Richtlijnen UWV voor verzekeringsarts en arbeidsdeskundige

advertisement
Regelingen en voorzieningen
CODE 1.3.1.31
Richtlijnen UWV voor verzekeringsarts en arbeidsdeskundige
bronnen
website van het UWV d.d. 4.11.2015
http://www.uwv.nl/overuwv/wat-is-uwv/organisatie/detail/onderdelen
Het UWV heeft op zijn website een aantal richtlijnen voor de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling
gepubliceerd.
Verzekeringsgeneeskundige richtlijnen
Arbeid en richtlijnen









Reumatoïde artritis
Lymeborreliose
Multiple sclerose
Urine incontinentie bij vrouwen
Diabetes en Arbeid
Prikkelbare darmsyndroom
Varicella
Schizofrenie
Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid
LISV Richtlijnen











Beheer gegevens vallend onder het medisch beroepsgeheim van de verzekeringsarts
Communicatie met behandelaars - richtlijnen voor de communicatie tussen bedrijfs- en
verzekeringsartsen met behandelaars
Toegenomen arbeidsongeschiktheid door ‘dezelfde oorzaak’
Geen duurzaam benutbare mogelijkheden
Gedragscode voor verzekeringsartsen werkzaam voor de uitvoeringsinstellingen SV
Medisch arbeidsongeschiktheidscriterium
Onderzoeksmethoden bij psychische stoornissen -Verzekeringsgeneeskundige onderzoeksmethode bij
het vaststellen van het vermogen om te functioneren van mensen met psychische stoornissen
standaard
Onderzoeksmethoden
Professionele herbeoordeling verzekeringsarts
Rapportageprotocol verzekeringsgeneeskunde
Verminderde arbeidsduur
Multidisciplinaire richtlijnen









Richtlijn Herziening Complex Regionaal Pijn Syndroom Type 1 + stroomschema CRPS
Multidisciplinaire richtlijn Chronische Aangezichtspijn
Multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek
Richtlijn Diagnose, behandeling, begeleiding en beoordeling van patiënten met het chronisch
vermoeidheidssyndroom (CVS) en samenvattingskaart
Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke KANS en bijbehorende folder
Multidisciplinaire richtlijn HIV en Arbeid + Verantwoordingsdocument + Achtergronddocument
Richtlijn Reumatoïde Artritis en Participatie in Arbeid
Multidisciplinaire richtlijn Niet-aangeboren hersenletsel en Arbeidsparticipatie
Multidisciplinaire richtlijn Migraine en Arbeid, getiteld: ‘Mensen met migraine...aan het werk!’
CODE 1.3.1.31
Regelingen en voorzieningen
Overige richtlijnen

Multidisciplinaire richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom
Arbeidsdeskundige richtlijnen




Leidraad
Leidraad
Leidraad
Leidraad
participatie
verzuim
jobcoach
werkvoorziening
2
Download