Extra Pensioen Beleggen

advertisement
Extra Pensioen Beleggen
Een lijfrentebeleggingsproduct
1
49882.indd 1
21-10-16 15:00
Extra Pensioen Beleggen
een lijfrentebeleggingsproduct
Kiezen voor Extra Pensioen Beleggen van ASR Bank
Wil je geld opzij zetten voor later? Dan zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Afhankelijk van je pensioenregeling kun
je soms een aanvullend pensioen opbouwen via je werkgever. Maar je kunt er ook voor kiezen om het zelf te regelen. Dit kan
bijvoorbeeld met Extra Pensioen Beleggen van ASR Bank.
Wat is Extra Pensioen Beleggen
Extra Pensioen Beleggen is een geblokkeerde lijfrenterekening waarop je vermogen opbouwt door te beleggen. Je mag
zelf weten hoeveel geld je stort en wanneer, zolang het binnen je fiscale ruimte past. Wat de fiscale ruimte is, leggen wij
hieronder uit. Het geld op je rekening wordt belegd in mixfondsen die door de specialisten van ASR Bank worden beheerd.
Afhankelijk van je financiële situatie en persoonlijke voorkeuren, kies je een voorzichtig, gemiddeld of juist aanvallend
beleggingsprofiel. En wil je even niet beleggen? Dan zet je het opgebouwde bedrag en toekomstige inleg gewoon als
spaartegoed op je rekening. Je ontvangt over je spaarsaldo een variabele rentevergoeding. Je beheert de rekening volledig
online. Zo heb je altijd inzicht in je gegevens.
Extra Pensioen Beleggen in het kort:
•
•
•
•
•
•
•
•
Een aanvulling op je inkomen voor later
Zelf bepalen hoeveel en wanneer je wilt storten
Je inleg mag je onder voorwaarden aftrekken van je belastbare inkomen
Een risicoprofiel kiezen dat bij je past
Omzetten in sparen als je tijdelijk niet meer wilt beleggen
Duurzame beleggingsfondsen
Online beheren
Transparante kosten
Fiscale voordelen
Als je een tekort in je pensioenopbouw hebt, mag je het geld dat je op Extra Pensioen Beleggen stort onder voorwaarden
aftrekken van jouw belastbare inkomen (box 1). Hoeveel je maximaal van jouw belastbaar inkomen kunt aftrekken, is
afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Op de website van de Belastingdienst kun je het bedrag berekenen dat je met dit
belastingvoordeel kunt inleggen. Dit bedrag heet de ‘jaarruimte’. Wil je meer inleggen dan jouw jaarruimte? Bespreek dan
met jouw adviseur welke gevolgen dit eventueel heeft.
Je betaalt geen vermogensrendementsheffing over het opgebouwde kapitaal in je Extra Pensioen Beleggen. Over de
uitkeringen van jouw lijfrente betaal je later wel inkomstenbelasting. Je betaalt de belasting dus op een later moment. Dit
kan voordelig zijn, bijvoorbeeld als je op het moment van uitkeren al met pensioen bent. Dan zou het kunnen dat je minder
belasting betaalt, omdat je een lager inkomen hebt.
Kijk voor meer informatie over de fiscale regelingen op www.asr.nl en www.belastingdienst.nl.
Opbouwen, aankopen, uitkeren
Extra Pensioen Beleggen is een lijfrentebeleggingsproduct. Dit betekent dat je geld opbouwt met als doel hier op de
einddatum een lijfrente mee aan te kopen. Met een lijfrente zorg je ervoor dat je periodiek een bedrag krijgt uitgekeerd
op een moment dat je een aanvulling op je inkomen nodig denkt te hebben. Bijvoorbeeld als je stopt met werken. Er zijn 3
fases die je doorloopt:
1. De opbouwfase
In deze fase stort je geld op Extra Pensioen Beleggen en bouw je een tegoed op. De opbouwfase loopt tot uiterlijk vijf jaar
nadat je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
2. De aankoopfase
Met het saldo dat jij op Extra Pensioen Beleggen hebt opgebouwd, koop je een lijfrenteproduct aan. Je adviseur kan je
meer vertellen over welk lijfrenteproduct voor jou het meest geschikt is.
2
49882.indd 2
21-10-16 15:00
3. De uitkeringsfase
Je ontvangt vanuit jouw lijfrenteproduct periodieke uitkeringen.
Zo werkt Extra Pensioen Beleggen van ASR Bank
Overweeg je Extra Pensioen Beleggen af te sluiten? Dat werkt als volgt.
>
Je opent een rekening
Je sluit Extra Pensioen Beleggen van ASR Bank af bij je adviseur.
Tijdens het openen van de rekening kies je samen met je adviseur een risicoprofiel dat comfortabel voelt voor jou.
> Je stort geld
Je mag zelf weten hoeveel geld je stort en wanneer. Je hoeft dus geen vaste bedragen op vaste momenten te storten. De
enige regel is dat je binnen 90 dagen nadat je de rekening hebt geopend een bedrag op de rekening moet hebben gestort.
Geld storten doe je eenvoudig door een overboeking naar ASR Bank. Vermeld hierbij het rekeningnummer van jouw Extra
Pensioen Beleggen van ASR Bank.
Het tegoed dat je op een lijfrenterekening bij een andere bank of op een lijfrenteverzekering bij een verzekeraar hebt staan,
kun je ook gebruiken voor Extra Pensioen Beleggen van ASR Bank. Geef hiervoor de andere bank of verzekeraar opdracht
om het spaartegoed over te maken naar ASR Bank. Je leest meer over deze mogelijkheid op www.asr.nl.
> Je inleg wordt belegd
Bij het openen van Extra Pensioen Beleggen maak je samen met je adviseur een keuze voor het profiel waarin je wilt
beleggen. Daarbij kun je kiezen uit drie profielen:
•Voorzichtig
•Gemiddeld
•Aanvallend
De inleg die je op Extra Pensioen Beleggen doet wordt vervolgens door ASR Bank belegd in het fonds of de fondsen die bij
het door jou gekozen profiel horen.
Binnen de fondsen waarin belegd wordt is vooraf vastgesteld hoe de beleggingsmix over de diverse categorieën eruit ziet.
Afhankelijk van het gekozen profiel wordt er meer of minder in aandelen, obligaties, onroerend goed of liquiditeiten belegd.
De fondsbeheerder zorgt ervoor dat de beleggingen blijven voldoen aan het beleggingsprofiel.
Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de keuze van fondsen. Zo wordt er bijvoorbeeld niet belegd in de gok-,
tabaks- en wapenindustrie of in bedrijven die kinderarbeid toelaten. Meer hierover lees je op asrnederland.nl/duurzaamondernemen.
Kies je voor het profiel Voorzichtig? Dan wordt je inleg belegd in het ASR Mixfonds III.
Op basis van de inschattingen van de fondsbeheerder over de ontwikkelingen in de markt, wordt de verdeling over de
beleggingscategorieën bepaald. Natuurlijk wel binnen de grenzen zoals die in het schema hieronder staan aangegeven.
ASR Mixfonds III
Obligaties
Aandelen
Staatsobligatie
Bedrijfsobligatie
Vastgoed
Geldmarkt
15-35%
20-40%
20-40%
0-15%
0-20%
Kies je voor het profiel Gemiddeld? Dan wordt je inleg belegd in het ASR Mixfonds V.
Ook hier wordt de verdeling over de beleggingscategorieën bepaald aan de hand van de verwachtingen van de
fondsbeheerder.
3
49882.indd 3
21-10-16 15:00
ASR Mixfonds V
Obligaties
Aandelen
Staatsobligatie
Bedrijfsobligatie
Vastgoed
25-55%
15-35%
15-35%
0-20%
Kies je voor het profiel Aanvallend? Dan wordt je inleg belegd in het ASR Mixfonds VII.
Net als bij de andere mixfondsen bepaalt de fondsbeheerder de verdeling over de beleggingscategorieën binnen de
gestelde grenzen, zoals die te zien zijn in het schema hieronder.
ASR Mixfonds VII
Obligaties
Aandelen
Staatsobligatie
Bedrijfsobligatie
Vastgoed
70-90%
0-15%
0-15%
0-20%
ASR Mixfonds III, ASR Mixfonds V en ASR Mixfonds VII zijn beleggingsfondsen van ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.
Uitgebreide informatie over de fondsen vind je op www.asr.nl. Hier staan ook de maandelijkse factsheets met daarin
gegevens en prestaties van het fonds, de essentiële beleggersinformatie (EBI) en het Prospectus ASR Mixfondsen. Lees deze
informatie zorgvuldig en vraag uitleg aan je adviseur als dat nodig is voordat je Extra Pensioen Beleggen afsluit en gaat
beleggen.
Eenvoudig je risicoprofiel wijzigen
Wij snappen dat omstandigheden kunnen veranderen. Misschien wil je in een bepaalde periode wat meer of juist wat
minder beleggingsrisico nemen. Bij Extra Pensioen Beleggen van ASR Bank heb je – in overleg met je adviseur - je profiel zo
gewijzigd. Met een druk op de knop geef je ons de opdracht om de fondsen in je huidige profiel te verkopen en daarvoor
fondsen in je nieuw gekozen profiel aan te kopen. Hiervoor brengen wij geen kosten in rekening. Raadpleeg je adviseur als
je vragen hebt over het wijzigen van je beleggingsprofiel en de gevolgen hiervan.
Wil je tijdelijk even niet beleggen? Dat kan ook. Dan worden op jouw verzoek je beleggingen verkocht en wordt de
verkoopopbrengst als spaartegoed op de rekening gezet. Je ontvangt over dit spaartegoed een variabele rente.
Volg de ontwikkeling van je beleggingen
Na het openen van de rekening ontvang je van ons je persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord voor mijn.asrbank.nl. Via
mijn.asrbank.nl heb je 24/7 inzicht in de waardeontwikkeling van je Extra Pensioen Beleggen.
Wat mag ik doen met Extra Pensioen Beleggen van ASR Bank?
Extra Pensioen Beleggen is een fiscaal geblokkeerde rekening. Dit betekent dat je het geld dat er op staat niet zomaar kunt
opnemen. Bereikt jouw Extra Pensioen Beleggen de einddatum? Dan kun je het saldo gebruiken voor de volgende zaken:
•
Een lijfrenteproduct bij ASR Bank aankopen
In deze situatie sluit je een Extra Pensioen Uitkering of Direct Ingaande Lijfrente af. Uit dit lijfrenteproduct ontvang je de
periodieke uitkeringen. Over elke uitkering betaal je inkomstenbelasting.
•
Een lijfrenteproduct bij een andere bank, verzekeraar of beleggingsinstelling aankopen
Je kunt het spaartegoed laten overboeken naar een andere bank, verzekeraar of beleggingsinstelling om een
lijfrenteproduct aan te kopen. Je geeft ASR Bank hiervoor opdracht. ASR Bank zorgt dan voor de afhandeling met de
financiële instelling waar je het lijfrenteproduct hebt aangekocht. Hier betaal je een vast bedrag van €75 voor.
•
Bij ASR Bank of ergens anders blijven opbouwen
Als je het geld nog niet nodig hebt, kun je nog even verder blijven opbouwen. In dit geval zet je de opbouwfase verder
voort bij ASR Bank óf bij een andere bank, verzekeraar of beleggingsinstelling. Je moet uiterlijk vijf jaar nadat je de
AOW leeftijd hebt bereikt een lijfrente hebben aangekocht. Je kunt dus niet eindeloos doorgaan met opbouwen.
4
49882.indd 4
21-10-16 15:00
Let op: Je moet de aankoop van een lijfrenteproduct uiterlijk afronden voor 31 december van het jaar dat volgt op het jaar
waarin jouw Extra Pensioen Beleggen de einddatum bereikt. Doe je dit niet, dan is ASR Bank verplicht dit te melden aan
de Belastingdienst. Dit heeft namelijk fiscale gevolgen. ASR Bank informeert je ruim van te voren over het bereiken van de
einddatum. Zorg dus wel dat wij altijd in het bezit zijn van het juiste emailadres en (mobiel) telefoonnummer, zodat je onze
informatie altijd ontvangt.
Bij het aankopen van een lijfrenteproduct bij a.s.r. zonder bemiddeling van een adviseur
Zullen distributiekosten in rekening gebracht worden.
Voorbeeldrendementen
Beleggen doe je voor de langere termijn. Daarbij lees je altijd dat rendementen uit het verleden geen garantie voor de
toekomst bieden. En dat klopt ook. Toch wil jij waarschijnlijk graag een idee hebben van de mogelijke opbrengst van je
beleggingen. Wij geven daarbij graag een zo realistisch mogelijk beeld als we voorbeeldberekeningen voor je maken. Voor
het vaststellen van een voorbeeldrendement wordt meestal gekeken naar historische rendementen. Dat betekent dat we
rendementen over een lange periode bekijken en daar het gemiddelde van nemen. Daarmee voorkomen we dat grote
pieken en dalen in de koersen een vertekend beeld geven.
De fondsen waarin je met Extra Pensioen Beleggen kunt beleggen bestaan nog niet lang genoeg om een berekening
op basis van historisch rendement te maken. Om toch een indicatie te kunnen geven van de mogelijke opbrengst van je
beleggingen, hebben we 2 opties:
1. Gebruik maken van de zogenaamde tabelrendementen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
2. Gebruik maken van onze eigen berekeningsmethodiek. Dit mag alleen als het voorbeeldrendement daarmee lager is
dan het tabelrendement van de AFM.
Wij zijn van mening dat in de tabelrendementen van de AFM een te optimistische voorstelling van zaken geven. Daarom
baseren wij onze voorbeeldrendementen op onze eigen berekeningsmethodiek.
Deze zijn lager dan de tabelrendementen van de AFM. Ook laat onze berekening zien dat in de periode waarin de
berekeningsmethodiek is toegepast, bij mixfonds VII een lager rendement is behaald dan bij mixfonds III en V. Mixfonds
VII is het meest aanvallende fonds met de meeste aandelen. Op lange termijn zou men verwachten dat met een dergelijk
fonds een hoger rendement wordt behaald dan met de fondsen met een lager risicoprofiel. Echter, een hoger risicoprofiel
betekent ook dat dit fonds gevoeliger is voor beursschommelingen. Door de negatieve marktontwikkelingen in de periode
waarin de berekeningsmethodiek is toegepast, heeft dit fonds dan ook minder goed gepresteerd dan de andere twee
fondsen met meer (staats)obligaties.
5
49882.indd 5
21-10-16 15:00
Praktische informatie over
Extra Pensioen Beleggen
Geld overmaken naar Extra Pensioen Beleggen
Nadat de rekening is geopend, ontvang je van ons een gebruikersnaam en wachtwoord voor mijn.asrbank.nl. Voordat je geld
kunt overmaken naar Extra Pensioen Beleggen, moet je op mijn.asrbank.nl de voorwaarden van het product accepteren. Als
je dit hebt gedaan is de rekening actief en kan jouw inleg op de rekening worden verwerkt en belegd.
Je kunt alleen geld overmaken vanaf je vaste tegenrekening* naar: IBAN: NL28 ABNA 0414 5174 31, ten name van:
ASR Bank NV. Zet in de omschrijving van de storting je deelnemernummer.
Nadat een bedrag op je Extra Pensioen Beleggen is verwerkt, voeren wij een aankooporder uit. Dit betekent dat met jouw
inleg participaties worden aangekocht in het fonds of de fondsen waarin jouw profiel belegt.
Je profiel wijzigen
Je kunt je profiel wijzigen via mijn.asrbank.nl. Wij verkopen dan de participaties van de fondsen waarin je belegt.
Tegelijkertijd geven we een opdracht om participaties aan te kopen in de fondsen die horen bij het nieuwe profiel dat je
hebt gekozen. Het is verstandig je profielwijziging vooraf met je adviseur te bespreken en zo een bewuste keuze te kunnen
maken.
Omdat op het moment van verkopen de koers nog niet bekend is, weten we nog niet exact welk bedrag beschikbaar is voor
de aankoop van nieuwe participaties. Daarom wordt de aankoop van de nieuwe participaties in 2 stappen gedaan. Eerst
kopen we nieuwe participaties aan voor ongeveer 90% van je saldo. Nadat de verkoop volledig is afgehandeld, kopen we
voor het dan nog beschikbare bedrag de resterende nieuwe participaties voor je aan.
Overlijden
Hoewel je er misschien liever niet over nadenkt, is het belangrijk te weten wat er met je geld gebeurt als je komt te
overlijden. Bij Extra Pensioen Beleggen gaat de rekening naar je erfgenaam of erfgenamen. Vanaf het moment van
overlijden kan er niet meer worden opgebouwd op deze rekening. Jouw erfgenamen kunnen het gehele saldo gebruiken
voor de aankoop van een uitkerend lijfrenteproduct. Je leest hier meer over in artikel 10 en 11 van de productvoorwaarden
van Extra Pensioen Beleggen.
Andere bijzondere gebeurtenissen die gevolgen hebben voor Extra Pensioen Beleggen, zoals bijvoorbeeld een
echtscheiding of emigratie, vind je op asr.nl/epb
*
Een tegenrekening is een betaalrekening op naam van de rekeninghouder, bij een Nederlandse bank. Alle betalingen van en naar je rekening bij
ASR Bank lopen via deze rekening. Stortingen van andere rekeningen kunnen niet worden verwerkt.
6
49882.indd 6
21-10-16 15:00
Overzicht: acties en gevolgen
Acties
Fiscale gevolgen
Kosten verschuldigd aan ASR Bank
Je boekt een lijfrentekapitaal over
naar ASR Bank die onder oude fiscale
regelgeving valt (voor 1992).
Het tegoed en de inleg vallen
voortaan onder de regels van Wet
IB 2001. Daardoor heb je minder
mogelijkheden dan voorheen
bij de aankoop van een
lijfrenteproduct.
Geen
Je boekt je opgebouwde tegoed over
naar een andere bank, verzekeraar
of beleggingsinstelling om daar het
tegoed verder op te bouwen.
Geen.
Wij geven aan jouw nieuwe bank/
verzekeraar door dat het een
lijfrentetegoed of lijfrentekapitaal
betreft.
€ 75,-
Je koopt een lijfrenteproduct aan.
Fiscale eisen aan de looptijd van de
uitbetalingen; afhankelijk van je leeftijd
en overeengekomen einddatum.
Als je een uitkerende lijfrente aankoopt
bij een andere partij, ben je € 75,- aan
administratiekosten verschuldigd aan
ASR Bank
Koop je een uitkerende lijfrente aan bij
ASR Bank, dan kost dit niets.
Je neemt een bedrag op dat je niet
Er is sprake van afkoop.
gebruikt om een lijfrenteproduct aan te ASR Bank houdt 52% loonheffing
kopen.
in over het opgenomen bedrag.
Daarnaast rekent de Belastingdienst
een boete van 20% over het
opgenomen bedrag.
Je neemt het gehele tegoed op
terwijl het tegoed van al je lijfrente
opbouwproducten bij ASR Bank samen
minder is dan € 4.303 (bedrag 2016), en
je koopt er geen lijfrenteproduct voor.
Geen
Er is sprake van ‘afkoop kleine lijfrente’. Geen
ASR Bank houdt loonheffing in
over het opgenomen bedrag. Je
hoeft geen boete te betalen aan de
Belastingdienst.
Saldo- en rekeninginformatie raadplegen
Alle informatie over je rekening (het saldo, de mutaties, jaaroverzichten, het beleggingsprofiel, de daarbij horende
beleggingsfondsen en het variabele rentetarief) vind je op je persoonlijke, beveiligde omgeving op mijn.asrbank.nl. Je
kunt hier inloggen met behulp van je wachtwoord en inlogcode. Deze ontvang je na het openen van Extra Pensioen
Beleggen. ASR Bank verstuurt geen rekeningafschriften of andere rekeninginformatie per post. Door het accepteren van de
productvoorwaarden ga je hiermee akkoord
Risico’s
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Bij een sterk negatief rendement kun je je inleg, of een deel daarvan, verliezen. Zorg
ervoor dat je goed bent geïnformeerd, zodat je weet met welke risico’s je te maken hebt als je kiest voor Extra Pensioen
Beleggen. Overleg bij twijfel altijd met je adviseur of dit product geschikt is voor jou.
Voor dit product is een Financiële Bijsluiter opgesteld. Je kunt deze vinden op www.asr.nl/epb. Hierin vind je meer informatie
over het product en de risico’s die bij het product horen. Lees de Financiële Bijsluiter goed voordat je het product afsluit.
7
49882.indd 7
21-10-16 15:00
Depositogarantiestelsel en Beleggersgarantiestelsel
Bij Extra Pensioen Beleggen is het Depositogarantiestelsel van toepassing op het niet belegde saldo. Op het belegde saldo
is het Beleggersgarantiestelsel van toepassing. Deze regelingen beschermen particuliere rekeninghouders bij faillissement
van de bank. Kijk voor meer informatie over deze regelingen op de website van De Nederlandse Bank: www.dnb.nl.
Kosten
Voor het beheren van Extra Pensioen Beleggen brengt ASR Bank kosten in rekening.
Die kosten bestaan uit:
•
•
•
•
•
Maandelijkse productkosten van € 7,50-. Dit is €90,- per jaar. Deze kosten incasseert ASR Bank door maandelijks
participaties in beleggingsfonds(en) ter waarde van €7,50 te verkopen en deze van uw rekening af te schrijven.
Aankoopkosten: geen. ASR Bank brengt geen aankoopkosten in rekening over je inleg.
Switchkosten: geen. ASR Bank brengt geen switchkosten in rekening als je jouw profiel wijzigt.
Een vergoeding om het opgebouwde tegoed over te dragen aan een andere bank, verzekeraar of beleggingsinstelling.
Uiteraard alleen als jij dit vraagt. Deze kosten bedragen €75 (in 2016). Deze kosten brengen wij in rekening voor de
administratieve handelingen die nodig zijn bij een waardeoverdracht.
De kosten voor het beheren van de beleggingsfondsen worden apart in rekening gebracht door de fondsbeheerders.
De vergoeding is een percentage van het bedrag waarvoor je belegt en wordt verrekend in de koers van het fonds.
Hoeveel de vergoeding exact bedraagt is afhankelijk van het fonds waarin je belegt. De fondsen waarin binnen Extra
Pensioen Beleggen wordt belegd hebben een maximum kostenvergoeding van 0,35% per jaar.
ASR Bank betaalt geen vergoeding aan jouw adviseur. De adviseur brengt zijn kosten rechtstreeks bij jou in rekening.
8
49882.indd 8
21-10-16 15:00
Algemeen
Productvoorwaarden
Op dit product zijn de Productvoorwaarden Extra Pensioen Beleggen van ASR Bank van toepassing. Deze voorwaarden vind
je op asr.nl/epb.
Behandeling van persoonsgegevens
Je persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden onder verantwoordelijkheid van ASR Nederland N.V. door ASR
Bank N.V. en/of één of door meer tot onze groep behorende rechtspersonen verwerkt. Deze worden gebruikt voor:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
je aanvraag te verwerken
met jou een overeenkomsten te sluiten en om die uit te voeren
je claim, declaratie of schade af te handelen
fraude te voorkomen en te bestrijden
te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft
te voldoen aan wet- en regelgeving
deze, voor zover toegestaan, te delen met zakelijke partners, zoals adviseurs, incassobureaus, expertisebureaus en
herverzekeraars
marktonderzoek te doen
statistische analyses uit te voeren
onze dienstverlening te verbeteren en onze dienstverlening beter aan te laten sluiten op je persoonlijke situatie
de relatie met jou te onderhouden en uit te breiden
je te informeren over onze producten
je aanbiedingen te doen
het versturen van service attenties
ASR Nederland N.V. is opgenomen in register van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit register is te raadplegen via
autoriteitpersoonsgegevens.nl. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen van toepassing.
De volledige tekst van de Gedragscode kun je lezen op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken www.nvb.
nl. Je kunt de Gedragscode ook opvragen bij de Nederlandse Vereniging van Banken (Postbus 3543, 1001 AH Amsterdam,
020-55 02 888).
Als je geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, kun je dit schriftelijk of online via asr.nl/contact
aangeven.
Belangenconflicten
De afdeling Group Asset Management van a.s.r. beheert de fondsen waarin bij Extra Pensioen Beleggen wordt belegd.
Deze beheerder maakt deel uit van dezelfde groep als ASR Bank. In theorie zouden daardoor belangenconflicten kunnen
optreden. Om dat te voorkomen heeft a.s.r. een Beleid inzake Belangenconflicten ASR opgesteld. Je vindt dit beleid op
www.asr.nl.
Vanzelfsprekend houdt ASR Bank de manier waarop kosten worden berekend en in rekening worden gebracht ook goed
in de gaten. Net als de resultaten van de fondsen. Deze worden vergeleken met soortgelijke fondsen die niet aan a.s.r. zijn
verbonden. Wijken de prestaties of kosten te veel af van vergelijkbare fondsen buiten a.s.r.? Dan kan ASR Bank besluiten
andere fondsen te verbinden aan de profielen binnen Extra Pensioen Beleggen.
Klachten
Heb je klachten over Extra Pensioen Beleggen? Bespreek deze dan met je adviseur. Afhankelijk van je klacht kan de adviseur
besluiten andere partijen in te schakelen om tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, kun je het online klachtenformulier
invullen. Dit vind je op asr.nl/contact.
Je kunt ook schriftelijk een klacht indienen onder vermelding van je naam, adres, woonplaats en rekeningnummer bij: ASR,
Postbus 207, 3500 HB Utrecht. Klachtenservice, Postbus 2072
9
49882.indd 9
21-10-16 15:00
Als ASR Bank en jij er samen niet in slagen de klacht naar tevredenheid op te lossen, kun je deze voorleggen aan:
De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG
Telefoon: (070) 333 89 99
Dit kun je wel pas doen nadat je alle voorgaande stappen hebt doorlopen, maar uiterlijk binnen
3 maanden nadat je een definitieve reactie van ASR Bank hebt ontvangen.
Als je geen gebruik wilt maken van deze mogelijkheden om klachten te behandelen, kun je het geschil
voorleggen aan de bevoegde rechter.
Over ASR Bank
ASR Bank N.V., statutair gevestigd te Utrecht, KvK 30111002 / BTW nummer NL802078564B01 heeft een bankvergunning
van De Nederlandsche Bank N.V. en is als financiële dienstverlener opgenomen in het register van de stichting Autoriteit
Financiële Markten onder nummer 12000044. ASR Bank N.V. treedt op als aanbieder van spaarproducten en verleent
beleggingsdiensten zonder daarbij als adviseur op te treden.
10
49882.indd 10
21-10-16 15:00
a.s.r..
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
498812 (10-16)
www.asr.nl
11
49882.indd 11
21-10-16 15:00
Download