Presentatie bigvitaliteit

advertisement
Presentatie bigvitaliteit
22 oktober 2013
Edy Bouman
Inhoudsopgave
•
•
•
•
•
Wat is bigvitaliteit? Definitie
Waarom aandacht voor bigvitaliteit
Hoe kun je het meten?
Resultaten bigwegingen
Voeding i.r.t. bigvitaliteit:
•
•
•
•
Bronst
Dracht
Werpen
Zoogperiode
Stelling:
Bigvitaliteit bepaalt
het gehele bedrijfsresultaat
Waarom Bigvitaliteit?
Bigvitaliteit
• Waarom gekozen voor gewicht?
•
•
•
•
•
•
•
Is makkelijk te meten, hoe?
Belangrijk voor prestatie dier
Minder spreiding is minder werk
Hoger overlevingspercentage
Minder overleggen = hogere gezondheid= ddd↓+
Resultaten vleesvarkens
Arbeidsvreugde
112.464 bigwegingen
Gegevens
Worp nr.
Totaal
4,0
TGB
14,8
DGB
1,0
LGB
13,8
Biggewicht LGB
stdv LGB
Gecor biggewicht
1.380,1
278,8
1.357,3
< 700
4,3%
700 - 900
6,7%
900 - 1100
13,2%
1100 - 1300
19,4%
1300 - 1500
21,9%
1500 - 1700
17,9%
1700 - 1900
10,2%
> 1900
6,4%
< 1000
15,2%
1200 - 1600
44,4%
> 1800
10,9%
Geboortegewicht (LG) 1380 gr
% < 1000 gram = 15 %
Alles gemiddeld?
Procentuele verdeling geboortegewichten (gram/big)
Zebregts
30,0%
Streefwaarde
Praktijk
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
< 700
700 - 900
900 - 1100
1100 - 1300 1300 - 1500 1500 - 1700 1700 - 1900
> 1900
Individueel gewicht
Gelten biggen gemiddeld 125 gram lichter
Oude zeugen biggen gemiddeld 100 gram lichter
Totaalgeboren
Elk big extra = gemiddeld big 35 gram lichter
Bigvitaliteit i.r.t. voeding
Lactatie
Kg voer
Conditie
Uierrendement
energiebalans
FLUSH
Kg voer
Hormoonstimulatie
Energiebron
conditie
werpen
Snelle opstart
Hormoon
stimulatie
Vitale zeug
Dracht
Rust
Conditie
Per fase sturen
Controleer processen
•
•
•
•
Controleer de processen per cyclusonderdeel
Juiste voerschema?
Passende voersoorten?
Goede afstelling voerdosering? (unster)
• Spekaanzet en –mobilisatie
• Voldoende melkproductie
• Kraamstalbronst
Dracht
Vroege dracht
•Innesteling
•Rust
•Conditieherstel
Midden dracht
•Conditiebewaking
•(Conditieherstel)
•Spekaanzet
Einde dracht
•Groei foetussen vanaf dag 69
•Verhouding lysine/ew
•Start kraamperiode
Dracht
-Dag 1 tot 35: Ontwikkeling embryo’s; Ontwikkeling
placenta en baarmoeder;
Begin conditieherstel zeug
-Dag 35-70: Orgaan en spierontwikkeling van de
foetussen; Verminderd conditieherstel zeug
-Dag 70-werpen: Groei van de foetussen richting goede
vitaliteit (geboortegewicht) en geen conditieverlies zeug
Bronst: Flushen
Meer en betere eicellen door voeding
Bloedglucose ↑
Zetmeel gift
Suiker gift
Insuline ↑
LH en FSH ↑
-Ovulerende eicellen ↑
-Kwalitatief eicellen ↑
-Meer embryo´s
Vroege dracht
- Belangrijk in de vroege dracht fase
- Conditie herstel zeug
- Embryo ontwikkeling
- Uniformiteit
Voeding is hier eigenlijk dubbel zo belangrijk
- voersoort; EW-dracht niveau
- verhouding EW/aminozuren
Dus mag het wat luxer?
Vroege dracht
•Innesteling
•Rust
•conditieherstel
Voeding dracht
Effect van wachtstalvoer op de Verdeling geboortegewichten
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
-3,2%
15,0%
10,0%
-1,5%
5,0%
0,0%
< 700
700 - 900
900 - 1100
Première
Hoog in EW en aminozuren
Voeding baarmoeder
Ondersteuning
1100 - 1300
1300 -innesteling
1500
1500 - 1700
drachtvoer
plus wachtstalvoer
> 1700
Midden dracht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bewaking- herstel conditie
Spekdikte meting (16 mm-12/13mm)
Hoe?
Spierontwikkeling?
Voerschema
Voersoort gelten
Spier/spek verhouding; type zeug
Voersoort, verhouding EW/Aminozuren
Mestscore
Urinescore
• Nutriënt- en grondstof keuze
Midden dracht
•Conditiebewaking
•(Conditieherstel)
•spekaanzet
Conditie en spekdikte
Mestscore zeugen
4
1
5
Analyse urine
1 2 3 4
5
Einde dracht
•
•
•
•
•
Voeding zeug én biggen
Hogere behoefte in EW en aminozuren
Voerschema
Voorbereiden zoogperiode
2-7 dagen voor werpen lactovoer
Einde dracht
•Groei foetussen vanaf dag 69
•Verhouding lysine/ew
•Start kraamperiode
Werpen
- AKB-balans als extra stimulans voor een goede start
melkproductie.
- Goede opstart voor voldoende biestproductie
- Minder melkziekte problemen
- Opbouwen voorraad calcium in dracht
Werpen
Wat is de AKB balans?
- Anion Kation Balans
AKB = Na(+) + K(+) – Cl(-) + S(2-)
Eenheid = meq
- Andere genoemde variant is DEB, Dietary Electrolyt
Balance
DEB = Na(+) + K(+) – Cl(-)
- Wij hanteren DEB, hoog in dracht, laag in lacto
Werpen
- Inzet van een tussenvoer voor een optimale overgang
van dracht- naar lactovoer, Peri-lacto:
- Dag 90 dracht tot 3-7 dagen voor werpen
- Behouden van goede mestconsistentie
- Werpproces/ spiercontractie
- Kwaliteit mest biggen i.r.t. melkkwaliteit
- Melkproductie zeug
- Voorziening koolhydraten voor energie (geboorteproces en
melkproductie)
- Mineralenvoorziening
Werpen
-Voerschema dag van werpen; 2.5-3.0 kg
-Geleidelijke toename voerniveau zeug na werpen,
en 10-12 dagen op niveau
-Voerschema gelten
-Water voorziening onbeperkt
-Biestmanagement
Werpen
Snelle vitale opstart
Hormoonbalans
Vlot vreten
Snelle biestopname belangrijk
• Dia
biestopname immunocrit.
1
0,8
Snelle biestopname belangrijk
0,7
1
0,6
0,9
Chance of survival during first 3 days after birth
Chance of survival during first 3 days after birth
0,9
0,5
0,4
0,3
0,2
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
Birth weight = 1.75 kg
Birth weight = 1.25 kg
Birth weight = 0.75 kg
0,1
Birth weight
= 1.75 kg
0
0
50
100
150
200
250
Birth weight = 1.25 kg
Time (min) from birth till first colostrum intake
Leenhouwers, 2001
Birth
weight = 0.75 kg
0,1
0
0
50
100
150
200
300
350
250
Time (min) from birth till first colostrum intake
Leenhouwers, 2001
300
350
Bekijk morgen thuis
elke fase
Lactatie
Kg voer
Conditie
Uierrendement
energiebalans
werpen
Snelle opstart
Hormoon
stimulatie
Vitale zeug
FLUSH
Kg voer
Hormoonstimulatie
Energiebron
conditie
Dracht
Rust
Conditie
Per fase sturen
•
•
Vragen?
Bedrijf: Praktijkbedrijf
Praktijkbedrijf
Discussie
Bestaat er 1 voerschema voor alle bedrijven?
- Genetica
- Worpnummer
Discussie
Moet ik mijn gelten apart voeren t.o.v. oudere worps zeugen?
Schema
Voersoort
Discussie
Moet ik gelten aandekken o.b.v. leeftijd of gewicht?
Wat zijn streefwaarden?
Discussie
Spekdikte bepaal je op basis van de P2 methode
Hoe vaak?
Wanneer?
Discussie
Voor mijn vervangingspercentage dien ik de
biggewichten als basis te gebruiken
Wie gaat er morgen wegen?
Download