
Neerslag in Turkije
Middellandse Zeeklimaat
droog klimaat
landklimaat
3,2
cultuur
Al die dingen die mensen denken, doen en hebben: gewoonten en gebruiken,
godsdienst, normen en waarden, bestaanswijze, muziek en voorwerpen,
eetgewoonten en wijze van kleden, bouwwerken
De islam kent vijf hoofdregels
1
2
3
4
5
Geloven in Allah en zijn profeet Mohammed.
Een maand lang overdag niet eten of drinken.
Als het kan in je leven een reis naar Mekka maken.
Geld aan de armen geven.
Vijf keer per dag bidden met het hoofd in de richting van Mekka
3,2
Verspreiding van de islam
Van waaruit werd de islam verspreid?
3,2
“De Islam heeft zich vanaf het jaar 570 snel over de wereld verspreid.
Het begon rond Mekka. Daarna ging het steeds verder en binnen 200
jaar was het hele Midden Oosten Islamitisch. Toen volgden Noord-Afrika
en delen van Azië. Kooplieden uit Saudie Arabië brachten de Islam zelf
tot in Indonesië. In sommige gebieden verdween de Islam weer
3,2
3,2
Marokko
Algerije
Tunesië
Libië
Egypte
Turkije
Syrië
Libanon
Israël
Jordanië
Saoedi Arabië
Jemen
Oman
VAE = Verenigde Arabische Emiraten
Katar
Koeweit
Irak
Iran
Afghanistan
3,3
Turkije ontwikkelingspeil
Groot verschil tussen Oost- en West Turkije:
West: artsendichtheid hoog >hoog ontwikkelingspeil analfabetisme laag >hoog
ontwikkelingspeil
Oost: artsendichtheid laag >laag ontwikkelingspeil analfabetisme hoog >laag
ontwikkelingspeil
Het klimaat speelt een rol:
West: aangenaam Middellandse zeeklimaat, redelijk veel neerslag
Oost: steppeklimaat en landklimaat weinig neerslag, grote verschillen
temperatuur.
West: mensen kunnen gemakkelijker geld verdienen
Oost: mensen kunnen moeilijk geld verdienen
3,3
Basisbehoefte = Iets wat iedereen nodig heeft om redelijk te kunnen leven
De vier basisbehoeften zijn 1. huisvesting
2. voedsel
3. onderwijs
4. gezondheidszorg
Turkije ontwikkelingspeil
Migratie: mensen trekken van het platteland naar de grote steden van het oosten naar
het westen
3,4
Hotelbedden in Turkije
Welke plaats heeft de meeste hotelbedden?
Test je kennis
3,5
5000
eilanden
a. Java
b. Sumatra
c. Kalimanten (Borneo)
d. Sulawesi
e. Bali
f. Irian Jaya
steden
1. Jakarta
2. Bandung
3. Surabaya
4. Palembang
buurlanden
zeeën
A Maleise
I Grote Oceaan
B Filipijnen
II Indische Oceaan
C Papoea Nieuw-Guinea III Javazee
D Oost Timor
E Australië
3,5
Godsdienst in Indonesië
Grootste godsdienst: Islam
Indonesië is het land met de meeste moslims ter wereld
Veel volken leven afgescheiden van elkaar op de vele eilanden
I
II
bevolkingsspreiding
bevolkingsdichtheid
3,5
Oude godsdienstige gewoontes zijn
vermengd met islamitische gewoontes
De culturele verschillen zijn groot
Veel volken leven afgescheiden van
elkaar op de vele eilanden
Wat is cultuur? [alles wat je is aangeleerd] Noem de belangrijkste onderdelen van cultuur ? [taal, godsdienst, gewoonten]
3,5
Indonesië is het land met de meeste vulkanen in de wereld. Er zijn 129 actieve vulkanen.
Bij een uitbarsting komt er een aswolk uit de vulkaan. De as wordt verspreid over het land en zorgt
dat de bodem vruchtbaar wordt. Daardoor groeit de rijst goed rondom vulkanen.
Een vulkaan is dus niet alleen gevaarlijk!
Vulkaan Merapi op Java
3,5
Natte rijstbouw
Deze akkers heten [sawa’s] (geïrrigeerde rijstvelden)
Hoe werkt natte rijstbouw?
In sommige delen het land is niet genoeg regenval voor 2 a 3 oogsten per jaar.
Daar doet met aan natte rijstbouw:
Akkers worden omringd door dijkjes en onder water gezet. De rijstplant is eigenlijk
een moerasplant, dus die heeft veel water nodig.
3,5
Natte rijstbouw
Heel arbeidsintensief: zaaien, uitplanten, ploegen, wieden, oogsten,
onderhoud dijkjes
De meeste boerenbedrijven zijn heel klein: het werk gaat vooral met
de hand, soms met machines
Een deel van de opbrengst is voor eigen gebruik.
Een deel wordt op de binnenlandse markt verkocht
3,5
Land in ontwikkeling
Indonesië heeft een laag
ontwikkelingspeil
De economie van het land ontwikkelt
zich wel snel
Er worden steeds meer producten
gemaakt en verkocht aan andere
landen
Er is steeds meer handel met het buitenland, de economie groeit daardoor
De economie van Indonesië groeit, maar de bevolking van het land groeit nog
harder. Er is te weinig werk voor iedereen.
Niet iedereen kan profiteren van de economische groei. Voor veel mensen is
het ontwikkelingspeil nog laag
Rijk
Arm
In een land als Indonesië hebben veel
mensen geen baan.
Er zijn geen uitkeringen, dus deze mensen
proberen op een andere manier wat geld te
verdienen. Zoals hier, met de handel van
allerlei producten. Dat heet de vluchtsector.
Ontwikkelingskenmerken Indonesië,
Turkije en Nederland
3,6
3,6
De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) bestaat uit7
emiraten. Abu Dhabi en Dubai zijn de belangrijkste
emiraten. De meeste inkomsten genereert men uit
olie en gas.
De laatste jaren kwam Dubai vaak in het wereldnieuws dankzij de vele enorme
bouwprojecten die er uitgevoerd worden. Het hoogste gebouw ter wereld, een
onderwaterhotel, kunstmatig aangelegde eilanden. Niets is onmogelijk voor de
Sjeiks en hun oliedollars.
http://dubaimap.hipa.ae/index.html
3,6
Dubai Hotel Burj Al Arab
Met een hoogte van maar liefst 828 meter is
Burj Khalifa het hoogste gebouw van Dubai en
op dit moment nog van de hele wereld
Download